Šių metų liepos 8 d.‒rugpjūčio 1 d. buvo vykdoma Klaipėdos rajono savivaldybės darbuotojų bei Savivaldybės įstaigų darbuotojų anoniminė apklausa, kuria buvo siekiama nustatyti tolerancijos korupcijai indeksą, t. y. buvo siekiama atskleisti, koks yra Savivaldybės darbuotojų požiūris į korupciją bei koks jų santykis su korupcinio pobūdžio apraiškomis. 

Kviečiame susipažinti su tyrimo rezultatais