Informuojame, kad kiekvienas žemės sklypo, kuriame medžioklė neuždrausta, savininkas, valdytojas ar naudotojas, numatęs diegti žemės sklype medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemones, iki rugpjūčio 1 d. gali teikti paraiškas ir gauti finansavimą numatytoms priemonėms įgyvendinti.

Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms diegti finansinės paramos teikimą reglamentuoja Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 5 d. įsakymu patvirtintas kompensavimo tvarkos aprašas.

Finansiškai remiamos žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos:

 1. Repelentų pirkimas;
 2. Želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbai;
 3. Aptvėrimo tvoromis, apsauginėmis juostomis darbai ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų pirkimas;
 4. Medelių individualių apsaugos priemonių pirkimas ir jų įrengimas;
 5. Laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas gerinančių želdinių (miškinės kriaušės ir miškinės obels) pirkimas ir įveisimas pamiškėse;
 6. Specialieji miško kirtimai, kurių tikslas – papildomas elninių žvėrių maitinimas žiemą;
 1. Papildomo elninių žvėrių šėrimo miško kirtimo atliekomis darbai;
 2. Miško aikščių šienavimas, kuriuo siekiama miško aikštes išlaikyti patraukliomis elninių žvėrių mitybos vietomis, ir nupjautos augalijos krovimas į krūvas;
 3. Laižomosios druskos pirkimas ir laižyklų įrengimas;
 4. Bebraviečių ardymo darbai;
 5. Vilkų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių įsigijimas ir įrengimas (specialios tvoros, elektriniai piemenys ir pan.).

Laiku pateiktas paraiškas planuojamoms prevencijos priemonėms įgyvendinti vertina Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo koordinavimo komisija.

Pastaba. Medžiotojų būreliai (klubai) nėra žemės sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai, todėl finansinė parama jiems negali būti skiriama.

Paraiškas dėl finansinės paramos prašome teikti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai (voką su užpildytais dokumentais galima įmesti į pašto dėžutę, kabančią prie įėjimo į civilinės metrikacijos salę) arba elektroniniu būdu, el. pašto adresu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Papildoma informacija teikiama telefonais: (8 46) 45 22 62, 8 698 28165 arba el. pašto adresu akvile.baziliene@klaipedos-r.lt

Aktualius dokumentus rasite paspaudę ant šių nuorodų:

Paraiškos forma

Darbų perdavimo‒priėmimo akto forma