2020 m. - Klaipedos-r.lt

2020 m.

Dėmesio! Pakeisti reikalavimai visuomenei svarbių statinių viešinimui

Dėl susirinkimo vietos rezervacijos savivaldybėje skambinti +370 695 66497 - Simona.
2020-05-25

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Poilsio paskirties pastato, Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Maciuičių k., Akmenų g. 11, projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-05-25


2020-05-25

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Administracinės paskirties pastato, Žalioji g. 50, Gindulių k., Klaipėdos r. sav., statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-05-25. 


2020-05-21

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Esamo sandėlio rekonstravimo ir stoginės statybos, Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šlapšilės k., Lapų g. 7, projektiniams projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-05-20.


2020-05-18

PASTATO - KULTŪROS NAMAI KAPITALINIO REMONTO, PAKEIČIANT PASKIRTĮ Į GAMYBOS PASTATĄ SU ADMINISTRACINĖMIS PATALPOMIS, TILTO G.1, STRAGNŲ K., KLAIPĖDOS R, SAV., PROJEKTAS

Statinio statybos adresas: Klaipėdos r. sav., Stragnų k., Tilto g.1 (Sklypo kadastro nr.: 5552/0005:64)

Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandeliavimo projektų teritorijos/Komercinės paskirties objektų teritorijos

Būsima statinio naudojimo paskirtis: Gamybos paskirties pastatas.

Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: MB „Danės architektai“, Turgaus g. 37-5, Klaipėda. 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo kontaktai: Valentinas Lucenko danesprojektai@gmail.com  Mob. tel: +370 620 76751

Statytojas: I.S ir O.S.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje www.klaipedos-r.lt, taip pat Turgaus g. 37-5, Klaipėda, laikas: pirmadienį – penktadienį  10.00 - 17.00 val., susitarus iš anksto, tel.: +370 620 76751. Rekomenduojame, jei yra galimybė, susipažinimą atlikti nuotaliniu būdu, kreipiantis elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: paštu: MB "Danės architektai", Turgaus g. 37-5, Klaipėda bei el. paštu: danesprojektai@gmail.com iki 2020-05-06 d. Teikiant pasiūlymus būtina nurodyti: 1) vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis; 2) pasiūlymo teikimo datą; 3) informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešo susirinkimo data ir laikas: 2020-06-08 d., 15.00 val., Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje (1aukštas), adresu: Klaipėdos g.2, Gargždai arba, jeigu karantinas bus pratęstas ir galios numatytą viešojo susirinkimo dieną, viešasis susirinkimas vyks virtualiu būdu, nuoroda į konferenciją https://us04web.zoom.us/j/3142738048?pwd=SlZLWllEMnhRYTdmTWlqMzRnWk1WUT09

 Projektiniai pasiūlymai


2020-05-15

Informacija apie parengtus SANDĖLIO PASTATO REKONSTRAVIMO,  KLAIPĖDOS R. SAV., PRIEKULĖ, TURGAUS G. 10A, KEIČIANT PASKIRTĮ IŠ SANDĖLIAVIMO Į PASLAUGŲ PASKIRTĮ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav., Priekulė, Turgaus g. 10a 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Esama paskirtis – sandėliavimo, būsima paskirtis - paslaugų

Žemės sklypo paskirtis: Valstybinė žemė, kad. Nr. 5548/0001:62, plotas 0.0669 ha, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: L. Burkė (at. Nr. A 479), veikianti pagal individualios veiklos pažymą Nr. 674883.

Kiškėnų k., Vyturių g. 5, el. paštas.: liudmila.burke@gmail.com, architektė Liudmila Burkė, tel. 861487572.                                                    

Statytojas: A. F. įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais: architektė Liudmila Burkė.

 Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima: Iki 2020 m. birželio mėn. 04 d. savivaldybės  internetinėje  svetainėje adresu https://www.klaipedos-r.lt  arba darbo dienomis iki 2020 m. birželio mėn. 04 d. imtinai nuo 14.00 iki 17.00 statytojo nurodytoje patalpoje adresu:  Priekulė, Turgaus g. 10a. Rekomenduojame,  jei yra galimybė, susipažinimą atlikti nuotoliniu būdu, kreipiantis elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Iki 2020 m. birželio mėn. 04 d. (imtinai) viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai statytojui  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, registruotu paštu adresu: Žalgirio g. 32 Priekulė 96350.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks 2020 m. birželio 04 d. ketvirtadienį 15.30 val. Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje (1aukštas), adresu: Klaipėdos g. 14, Priekulė (seniūnijos patalpose).

Karantino atveju viešas susirinkimas organizuojamas nuotoliniu būdu

Konferencijos nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/8099580236?pwd=eFo5RDdmYjRSV2kwbDBzenB5Sm80Zz09

Password: Rabarbara244

Detali prisijungimo instrukcija:

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting 

 Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


2020-05-14

Informacija apie parengtus DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, GARGŽDŲ M., KLAIPĖDOS G. 8, KAPITALINIS REMONO. BUTO NR. 3 PASKIRTIES KEITIMO IŠ GYVENAMOSIOS PASKIRTIES Į PASLAUGŲ PASKIRTĮ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Statybvietės adresas: Gargždų m., Klaipėdos g. 8

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (daugiabučiai pastatai)

Žemės sklypo paskirtis: Nepriskirtas

Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: L. Burkė (at. Nr. A 479), veikianti pagal individualios veiklos pažymą Nr. 674883.

Kiškėnų k., Vyturių g. 5, el. paštas.: liudmila.burke@gmail.com, architektė Liudmila Burkė,

tel. 861487572.                                                       

Statytojas: R. L. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais: architektė Liudmila Burkė.

 Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima: Iki 2020 m. birželio mėn. 02 d. savivaldybės  internetinėje  svetainėje adresu https://www.klaipedos-r.lt  arba darbo dienomis iki 2020 m. birželio mėn. 02 d. imtinai nuo 14.00 iki 17.00 statytojo nurodytoje patalpoje adresu:  Gargždai, Klaipėdos g. 16 veterinarinės vaistinės patalpoje. Rekomenduojame,  jei yra galimybė, susipažinimą atlikti nuotoliniu būdu, kreipiantis elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Iki 2020 m. birželio mėn. 02 d. (imtinai) viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai statytojui  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, registruotu paštu adresu: 96135 Gargždai, Klaipėdos g. 8-3.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks 2020 m. biželio 03 d. trečiadienį 15.00 val. Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje (1aukštas), adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Karantino atveju viešas susirinkimas organizuojamas nuotoliniu būdu

Konferencijos nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/8099580236?pwd=eFo5RDdmYjRSV2kwbDBzenB5Sm80Zz09

Password: Rabarbara244

Detali prisijungimo instrukcija:

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga


2020-05-14

Visuomenės informavimas apie numatomo, vieno buto gyvenamojo namo, J. Basanavičiaus g. 23, Gargždai projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

J. Basanavičiaus g. 23, Gargždai. Kadastrinis Nr. 5520/0014:31

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita

Naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Projektuojamas pastatas – gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas – skirti gyventi vienai šeimai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Projekto vadovė Laura Barsytė (kvalifikacijos atestatas Nr. 38159, išduotas nuo 2018-03-29), tel. Nr. 8 46 454544, el. paštas info@kartografiniaiprojektai.lt , projektinių pasiūlymų rengėjas UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17 Kretinga, te. 8 445 78199, el. paštas info@kartografiniaiprojektai.lt .

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

L.L.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Dariaus ir Girėno g . 7, Gargždai., tel. Nr. 8 46 454544, darbo dienomis 08:00-17:00 (pitų pertrauka 12:00 – 13:00).

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Visuomenės atstovai savo pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų gali teikti iki viešo susirinkimo ir jo metu projektuotojui elektroniniu paštu: info@kartografiniaiprojektai.lt, registruotu paštu: Dariaus ir Girėno g. 7, Gargždai, UAB „Kartografiniai projektai“

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Dariaus ir Girėno g. 7, Gargždai, UAB „Kartografiniai projektai“ biuro patalpose, 2020-06-03, 16:00 val.

Jeigu, karantinas bus pratęstas ir galios numatytą viešojo susirinkimo dieną, viešasis susirinkimas vyks virtualiu būdu https://join.skype.com/ae4h2E2z82Id

Projektiniai pasiūlymai


2020-05-11

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Gyvenamosios patalpos- buto, gyvenamajame name, Gargžduose, Klaipėdos g. 18-4, paskirties keitimo į prekybos patalpą ir kapitalinio remonto projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-05-08

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Sandėliavimo paskirties pastato su administracinėmis patalpomis, Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Laistų k., Stariškės g. 25, projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-05-08

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Teritorijos sutvarkymo ir mažosios architektūros elementų tarp Klaipėdos, J.Janonio, Žemaitės, Kvietinių g. Gargždų m. projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-05-04

Informacija apie parengtus ŪKINIŲ PASTATŲ MOKYKLOS G. 1, DREVERNOS KM., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., REKONSTRAVIMO IR PASKIRTIES KEITIMO Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Statybvietės adresas: Mokyklos g. 1, Drevernos km., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., žemės sklypo kadastrinis Nr. 5515/0001:298 Drevernos k.v.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio pastatai rekonstruojami į kultūros paskirties pastatą.

Žemės sklypo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos

Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: UAB “Vakarų siluetas“, Turgaus a. 21, Klaipėda, el. paštas.: vasiluetas@gmail.com, architektas Mantas Daukšys, tel. 868248190.                                                       

Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybė, pagal įgaliojimą Amatininkų gildija „Lamata“. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais: architektas Mantas Daukšys, Turgaus a. 21, Klaipėda, el. paštas.: vasiluetas@gmail.com, tel. 868248190.

Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima: Iki 2020 m. gegužės mėn. 21 d. savivaldybės  internetinėje  svetainėje adresu https://www.klaipedos-r.lt  arba darbo dienomis iki 2020 m. gegužės mėn. 21 d. imtinai nuo 9.00  iki 12.00 val. ir nuo 14.00 iki 17.00 projektuotojo patalpose adresu:  UAB “Vakarų siluetas“, Turgaus a. 21, Klaipėda. Rekomenduojame,  jei yra galimybė, susipažinimą atlikti nuotoliniu būdu, kreipiantis elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Iki 2020 m. gegužės mėn. 21 d. (imtinai) viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, registruotu paštu adresu: UAB “Vakarų siluetas“, Turgaus a. 21, Klaipėda.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks 2020 m. gegužės 21 d. (ketvirtadienį) 16.00 val. Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje (1aukštas), adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Karantino atveju viešas susirinkimas organizuojamas nuotoliniu būdu

Konferencijos nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/72179321001?pwd=S3F6QlpVY3BMdkxMQ0ZQektBdnlzZz09

Meeting ID: 721 7932 1001

Password: Dreverna

Detali prisijungimo instrukcija:

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting

Projektiniai pasiūlymai


2020-04-28

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Dviejų remonto dirbtuvių ir sandėlio, Klaipėdos r. sav, Dauparų-Kvietinių sen., Kvietinių k., Kretingos plento 63K, statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-04-23

Informuojame apie parengtą statinių projektinį pasiūlymą, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatomis.

Statinių statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav. Sendvario sen. Triušelių k. Karališkių g. 3, Sklp. Kad. Nr. 5558/0005:1509 Tauralaukio k.v.

Statinių naudojimo paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“): 1) gyvenamosios paskirties (penkių butų) pastatas, Daugiabučiai gyvenamosios paskirties pastatai.

Projektinius pasiūlymus parengė projektuotojas: ALBINO GIRIŪNO IĮ  Kodas 301106956. Arch. Albinas Giriūnas Mob. tel. (+370 610) 35139. Elektroninis paštas: ag.architektura@gmail.com

Statytojas: UAB „MD LT“

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti: iki 2020-05-13 savivaldybės  internetinėje  svetainėje adresu http://www.klaipedos-r.lt  ir/ar projektuotojo biure Artojo g. 7E Klaipėda. darbo dienomis 10:00 - 16:30 , prieš vizitą informuoti telefonu (+370 610) 35139 prieš vieną valandą. Taip pat rekomenduojame, atlikti jei yra galimybės susipažinimą nuolatiniu būdu, kreipiantis elektroninėmis ryšio priemonėmis (e-paštu, medžiaga pilnai skelbiama savivaldybės tinklapyje ).

Visuomenės atstovai savo pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų gali teikti iki viešo susirinkimo ir jo metu Projektuotojui elektroniniu paštu ag.architektura@gmail.com, registruotu paštu Kuncų 2-50, Klaipėda, Albinui Giriūnui. Pasiūlymo sudėtis ir forma nurodyta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

Viešas susirinkimas vyks 2020-05-13, 17:00, Savivaldybės administracijos pastato hole I/II a. Gargždai, Klaipėdos g. 2

Jeigu, karantinas bus pratęstas ir galios numatytą viešojo susirinkimo dieną, viešasis susirinkimas vyks virtualiu būdu, sekite informaciją savivaldybės tinklapio skelbime.

 Viešasis susirinkimas vyks ZOOM platformoje, dalyviams nereikalinga būti šios platformos nariais ar abonentais. Jiems nereikia turėti mokamų programų, ar registruotis socialiniuose tinkluose. Šia platformą naudoja ir dauguma mokyklų karantino metu - nuotoliniam mokymui.  Tereikia nuspausti nuorodą ir atlikti veiksmus, kurių paprašys naršyklė. (pvz. padėti varnelę kad sutinka su ZOOM naudojimo sąlygomis).

 ZOOM „susirinkimas“ vyks 2020-05-13, 17:00 kaip ir numatytas gyvas viešasis susirinkimas.

Susirinkimo nuoroda:  https://us02web.zoom.us/j/83378881966

Projektiniai pasiūlymai


2020-04-21

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti vieno buto gyvenamojo namo Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Jonušų k., Beržų g. 6a, statybos projekto projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-04-20

INFORMACIJA APIE PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO (PREKYBA IŠ SANDĖLIO), SENDVARIO G. 6, SUDMANTŲ K., KLAIPĖDOS R. SAV., PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Projekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato (prekyba iš sandėlio), Sendvario g. 6, Sudmantų k., Klaipėdos r.sav., statybos projektas

Statinio adresas: Sendvario g. 6, Sudmantų k., Klaipėdos r.sav. Žemės sklypo kadastrinis nrumeris 5530/0001:277.

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita, komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Planuojama statinio projektavimo pradžia ir pabaiga: 2020 m.

Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB „Projektas tau“, Liepų g. 64A, 518 kab., LT-92101 Klaipėda. Tel.: 8 640 11996. Elektroninis paštas: armalisandrius@gmail.com

Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Projekto vadovas A. Armalis, tel. 8 640 11996, armalisandrius@gmail.com 

Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas: Rinaldas Regesas, vakarinis.fasadas@gmail.com

Statytojas: UAB “Anava”

Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus? Iki  2020-05-11 darbo dienomis nuo 9 iki 17 val., UAB „Projektas tau“ patalpose adresu: Liepų g. 64A, 518 kab., LT-92101 Klaipėda. Susitikimo laiką iš anksto suderinus telefonu. Atsakingi asmenys: projekto vadovas Andrius Armalis, tel. 8 640 11996, el. paštas armalisandrius@gmail.com.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas dėl projektinių pasiūlymų aptarimo?   2020-05-12, 15.30 val., Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje (1aukštas), adresu: Klaipėdos g.2, Gargždai

Karantino atveju viešas susirinkimas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Konferencijos nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/79409470916

ID: 794-0947-0916

Detali prisijungimo instrukcija:

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting

 Projektiniai pasiūlymai


2020-04-20

Informacija apie parengtus Poilsio paskirties pastato, Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Maciuičių k.,  Akmenų g. 11, projektinius pasiūlymus

 

 

Statinio statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Maciuičių k., Akmenų g. 11, kadastrinis Nr.: 5568/0009:76 Vėžaičių k.v.

Žemės sklypo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Rekreacinės teritorijos

Statinio paskirtis: poilsio paskirties pastatai.

Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a, Klaipėda, el. paštas.: info@vakaruarchitektura.lt,  Tadas Stalaučinskas, tel. 860925544.  Architektė Giedrė Stankevičienė.                                                                  

Statytojas: J. P. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Tadas Stalaučinskas, Minijos g. 42-3a., Klaipėda, el. paštas.: info@vakaruarchitektura.lt, tel- 867810636.

Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  iki 2020 m. gegužės mėn. 11 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda. Rekomenduojame, jei yra galimybė, susipažinimą atlikti nuolatiniu būdu, kreipiantis elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Iki 2020 m. gegužės mėn. 11 d. (imtinai) viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda.

Viešas susirinkimas vyks 2020 m. gegužės 11 d. (pirmadienį) 16.00 val. Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje (1aukštas), adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai arba, jeigu karantinas bus pratęstas ir galios numatytą viešojo susirinkimo dieną, viešasis susirinkimas vyks virtualiu būdu, nuoroda:  

https://www.facebook.com/Vakarų-architektūra-1426329034275679/       


Projektiniai pasiūlymai


2020-04-20

Informacija apie parengtus esamo sandėlio (un. Nr. 5598-2013-7016) rekonstravimo ir stoginės statybos, Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šlapšilės k.,  Lapų g. 7, projektinius pasiūlymus

 
 

Statinio statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav., Dauaprų-Kvietinių sen., Šlapšilės k., Lapų g. 7, kadastrinis Nr.: 5510/0003:147 Dauparų k.v.

Sklypo paskirtis: Žemės ūkio.

Naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Statinio esama paskirtis: sandėliavimo paskirties pastatai.

Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a, Klaipėda, el. paštas.: info@vakaruarchitektura.lt,– Tadas Stalaučinskas, tel. 860925544. Architektė Giedrė Stankevičienė.                                                             

Statytojas: R. K. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Tadas Stalaučinskas, Minijos g. 42-3a., Klaipėda, el. paštas.: info@vakaruarchitektura.lt, tel- 867810636.

Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  iki 2020 m. gegužės mėn. 11 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda. Rekomenduojame, jei yra galimybė, susipažinimą atlikti nuolatiniu būdu, kreipiantis elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Iki 2020 m. gegužės mėn. 11 d. (imtinai) viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda.

Viešas susirinkimas vyks 2020 m. gegužės 11 d. (pirmadienį) 15.00 val. Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje (1aukštas), adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai arba, jeigu karantinas bus pratęstas ir galios numatytą viešojo susirinkimo dieną, viešasis susirinkimas vyks virtualiu būdu, nuoroda:  

https://www.facebook.com/Vakarų-architektūra-1426329034275679/

Projektiniai pasiūlymai


 2020-04-17

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

 (duomenys pateikiami vadovaujantis  STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nustatyta tvarka (aktuali redakcija nuo 2019-01-01))

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės, žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Gandrų g. 2, Stančių k. Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1638-1925. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 5558/0001:272, žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis kita, o naudojimo būdas pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo Statomas – sandėlis, sandėliavimo paskirties pastatai – pastatai, pagal savo tiesioginę paskirtį naudojami sandėliuoti: saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti pastatai, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti *.

* paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo, įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

UAB „TS Projects“ direktorė Laura Jurkuvienė, el. paštas: tsprojektai@gmail.com, mob. 8 614 41649; (projektų vadovas Osvaldas Jankauskas, el. p. tsprojektai@gmail.com).

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

UAB „Astrum Industriae“.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2020-04-22 iki 2020-05-12 UAB „TS Projects“ patalpose,  adresu Žvejų g. 2-512, Klaipėda, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val. (prieš atvykstant, telefonu susiderinti laiką), tel. (8-441) 54807, mob. tel. 8 614 41649 ar el. p. tsprojektai@gmail.com , ir Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www.klaipėdos-r.lt.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami UAB „TS Projects“, Žvejų g. 2-512, Klaipėdoje, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val., tel. (8-441) 54807, mob. tel. 8 614 41649, el. paštu: tsprojektai@gmail.com ir viešo susirinkimo metu.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas numatomas 2020-05-12 15:00 val., prie Klaipėdos rajono savivaldybės Kretingalės seniūnijoje, adresu Klaipėdos g. 12, Kretingalės mstl., Klaipėdos r. sav.

Jeigu, karantinas bus pratęstas ir galios numatytą viešojo susirinkimo dieną, viešasis susirinkimas vyks virtualiu būdu. Susirinkimo transliacijos nuoroda

https://us02web.zoom.us/j/82504262117?pwd=dnNJUkhNamNCN0dINHhrZGh3MHJPUT09

Projektiniai pasiūlymai


2020-04-17

INFORMACIJA APIE Administracinės paskirties pastato, Žalioji g. 50, Gindulių k., Klaipėdos r.sav., projektINIUS PASIŪLYMUS

Projekto pavadinimas: Administracinės paskirties pastato, Žalioji g. 50, Gindulių k., Klaipėdos r.sav., statybos projektas

Statinio adresas: Žalioji g. 50, Gindulių k., Klaipėdos r.sav. Žemės sklypo kadastrinis nrumeris 5523/0002:207.

Statinio naudojimo paskirtis: Administracinės paskirties pastatas.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita, komercinės paskirties objektų teritorijos

Planuojama statinio projektavimo pradžia ir pabaiga: 2020 m.

Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB „Projektas tau“, Liepų g. 64A, 518 kab., LT-92101 Klaipėda. Tel.: 8 640 11996. Elektroninis paštas: armalisandrius@gmail.com

Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Projekto vadovas A. Armalis, tel. 8 640 11996, armalisandrius@gmail.com 

Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas: Rinaldas Regesas, vakarinis.fasadas@gmail.com

Statytojas: R.S.

Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus? Iki  2020-05-08 darbo dienomis nuo 9 iki 17 val., UAB „Projektas tau“ patalpose adresu: Liepų g. 64A, 518 kab., LT-92101 Klaipėda. Susitikimo laiką iš anksto suderinus telefonu. Atsakingi asmenys: projekto vadovas Andrius Armalis, tel. 8 640 11996, el. paštas armalisandrius@gmail.com.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas dėl projektinių pasiūlymų aptarimo?   2020-05-08, 17.00 val., Klaipėdos rajono savivaldybės Sendvario seniūnijoje, Saulės g. 1, Slengių k., Klaipėdos r.

Karantino atveju viešas susirinkimas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Konferencijos nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/78656147664

ID: 786-5614-7664

Detali prisijungimo instrukcija:

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting

Projektiniai pasiūlymai


2020-04-15

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ PREKYBOS PASTATO, KLAIPĖDOS R. SAV., SENDVARIO SEN., BUDRIKŲ K., JUBILIEJAUS G.11, STATYBOS PROJEKTĄ IR SVARSTYMĄ SU VISUOMENE

Statinio statybos adresas: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Budrikų k., Jubiliejaus g.11 (Sklypo kadastro nr.: 5530/0005:935 Jakų k.v.)

Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas.

Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB „Danės projektai“, Turgaus g. 37-5, Klaipėda. 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo kontaktai: Valentinas Lucenko danesprojektai@gmail.com  Mob. tel: +370 620 76751.

Statytojas: UAB „Almata“ (adresas: Ukmergės g. 9, Klaipėda; Tel. Nr.: +370 686 02438

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Klaipėdos miesto savivaldybės svetainėje www.klaipėda.lt, taip pat Turgaus g. 37-5, Klaipėda, laikas: pirmadienį – penktadienį  10.00 - 17.00 val., susitarus iš anksto, tel.: +370 620 76751. Rekomenduojame, jei yra galimybė, susipažinimą atlikti nuolatiniu būdu, kreipiantis elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: paštu: UAB "Danės projektai", Turgaus g. 37-5, Klaipėda bei el. paštu: danesprojektai@gmail.com iki 2020-05-06 d. Teikiant pasiūlymus būtina nurodyti: 1) vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis; 2) pasiūlymo teikimo datą; 3) informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešo susirinkimo data ir laikas: 2020-05-06 d., 15.30 val., Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje (1aukštas), adresu: Klaipėdos g.2, Gargždai arba, jeigu karantinas bus pratęstas ir galios numatytą viešojo susirinkimo dieną, viešasis susirinkimas vyks virtualiu būdu, nuoroda į konferenciją https://us04web.zoom.us/j/3142738048?pwd=SlZLWllEMnhRYTdmTWlqMzRnWk1WUT09

 Projektiniai pasiūlymai


2020-04-08

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Sandėliavimo paskirties pastato, Lėbartų g. 5, Gargždai, Klaipėdos r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-04-08

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Daugiabučių gyvenamųjų namų Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Arimų g. 7, statybos projekto projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-04-08

Informuojame apie parengtą statinių projektinį pasiūlymą, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatomis.

Statinių statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav. Sendvario sen. Triušelių k. Karališkių g. 3, Sklp. Kad. Nr. 5558/0005:1509 Tauralaukio k.v.

Statinių naudojimo paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“): 1) gyvenamosios paskirties (penkių butų) pastatas, Daugiabučiai gyvenamosios paskirties pastatai.

Projektinius pasiūlymus parengė projektuotojas: ALBINO GIRIŪNO IĮ  Kodas 301106956. Arch. Albinas Giriūnas Mob. tel. (+370 610) 35139. Elektroninis paštas: ag.architektura@gmail.com

Statytojas: UAB „MD LT“

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti: iki 2020-04-28 savivaldybės  internetinėje  svetainėje adresu http://www.klaipedos-r.lt  ir/ar projektuotojo biure Artojo g. 7E Klaipėda. darbo dienomis 10:00 - 17:30 , prieš vizitą informuoti telefonu (+370 610) 35139 prieš vieną valandą. Taip pat rekomenduojame, atlikti jei yra galimybės susipažinimą nuolatiniu būdu, kreipiantis elektroninėmis ryšio priemonėmis (e-paštu, medžiaga pilnai skelbiama savivaldybės tinklapyje ).

Visuomenės atstovai savo pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų gali teikti iki viešo susirinkimo ir jo metu Projektuotojui elektroniniu paštu ag.architektura@gmail.com, registruotu paštu Kuncų 2-50, Klaipėda, Albinui Giriūnui. Pasiūlymo sudėtis ir forma nurodyta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

Viešas susirinkimas vyks 2020-04-28, 17:15, Klaipėdos rajono sav., Sendvario sen., Trušelių k., Karališkių g. 3. (statybos sklypo vietoje)

Jeigu, karantinas bus pratęstas ir galios numatytą viešojo susirinkimo dieną, viešasis susirinkimas vyks virtualiu būdu, sekite informaciją savivaldybės tinklapio skelbime. Skelbimas  dėl susirinkimo kėlimo į virtualią erdvę bus papildytas nuoroda prieš 5 darbo dienas. 

 Projektinia pasiūlymai


2020-04-07

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Kavinės - maitinimo paskirties pastato, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., Bičių g. 37, statybos projekto projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-04-02

Projektinių pasiūlymų pavadinimas - Sandėliavimo paskirties pastato su administracinėmis patalpomis, Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Laistų k., Stariškės g. 25, statybos projektas, projektiniai pasiūlymai.

Statinio statybos vieta: Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Laistų k., Stariškės g. 25, žemės sklypo kad. Nr. 5544/0007:39

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis - kita; naudojimo būdai - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Statinio naudojimo paskirtis: negyvenamasis pastatas (sandėliavimo paskirties pastatas)

Projektuotojas: UAB „BAU Solutions“, Grįžgatvio g. 6, Klaipėda, el. paštas vilmav@bsol.lt, projekto vadovas – Vilma Vaičekauskienė, tel. +370 698 36588.

Statytojas: UAB „V. Paulius & associates real estate“, Grįžgatvio g. 6, Klaipėda, tel. +370 46 355255; el. paštas office@vpare.lt.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: iki 2020-04-23 adresu Stariškės g. 9, Laistų k., Klaipėdos r. sav., darbo dienomis 8.00-17.00 val., tel. +370 698 36588 arba internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt.

Pasiūlymus teikti: iki 2020-04-23 raštu UAB „BAU Solutions“, Grįžgatvio g. 6, Klaipėda, el. p. vilmav@bsol.lt.

Viešas susirinkimas įvyks - 2020 m. balandžio mėn. 23 d. 18.00 val. Stariškės g. 9, Laistų k., Klaipėdos r. sav. Karantino metu gyvo vaizdo transliacijos (Live) nuoroda: https://www.facebook.com/BAU.Solutions/.

lutions/.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija


2020-03-31 

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu, pateikti Poilsio paskirties pastatų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų ir religinės paskirties pastato adresu: Klaipėdos r.sav., Agluonėnų sen., Vanagų k., Viržių g. 2, statybos projekto projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-03-24

INFORMACIJA APIE ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO, ŽALIOJI G. 50, GINDULIŲ K., KLAIPĖDOS R. SAV., PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Projekto pavadinimas: Administracinės paskirties pastato, Žalioji g. 50, Gindulių k., Klaipėdos r.sav., statybos projektas

Statinio adresas: Žalioji g. 50, Gindulių k., Klaipėdos r.sav.

Statinio naudojimo paskirtis: Administracinės paskirties pastatas.

Planuojama statinio projektavimo pradžia ir pabaiga: 2020 m.

Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB „Projektas tau“, Liepų g. 64A, 518 kab., LT-92101 Klaipėda. Tel.: 8 640 11996. Elektroninis paštas: armalisandrius@gmail.com

Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Projekto vadovas A. Armalis, tel. 8 640 11996, armalisandrius@gmail.com 

Statytojas: R.S.

Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus? Iki  2020-04-14 darbo dienomis nuo 9 iki 17 val., UAB „Projektas tau“ patalpose adresu: Liepų g. 64A, 518 kab., LT-92101 Klaipėda. Atsakingi asmenys: projekto vadovas Andrius Armalis, tel. 8 640 11996, el. paštas armalisandrius@gmail.com.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas dėl projektinių pasiūlymų aptarimo?                      2020-04-14, 18.00 val., adresu: Žalioji g. 50, Gindulių k., Klaipėdos r.sav.

Karantino atveju: 2020-04-14, 18.00 val.

https://www.facebook.com/events/505570963459528/

Projektiniai pasiūlymai


2020-03-20

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Statinių statybos vieta:

Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klausmylių vs., Klauso Malūno g. 1

Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klausmylių vs., Klauso Malūno g. 3

Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klausmylių vs., Klauso Malūno g. 5

Statinių naudojimo paskirtis:

- Sandėliavimo paskirties pastatai - (7.9.)

Projektuotojas:

Projektą parengė MB „Arplanas“, tel. 867523032, el. p. mbarplanas@gmail.com

Statytojas:

UAB Lemba

Susipažindinimas su projektiniais pasiūlymais:

iki 2020-04-08 Šilutės pl. 2-502, Klaipėda,

darbo dienomis nuo 9.00-12.00 val., tel. (867523032),

arba internetinėje svetainėje www.https://www.klaipedos-r.lt/

Pasiūlymus teikti:

iki 2020-04-08 raštu adresu Šilutės pl. 2-502, Klaipėda; el. p. mbarplanas@gmail.com

Viešas susirinkimas įvyks:

2020-04-08, 18.00 val. adresu Klaipėdos pl. 9, Dauparai, Klaipėdos r .

Karantino atveju – nuotoliniu būdu jungiantis per paskyrą: https://join.skype.com/ayn7phcW2UxF

Projektiniai pasiūlymai


2020-03-19

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu, pateikti Mokyklos Klaipėdos r. sav., Priekulė, Žalgirio g. 2, kapitalinio remonto, keičiant paskirtį į globos namus su gydymo patalpomis, projekto projektiniai pasiūlymai ir peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje, jiems pritarta.


2020-03-19

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu, pateikti Sandėliavimo paskirties pastato, Kuršlaukio g. 4F, Gargžduose, projektiniai pasiūlymai ir peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje, jiems pritarta.


2020-03-19

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu, pateikti Gatvių paskirties pėsčiųjų tako, Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Vasario 16-osios gatvės atkarpoje nuo Kęstučio g. iki Užuovėjos g. statybos projekto projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-03-19

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu, pateikti Gyvenamojo namo, Naujoji g. 12, Priekulė, Klaipėdos r. sav., rekonstravimo projekto projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-03-19

Informacija apie parengtus Gyvenamosios patalpos – buto (un.nr. 5596-6014:0004) gyvenamajame name (un.nr. 5596-2000-6014) Gargžduose, Klaipėdos g. 18-4, paskirties keitimo į prekybos patalpą ir kapitalinio remonto projektinius pasiūlymus

1.       Statinio statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav., Gargždai, Klaipėdos g. 18-4.

2.       Statinio numatoma paskirtis – Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų-daugiabučiai pastatai).

3.       Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a, Klaipėda, el. paštas.: info@vakaruarchitektura.lt, projekto vadovas – Alvydas kriščiūnas, tel. 867810636.                                                                 

 4.       Statytojas: E. Š. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Tadas Stalaučinskas, Minijos g. 42-3a., Klaipėda, el. paštas.: info@vakaruarchitektura.lt, tel- 867810636.

5.       Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  2020 m. kovo  mėn. nuo 06 d. iki kovo  23 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda.

6.       2020 m. kovo mėn. nuo 06 d. iki kovo  23 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda.

7.       Viešas susirinkimas vyks 2020 kovo 23 d. (pirmadienį) 18.00 val. Projektuotojo UAB “Vakarų architektūra” patalpose: Klaipėdos g. 64, Gargždai.  

Nuoroda i viesa svarstyma :   https://www.facebook.com/Vakar%C5%B3-architekt%C5%ABra-1426329034275679/

 


 2020-03-18

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

 (duomenys pateikiami vadovaujantis  STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nustatyta tvarka (aktuali redakcija nuo 2019-01-01))

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:

Gandrų g. 2, Stančių k. Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1638-1925. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 5558/0001:272

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo Statomas – sandėlis, sandėliavimo paskirties pastatai – pastatai, pagal savo tiesioginę paskirtį naudojami sandėliuoti: saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti pastatai, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti *.

* paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo, įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

UAB „TS Projects“ direktorė Laura Jurkuvienė, el. paštas: tsprojektai@gmail.com, mob. 8 614 41649; (projektų vadovas Osvaldas Jankauskas, el. p. tsprojektai@gmail.com). 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

UAB „Astrum Industriae“.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2020-03-23 iki 2020-04-06 UAB „TS Projects“ patalpose,  adresu Žvejų g. 2-512, Klaipėda, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val. (prieš atvykstant, telefonu susiderinti laiką), tel. (8-441) 54807, mob. tel. 8 614 41649 ar el. p. tsprojektai@gmail.com , ir Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www.klaipėdos-r.lt.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami UAB „TS Projects“, Žvejų g. 2-512, Klaipėdoje, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val., tel. (8-441) 54807, mob. tel. 8 614 41649, el. paštu: tsprojektai@gmail.com ir viešo susirinkimo metu. 

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas numatomas 2020-04-06 17:30 val., prie Klaipėdos rajono savivaldybės Kretingalės seniūnijos (lauke), adresu Klaipėdos g. 12, Kretingalės mstl., Klaipėdos r. sav.

Projektiniai pasiūlymai


2020-03-16

Informuojame apie VIENO BUTO GYVENAMO NAMO L. STULPINO G. 20, ZEIGIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. STATYBOS PROJEKTO projektinius pasiūlymus bei viešą svarstymą su visuomene.
Statybos vieta:L. Stulpino g. 20, Zeigių k., Klaipėdos r.
Statytojas (Užsakovas): D. T.
Statinio paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai.
Projekinių pasiūlymų rengėjas: UAB „TAU projektai“, Titnago g. 10, Klaipėda, LT-92121, tel. 860942255, el. paštas: info@tauprojektai.lt
Projekto vadovas: Mindaugas Savickas, tel. 862523402, el paštas: info@tauprojektai.lt
Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: Visuomenės atstovai š.m. kovo 17 d. – balandžio 3 d. gali susipažinti su projektiniu pasiūlymu, darbo valandomis adresu Titnago g. 10, Klaipėda. Nurodytu laikotarpiu su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt
Pasiūlymų teikimo būdas: Pasiūlymus galima teikti raštu adresu Titnago g. 10, LT-92121 Klaipėda, arba el. paštu: info@tauprojektai.lt.
Viešo susirinkimo vieta ir laikas: Viešasis susirinkimas numatomas 2020 m. balandžio mėn. 3 d. 17 val., adresu L. Stulpino g. 20, Zeigių k., Klaipėdos r..

viešo susirinkimo tiesioginės transliacijos nuoroda:  https://www.facebook.com/events/546881532900423/

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija


2020-03-09

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ PREKYBOS PASTATO, KLAIPĖDOS R. SAV., SENDVARIO SEN., BUDRIKŲ K., JUBILIEJAUS G.11, STATYBOS PROJEKTĄ IR SVARSTYMĄ SU VISUOMENE

Statinio statybos adresas: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Budrikų k., Jubiliejaus g.11

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas.

Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB „Danės projektai“, Turgaus g. 37-5, Klaipėda. 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo kontaktai: Valentinas Lucenko danesprojektai@gmail.com  Mob. tel: +370 620 76751.

Statytojas: UAB „Almata“.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Klaipėdos miesto savivaldybės svetainėje www.klaipėda.lt, taip pat Turgaus g. 37-5, Klaipėda, susitarus iš anksto, tel.: +370 620 76751; laikas: I-V  08.30 - 17.00 val. 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: paštu: UAB "Danės projektai", Turgaus g. 37-5, Klaipėda bei el. paštu: danesprojektai@gmail.com iki 2020-03-30 d. Teikiant pasiūlymus būtina nurodyti: 1) vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis; 2) pasiūlymo teikimo datą; 3) informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešo susirinkimo data ir laikas: 2020-03-30 d., 17.05 val., adresu: Jubiliejaus g.11, Budrikų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Projektiniai pasiūlymai


2020-03-02

Informacija apie parengtus Gyvenamosios patalpos – buto (un.nr. 5596-6014:0004) gyvenamajame name (un.nr. 5596-2000-6014) Gargžduose, Klaipėdos g. 18-4, paskirties keitimo į prekybos patalpą ir kapitalinio remonto projektinius pasiūlymus

1.       Statinio statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav., Gargždai, Klaipėdos g. 18-4.

2.       Statinio numatoma paskirtis – Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų-daugiabučiai pastatai).

3.       Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a, Klaipėda, el. paštas.: info@vakaruarchitektura.lt, projekto vadovas – Alvydas kriščiūnas, tel. 867810636.                                                                   

4.       Statytojas: E. Š. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Tadas Stalaučinskas, Minijos g. 42-3a., Klaipėda, el. paštas.: info@vakaruarchitektura.lt, tel- 867810636.

5.       Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  2020 m. kovo  mėn. nuo 06 d. iki kovo  23 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda.

6.       2020 m. kovo mėn. nuo 06 d. iki kovo  23 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda.

7.       Viešas susirinkimas vyks 2020 kovo 23 d. (pirmadienį) 18.00 val. Projektuotojo UAB “Vakarų architektūra” patalpose: Klaipėdos g. 64, Gargždai.  

Projektiniai pasiūlymai


2020-03-02

Informacija apie Administracinės paskirties pastato, Žalioji g. 50, Gindulių k., Klaipėdos r.sav., projektInius pasiūlymus

Projekto pavadinimas: Administracinės paskirties pastato, Žalioji g. 50, Gindulių k., Klaipėdos r.sav., statybos projektas

Statinio adresas: Žalioji g. 50, Gindulių k., Klaipėdos r.sav.

Statinio naudojimo paskirtis: Administracinės paskirties pastatas.

Planuojama statinio projektavimo pradžia ir pabaiga: 2020 m.

Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB „Projektas tau“, Liepų g. 64A, 518 kab., LT-92101 Klaipėda. Tel.: 8 640 11996. Elektroninis paštas: armalisandrius@gmail.com

Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Projekto vadovas A. Armalis, tel. 8 640 11996, armalisandrius@gmail.com 

Statytojas: R.S.

Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus. Iki  2020-03-23 darbo dienomis nuo 9 iki 17 val., UAB „Projektas tau“ patalpose adresu: Liepų g. 64A, 518 kab., LT-92101 Klaipėda. Atsakingi asmenys: projekto vadovas Andrius Armalis, tel. 8 640 11996, el. paštas armalisandrius@gmail.com.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas dėl projektinių pasiūlymų aptarimo. 2020-03-23, 18.00 val., adresu: Žalioji g. 50, Gindulių k., Klaipėdos r.sav.

Projektiniai pasiūlymai


2020-02-28

Informuojame apie numatomą pastato – Katilinės (unikalus Nr. 4400-2664-0966) Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Grauminės k., Mokyklos g 23, rekonstravimo projektinių pasiūlymų viešinimą

1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės;

 Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Grauminės k., Mokyklos g. 23, žemės sklypo kadastro Nr. 5545/0003:154

 2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Statinio naudojimo paskirtis: gamybos, pramonės paskirties pastatas.

3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). 

UAB „Neoforma“ direktorius Rimantas Bogdžiūnas, el. paštas: info@neoforma.lt, tel. +370 61296069.

4. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

UAB „Sakuona“, įmonės kodas 163314524, Grauminės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., el. paštas: rolandas.bulcis@sakuona.lt, tel. +370 46 474960

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos;

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Neoforma“ patalpose, Baltijos pr. 123-45, Klaipėda, tel. +370 61296069; darbo dienomis 8:00-17:00 val., iki 2020 m. kovo 23 d.; interneto svetainėje: www.klaipedos-r.lt

6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;

Pasiūlymus galima teikti raštu, UAB „Neoforma“, adresas Baltijos pr. 123-45, Klaipėda, el. paštas: info@neoforma.lt, iki 2020 m. kovo 23 d.

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).

 Viešas susirinkimas vyks UAB „Sakuona“ patalpose, Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Grauminės k., Mokyklos g.23,  2020 m. kovo 24 d. 17:30 val.

Aiškinamasis raštas

Sprendiniai

Vizualizacija


2020-02-27

Informuojame, kad, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti „Gamybos, pramonės paskirties pastato (dirbtuvių) 5593-6000-3014 Laugalių g.9, Gargždai, Klaipėdos r. sav. rekonstravimo projektas“ projektiniai pasiūlymai.

Statybvietės adresas – Laugalių g. 9 Gargždai
Statinio naudojimo paskirtis – gamybos, pramonės paskirties pastatas
Projektuotojas- UAB „SUNPROJEKTAI", į. k.163730526, buveinės adresas Liepų g. 83, Klaipėda
Projekto vadovas – Lina Deikuvienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A1615, kontaktinė informacija: el. paštas projektai@sunprojektai.lt, tel. 863009939
Statytojas – UAB „Idmava ir partneriai“
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje https://www.klaipedos-r.lt  ir projekto rengėjų patalpose adresu Liepų g. 83, Klaipėda (iš anksto susitarus tel.863009939 ) iki 2020 03 19d. 17.30val.
Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti paštu adresu UAB „Sunprojektai“ Liepų g. 83, Klaipėda  arba elektroniniu paštu projektai@sunprojektai.lt iki 2020 03 19d. 17.30val.
Viešas susirinkimas įvyks 2020-03-20d. 17.30 val. adresu Laugalių g. 9 Gargždai

Projektiniai pasiūlymai


2020-02-26

Informuojame apie parengtą statinių projektinį pasiūlymą, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatomis.

Statinių statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav. Sendvario sen. Triušelių k. Karališkių g. 3, Sklp. Kad. Nr. 5558/0005:1509 Tauralaukio k.v.

Statinių naudojimo paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“): 1) gyvenamosios paskirties (penkių butų) pastatas, Daugiabučiai gyvenamosios paskirties pastatai.

Projektinius pasiūlymus parengė projektuotojas: ALBINO GIRIŪNO IĮ  Kodas 301106956. Arch. Albinas Giriūnas Mob. tel. (+370 610) 35139. Elektroninis paštas: ag.architektura@gmail.com

Statytojas: UAB „MD LT“

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti: iki 2020-03-18 savivaldybės  internetinėje  svetainėje adresu http://www.klaipedos-r.lt  ir/ar projektuotojo biure Artojo g. 7E Klaipėda. darbo dienomis 10:00 - 17:30 , prieš vizitą informuoti telefonu (+370 610) 35139 prieš vieną valandą.

Visuomenės atstovai savo pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų gali teikti iki viešo susirinkimo ir jo metu Projektuotojui elektroniniu paštu ag.architektura@gmail.com, registruotu paštu Kuncų 2-50, Klaipėda, Albinui Giriūnui.

Pasiūlymo sudėtis ir forma nurodyta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

Viešas susirinkimas vyks 2020-03-18, 17:15, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, (savivaldybės pastato II aukšto hole.

Projektiniai pasiūlymai


2020-02-25

Informuojame apie statinio: „Daugiabučių gyvenamųjų namų Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Arimų g. 7, projektiniai pasiūlymai.“ objekto adresas: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Arimų g. 7, kuriam vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas" 13 priedą, p.3.2 - visuomenė informuojama apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą.

1.       Statinio statybvietės adresas : Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Arimų g. 7, žemės sklypo kad. 5523/0003:1020 Gindulių k.v.

2.       Projektuojamo statinio paskirtis – sutinkamai  STR 1.01.03:2017, p. 6.3 yra gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai.

3.       Projektinių pasiūlymų Projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB „Progresyvūs projektai“, adresas: J.Zauerveino g.5-7,LT92122 Klaipėda, mob.: +370 46 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt, projekto vadovė – Danutė Zubavičienė.

4.       Statytojas: UAB „BALTIJOS INVESTA“.  Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Danutė Zubavičienė, J.Zauerveino g.5-7,LT92122 Klaipėda, tel.:  +370 46 216071, įg.asmens tel..: +370 46 216071, el. paštas: info@pprojektai.lt;

5.       Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima: darbo dienomis nuo 2020 m. vasario mėn.  27 d. iki  kovo 16 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  J. Zauerveino g. 5-7,LT92122 Klaipėda, Tel.:  +370 46 216071.

6.      Pasiūlymų teikimas: Nuo 2020 m. nuo vasario mėn. 27 d. iki kovo mėn. 16 d. dienomis imtinai, iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: J.Zauerveino g.5-7, LT92122 Klaipėda.

7.       Viešas susirinkimas vyks: 2020-03-16 d. 17:10 val. Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Arimų g. 7 (planuojamo statyti statinio žemės sklype)

Projektiniai pasiūlymai


2020-02-25

Pranešame apie numatomą statinio projektavimą.

Projekto pavadinimas – Kavinės - maitinimo paskirties pastato, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., Bičių g. 37, statybos projektas.

Statinio statybos vieta -  Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., Bičių g. 37, sklypo kad.Nr. 5530/0005:1129. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – maitinimo paskirties pastatai.

Statytojas – M. S.

Projektinių pasiūlymų rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 673)42503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

 Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  Žvejų g. 2-705 Klaipėdoje, tel.8 673 42503 , nuo 2020-03-02 iki 2020-03-16 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir Klaipėdos r. savivaldybės internetinėje svetainėje  https://www.klaipedos-r.lt/.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2020-03-16 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu bartkus.tomas@gmail.com, Lietuvos paštu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2020-03-16 17.30 val. projektuojamo statinio sklype, adresu Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., Bičių g. 37.

Projektiniai pasiūlymai


2020-02-24 

Informacija apie  parengtus, sandėliavimo paskirties pastato, Lėbartų g. 5, Gargždai, projektinius pasiūlymus

1. Statinio (-ių) statybvietės adresas: Lėbartų g. 5, Gargždai, Klaipėdos r. sav.

2. Statinio (-ių) esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – sandėliavimo

3. Projektinių pasiūlymų Projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: UAB „Domidėja“ įgaliotas atstovas Dovydas Česnauskis, +37062911129, d.cesnauskis@gmail.com

4. Statytojas: UAB „Kasaudra“, Šviesos g. 2, Šlapšilės k. Klaipėdos r. sav.

5. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima: Respublikos g. 19A, Telšiai, +37062911129, darbo dienomis 8-17

6. 2020 m vasario 20 – kovo 13 dienomis imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymu raštu, adresu: Respublikos g. 19A, Telšiai, el. p. domideja@namoplanas.lt

7. Viešas susirinkimas vyks: Lėbartų g. 5, Gargždai, Klaipėdos r. sav., 2020-03-13, 17:10 valandą.

Projektiniai pasiūlymai


2020-02-20

 Informacija apie Mokyklos, Klaipėdos r. sav., Priekulė, Žalgirio g. 2, kapitalinio remonto, keičiant paskirtį įglobos namus su gydymo patalpomis,parengtus projektinius pasiūlymus

1.       Statinio statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav., Priekulė, Žalgirio g. 2; kadastrinis Nr.: 5548/0004:40 Kvietinių k.v.; 

2.       Statinio numatoma paskirtis – sutinkamai STR 1.01.03:2017 yra gyvenamoji, įvairių socialinių grupių;. 

3.       Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42, Klaipėda, el. paštas.: info@vakaruarchitektura.lt, projekto vadovas – Alvydas Kriščiūnas, tel. 867810636.                                                                       

 4.       Statytojo: VšĮ Sidabrinė sruoga Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Tadas Stalaučinskas, Minijos g. 42, Klaipėda el. paštas.: tadasstalaucinskas@gmail.com, tel- 867810636.  

5.       Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  2020 m. vasario  mėn. nuo 25 d. iki kovo 10 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42, Klaipėda.

 6.       2020 m. vasario  mėn. nuo 25 d. iki kovo 10 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42, Klaipėda.

 7.       Viešas susirinkimas vyks 2020 kovo 10 d. (antradienį) 18.00 val. Projektuotojo UAB “Vakarų architektūra” patalpose: Klaipėdos g. 64, Gargždai. 

 Projektiniai pasiūlymai


2020-02-18

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Daržų g., Toplaukio g., Liepų g. Gindulių k. Ievų g. Klemiškės k. statybos projekto projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-02-18 

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Keturių daugiabučių gyvenamųjų namų, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., (skl. Kad. Nr. 5558/0013:705) statybos projekto projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-02-18

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Darželio (unikalus Nr.5597-9011-9018) naudojimo paskirties keitimo iš mokslo paskirties į vieno buto gyvenamąjį namą, projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-02-14

Informacija apie parengtus sandėliavimo paskirties pastato, Kuršlaukio g. 4F, Gargžduose, projektinius pasiūlymus

1.       Statinio statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav., Gargždai, Kuršlaukio g. 4F, kadastrinis Nr.: 5520/0019:43 Gargždų m. k.v.

2.       Statinio numatoma paskirtis – sandėliavimo paskirties pastatai.

3.       Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a, Klaipėda, el. paštas.: info@vakaruarchitektura.lt, projekto vadovas – Tadas Stalaučinskas, tel. 860925544.                                                                 

4.       Statytojas: A. L. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Tadas Stalaučinskas, Minijos g. 42-3a., Klaipėda, el. paštas.: info@vakaruarchitektura.lt, tel- 867810636

5.       Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  2020 m. vasario  mėn. nuo 19 d. iki kovo 05 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42, Klaipėda.

6.       2020 m. vasario  mėn. nuo 19 d. iki kovo 05 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42, Klaipėda.

7.       Viešas susirinkimas vyks 2020 kovo 05 d. (ketvirtadienį) 18.00 val. Projektuotojo UAB “Vakarų architektūra” patalpose: Klaipėdos g. 64, Gargždai.   

Projektiniai pasiūlymai


2020-02-14

Informacija apie parengtus dviejų remonto dirbtuvių ir sandėlio Klaipėdos r. sav, Dauparų-Kvietinių sen., Kvietinių k., Kretingos plento 63K projektinius pasiūlymus

1.       Statinio statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav, Dauparų-Kvietinių sen., Gribžinių k., Kretingos Plento 63K; kadastrinis Nr.: 5538/013:20 Kvietinių k.v.;

2.       Statinio numatoma paskirtis – sutinkamai STR 1.01.03:2017 yra prekybos, paslaugų, sandėliavimo;.

3.       Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42, Klaipėda, el. paštas.: info@vakaruarchitektura.lt, projekto vadovas – Alvydas Kriščiūnas, tel. 867810636.                                                                     

4.       Statytojo: D.G. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Tadas Stalaučinskas, Minijos g. 42, Klaipėda el. paštas.: tadasstalaucinskas@gmail.com, tel- 867810636. 

5.       Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  2020 m. vasario  mėn. nuo 19 d. iki kovo 05 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42, Klaipėda.

6.       2020 m. vasario  mėn. nuo 19 d. iki kovo 05 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42, Klaipėda.

7.       Viešas susirinkimas vyks 2020 kovo 05 d. (ketvirtadienį) 18.00 val. Projektuotojo UAB “Vakarų architektūra” patalpose: Klaipėdos g. 64, Gargždai.   

Projektiniai pasiūlymai


2020-02-14

Informacija apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių projektinius pasiūlymus

Statinio projekto pavadinimas: TERITORIJOS SUTVARKYMO IR MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTŲ TARP KLAIPĖDOS, J.JANONIO, ŽEMAITĖS, KVIETINIŲ G. GARGŽDŲ M. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAi;

Statinio statybvietės adresas: Kvartalas tarp Klaipėdos, J.Janonio, Žemaitės, Kvietinių g., Gargždų m., Klaipėdos r. sav.;

Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, Gargždai;

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis:  Sporto paskirties inžineriniai statiniai (11), Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12), Susisiekimo komunikacijos - keliai (inžineriniai statiniai) (8.1), Susisiekimo komunikacijos - keliai (gatvės) (8.2).

Projektinius pasiūlymus parengęs Projektuotojas: MB “Altitudės”, Bangų g. 5A, 91250, Klaipėda, tel. 8 612 98362, el.p. info@altitudes.lt;

Projekto vadovas: Aurimas Baužys, tel. 8 612 98 362; el. paštas: info@altitudes.lt;

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt arba darbo dienomis darbo laiku Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai iki 2020-03-06 (imtinai). Informacija tel. 8 46 473060;

Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti iki 2020-03-06 (imtinai) elektroniniu paštu  info@altitudes.lt, raštu MB „Altitudės“, Bangų g. 5A, 91250, Klaipėda;

Viešas susirinkimas vyks 2020 m. kovo 9 d. (pirmadienį) 17.30-18.30 val. Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Projektiniai pasiūlymai


2020-02-14

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:  Sklypo (kadastro Nr.:5503/0003:234 Agluonėnų k. v.), esančio Klaipėdos r. sav. Vanagų k., Viržių g. 2, plotas: 5881m²

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita, REKREACINĖS teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

7.13. poilsio paskirties pastatai; 7.17. pagalbinio ūkio paskirties pastatai; 7.15. religinės paskirties pastatai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Architektų gildija“ adresas: S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius, projektų vadovas Rokas Mazuronis, el. p. archgildija@gmail.com, tel. Nr.: +370 601 95 589, laikas: darbo dienomis 9 - 17 val. iki 2020-03-05

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

LABDAROS IR PARAMOS FONDAS „PRIEGLOBSTIS“

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

S. Moniuškos g. 10-7 , Vilnius, el. p. archgildija@gmail.com, tel. Nr.: +370 601 95 589, laikas: darbo dienomis 9 - 17 val. iki 2020-03-05, taip pat www.klaipedos-r.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Paskambinti, el. paštų ar paštu.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, Pirmo aukšto foje

Laikas: 2020-03-05 17:30:00 – 18:30:00

Projektiniai pasiūlymai


2020-02-12

Informacija apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių projektinius pasiūlymus 

Statinio projekto pavadinimas: GATVIŲ PASKIRTIES PĖSČIŲJŲ TAKO, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDŲ M., VASARIO 16-OSIOS G. ATKARPOJE NUO KĘSTUČIO G. IKI UŽUOVĖJOS G. STATYBOS PROJEKTAS;

Statinio statybvietės adresas: Vasario 16-osios g. atkarpa nuo Kęstučio g. iki Užuovėjos g., Gargždų m., Klaipėdos r. sav.;

Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, Gargždai;

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis:  Susisiekimo komunikacijos – keliai (gatvės);

Projektinius pasiūlymus parengęs Projektuotojas: UAB „Panprojektas“, Respublikos g. 44, LT – 35173 Panevėžys, tel./fax. 8-45 58 18 75;

Projekto vadovė: Elvyra Klimavičienė, tel. 8-45 58 18 75; el. paštas: info@panprojektas.lt;

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt arba Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai iki 2020-02-28;

Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti elektroniniu paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt, raštu Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai 2020-02-28;

Viešas susirinkimas vyks 2020 m. vasario 28 d. 17.15-18.15 val. Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai.  

Projektiniai pasiūlymai


2020-02-12

Apie numatomo visuomenei svarbaus statinio projektavimą

Projektuotojas: Mindaugas Astrauskas, individualios veiklos pažymos nr. 607476,

Adresas: Minijos g.2, III korp., 4a., 408kab., Klaipėda, tel.: 860556009

 Projekto vadovas (PV): Martynas Rupulevičius

Statytojas: R. R.

Pavadinimas – VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO KLAIPĖDOS R. SAV., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., JONUŠŲ K., BERŽŲ G.6A, STATYBOS PROJEKTAS.

Adresas - Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Jonušų k., Beržų g.6A.

Statybos rūšis - nauja statyba

Statinio kategorija - neypatingas

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – 6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai;

Supažindinimas ir viešas susirinkimas. Iki viešo susirinkimo galima teikti projektuotojui pasiūlymus, pastabas. Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija, bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto raštu, adresu Minijos g.2, III korp., 4a., 408kab., Klaipėda, darbo dienomis nuo 9 iki 14 val. (tel.nr.: +37060556009) arba el. paštu mindaugasastrauskas54@gmail.com . Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimami nuo 2020 vasario 12 iki 2020 m. kovo 03d.

Su projektu bus galima susipažinti viešo susirinkimo metu, 2020 m. kovo 03d. 17:30val. Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Jonušų k., Beržų g.6A.

Projektiniai pasiūlymai


2020-02-12

Informacija apie parengtus  „Gyvenamojo namo, Naujoji g. 12, Priekulė, Klaipėdos r. sav., rekonstravimo projektas“  projektinius pasiūlymus.

1.       Statinio statybvietės adresas: Naujoji g. 12, Priekulė, Klaipėdos r. sav.; kadastrinis Nr.: 5548/0001:111 Priekulės m. k.v.

2.       Statinio numatoma paskirtis sutinkamai STR 1.01.03:2017: 6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai.

3.      Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB  J ir A architektūros studija, Baltijos pr. 123-24, LT-93224, Klaipėda; projekto vadovė Jurgita Burbienė; el. paštas:  info@jastudija.com, mob.t. 869947048.

4.      Statytojas: M. A.

5.     Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis nuo 2020 m. vasario mėn. 17 d. iki kovo 04 d. imtinai nuo 9.00 iki 17.00 val. projektuotojo patalpose adresu: UAB J ir A architektūros studija, Baltijos pr. 123-24, LT-93224, Klaipėda.

6.       Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:  nuo 2020 m. vasario mėn. 17 d. iki kovo 04 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) raštu  adresu: UAB J ir A architektūros studija, Baltijos pr. 123-24, LT-93224, Klaipėda, el. paštas:  info@jastudija.com .

7.       Viešas susirinkimas įvyks 2020 kovo 04 d. (trečiadienį) 17.30 val. Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai. 

Projektiniai pasiūlymai


2020-02-11

Informacija apie parengtus remonto dirbtuvių, dviejų prekybos pastatų ir sandėlio Klaipėdos r. sav, Dauparų-Kvietinių sen., Gribžinių k., Kretingos Plento 63E projektinius pasiūlymus

1.       Statinio statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav, Dauparų-Kvietinių sen., Gribžinių k., Kretingos Plento 63E; kadastrinis Nr.: 5538/013:135 Kvietinių k.v.;

2.       Statinio numatoma paskirtis – sutinkamai STR 1.01.03:2017 yra prekybos, paslaugų, sandėliavimo;.

3.       Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42, Klaipėda, el. paštas.: info@vakaruarchitektura.lt, projekto vadovas – Alvydas Kriščiūnas, tel. 867810636.                                                                          

4.       Statytojas: UAB ,,Principo reikalas‘‘.Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Tadas Stalaučinskas, Minijos g. 42, Klaipėda el. paštas.: tadasstalaucinskas@gmail.com, tel- 867810636. 

5.       Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  2020 m. vasario  mėn. nuo 17 d. iki kovo 02 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42, Klaipėda.

6.       2020 m. vasario  mėn. nuo 17 d. iki kovo 02 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42, Klaipėda.

7.       Viešas susirinkimas vyks 2020 kovo 02 d. (pirmadienį) 18.00 val. Projektuotojo UAB “Vakarų architektūra” patalpose: Klaipėdos g. 64, Gargždai. 

  Projektiniai pasiūlymai


2020-02-03

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Daugiabučio gyvenamojo namo ir kultūros namų Pėžaičių g. 12, Pėžaičių k., Klaipėdos r. sav., rekonstravimo, suformuojant buto patalpą, projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-01-28

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Paslaugų paskirties pastato su administracinėmis patalpomis, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Sudmantų k., Sendvario g. 20, statybos projekto projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-01-28

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos raj. Gargždų m. J. Basanavičiaus g. 95, rekonstrukcijos projekto projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-01-17

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Pagalbinio ūkio pastato (unikalus nr.5599-0003-0028) dalies patalpų paskirties keitimo į dantų techniko laboratoriją Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Agluonėnų k., Klojimo g. 10, statybos projekto, atliekant paprastojo remonto darbus, projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-01-15

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Sporto paskirties statinio – maniežo, Kunkių g. 40, Dargužių k., Klaipėdos r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-01-15

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ TOPLAUKIO G. GINDULIŲ K. STATYBOS PROJEKTĄ

1.    Statinių  statybvietės adresas:

Klaipėdos rajono savivaldybė, Toplaukio g. Gindulių k.

2.    Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Statybos rūšis: nauja statyba.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: inžineriniai tinklai

Statinio kategorija: Neypatingasis statinys

3.    Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Patvanka“ , Savanorių pr. 192,LT-44151 Kaunas, tel. (8 37) 327452

Projekto vadovas: Kęstutis Amolevičius, kestas@patvanka.lt, tel. 8698 38297

4.  Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybė, Klaipėdos g. 2, LT-96130  Gargždai

Tel. (8 46) 45 25 45, El. paštas - savivaldybe@klaipedos-r.lt

5.  Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris

Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www. klaipedos-r.lt ;  Klaipėdos rajono savivaldybėje Klaipėdos g. 2  Gargždai. Atsakingas asmuo – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėjos pavaduotojas Feliksas Žemgulys, tel. (8 46) 470 884

6.  Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus teikti iki 2020 m. vasario 6 d. 17:00 val.  elektroniniu paštu kestas@patvanka.lt  ir viešo susirinkimo metu.

7.  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

2020 m.  vasario 6 d. 17:15 val.   Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai

Projektiniai pasiūlymai


2020-01-15 

Pranešame apie numatomą statinio projektavimą.

Numatomo statyti statinio adresas: Kastyčio g. 14, Gargždai.

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 5520/0013:109 Gargždų m. k.v.

Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis ir būdas: Kita, komercinės paskirties objektų teritorijos.

Numatoma statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: 7.2. - administracinės paskirties pastatas ir 12. - kiti inžineriniai statiniai, pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Kartografiniai projektai“ Dariaus ir Girėno g. 7, Gargždai, tel.  (8 46) 454 544, el. paštas:  info@kartografiniaiprojektai.lt

Statytojas: UAB „GT TRANSPORT“

Projekto vadovas, architektas: projekto vadovė – L. Barsytė, architektas – R. Laužikas, tel.(8 46) 454544, el.paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

Atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Laura Barsytė, tel.: (8 46) 454 544, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Dariaus ir Girėno g. 7, Gargždai, UAB „Kartografiniai projektai“, biuro patalpose darbo metu nuo 8 iki 12 val. ir nuo 13 iki 17 val. terminu iki 2020-02-03, tel.: (8 46) 454 544.

Visuomenės atstovai informaciją ir pasiūlymus projektuotojui gali teikti iki viešo susirinkimo:

- raštu: Dariaus ir Girėno g. 7, Gargždai, UAB „Kartografiniai projektai“ biuro patalpose;

- elektroniniu paštu: info@kartografiniaiprojektai.lt

Viešas susirinkimas įvyks: Dariaus ir Girėno g. 7, Gargždai, (UAB „Kartografiniai projektai“ biuro patalpose), 2020-02-03   17:05 val.

Projektiniai pasiūlymai


2020-01-13

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus  „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis yra parengtas darželio (unikalus Nr.5597-9011-9018) naudojimo paskirties keitimo iš mokslo paskirties į vieno buto gyvenamąjį namą, Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Šiūparių k., Mokyklos g. 5, projektas.

Statybvietės adresas – Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Šiūparių k., Mokyklos g. 5,žemės sklypo kad. Nr. 5555/0004:462.

 Pagrindinė naudojimo paskirtis: esama - mokslo, planuojama – vieno buto gyvenamasis namas.

Projektuotojas - Margaritos Bendikaitės individuali veikla pagal pažymą Nr. 683150. tel. 8 614 98750, el. paštas margarita.bendik@gmail.com.

Projekto vadovas – Simona Sokolovienė, kvalifikacijos atestatas A 1780.

Statytojas – R. B.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje  www.klaipedos-r.lt   ir projekto rengėjo patalpose Jūratės g. 1, Gargždai iki 2020-01-31, darbo dienomis, 830-1730 val. Telefonas pasiteirauti: 8 61498750.

Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus teikti raštu adresu Jūratės g. 1, Gargždai LT-96121, arba elektroniniu paštu margarita.bendik@gmail.com iki 2020 01 31.

Viešas susirinkimas įvyks 2020 02 03 d., 1715 val. adresu: Jūratės g. 1, Gargždai

Aiskinamasis rastas

Rusio, pirmo auksto planai

Sklypo planas

Vizualizacija


2020-01-10

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Esamų pagalbinio ūkio paskirties pastatų, Lėbartų g. 7, Gargždų m., Klaipėdos raj. sav., paskirties keitimo projektas į prekybos ir paslaugų projekto projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-01-10

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Kitos (fermų) ir kitos (ūkio) paskirties pastatų, Žadeikių k., Endriejavo sen. Klaipėdos r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-01-02

 Pranešame apie numatomą statinio projektavimą.

Projekto pavadinimas – Administracinės paskirties pastato (unik.Nr. 4400-5122-4667) rekonstravimo ir paskirties keitimo į prekybos paskirties pastatą su paslaugų, maitinimo, gydymo patalpomis, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., Bičių g. 37, projektas.

Statinio statybos vieta -  Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., Bičių g. 37, sklypo kad.Nr. 5530/0005:1129. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – prekybos paskirties pastatai.

Statytojas – M.S.

Projektinių pasiūlymų rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 673)42503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com. Architektas – ruta.tomoprojektai@gmail.com)

 Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  Žvejų g. 2-705 Klaipėdoje, tel.8 673 42503 , nuo 2020-01-08 iki 2020-01-22 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir Klaipėdos r. savivaldybės internetinėje svetainėje  https://www.klaipedos-r.lt/.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2020-01-15 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu bartkus.tomas@gmail.com., Lietuvos paštu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2020-01-16 17.30 val. projektuojamo pastato sklype, adresu Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., Bičių g. 37.

 Projektiniai paiūlymai

Statybos techninio reglamento

STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir

dvibučiai gyvenamieji pastatai“

2 priedas

 

Mažiausi leistini sanitariniai atstumai (M) tarp statinių atsižvelgiant į JŲ PASKIRTį

 

Statinio pavadinimas ir jo santrumpa

NŪP

AS

Š

T

M

NKR

VNV

ASKR

PSKR

ŠŠ

Namas – N

n

n

n

10

15

10

8

7

1

5

Namų ūkio pastatas – NŪP

n

n

n

1,5

n

n

n

n

5

Automobilių saugykla – AS

n

n

n

1,5

n

n

n

n

10

Šiltnamis – Š

n

n

n

1,5

3

3

5

3

10

Tvartas –T

n

n

n

n

n

n

5

3

15

Mėšlidė, kompostavimo aikštelė – M

1,5

1,5

1,5

n

n

n

5

3

20

Nuotekų kaupimo rezervuaras, lauko tualetas – NKR

n

n

3

n

n

n

n

n

15

Vietinė nuotekų valykla –VNV

n

n

3

n

n

n

5

3

15

Antžeminis skysto kuro rezervuaras – ASKR

n

n

5

5

5

n

5

n

15

Požeminis skysto kuro rezervuaras – PSKR

n

n

3

3

3

n

3

n

15

Šachtinis šulinys – ŠŠ

5

10

10

15

20

15

15

15

15

 

Pastabos:

1. n – nenormuojama.

2. Jei šioje lentelėje pateikti leistini mažiausi sanitariniai atstumai yra mažesni už mažiausius leistinus priešgaisrinius atstumus (kai jie normuojami), turi būti taikomi Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose nustatyti priešgaisriniai atstumai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-220, 2011-03-14, Žin., 2011, Nr. 32-1516 (2011-03-17); Žin., 2011, Nr. 35-0 (2011-03-24), i. k. 111301MISAK00D1-220

 

3. Vandentiekio įvadas į Namą turi būti tiesiamas ne arčiau kaip 5 m nuo tvarto, mėšlidės, kompostavimo aikštelės, nuotekų kaupimo rezervuaro, lauko tualeto, 7 m – nuo vietinės nuotekų valyklos.

4. Nuotekų tinklai turi būti tiesiami ne arčiau kaip 10 m nuo šachtinio šulinio.

5. Kai vietinė nuotekų valykla ir nuotekų kaupimo rezervuaras, lauko tualetas yra vienbučio (vieno buto) gyvenamojo pastato priklausiniai, atstumas nuo vienbučio (vieno buto) gyvenamojo pastato iki vietinės nuotekų valyklos, nuotekų kaupimo rezervuaro ar lauko tualeto nenormuojamas, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip.“

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

Paskutinis atnaujinimas: 2020-05-25 16:41:39
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031