2020–2021 metų bazine mokykla Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje skiriama Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija.

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos nuotrauka. 

Bazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

Prašymą laikyti 2021 m. brandos egzaminus eksternas gali teikti bazinės mokyklos vadovui iki 2020 m. lapkričio 24 d.