Mero Broniaus Markausko iniciatyva į susitikimą susirinkę Klaipėdos rajono verslo atstovai priėmė reikšmingą sprendimą – bus steigiama verslininkus vienysianti organizacija.

Iniciatyvinė verslininkų grupė vieningai sutarė, kad visus sutelksianti organizacija Klaipėdos rajonui seniai reikalinga. Taigi nutarta nedelsiant pradėti asociacijos steigimo darbus.

„Džiaugiuosi, kad rajono verslininkai suvienys jėgas. Daug lengviau dirbti, tartis, spręsti rūpesčius bei dalytis idėjomis ne pavieniui, o susibūrus draugėn. Visuose procesuose aktyviai bendradarbiaus ir Klaipėdos rajono savivaldybė“, – sako meras Bronius Markauskas.

Būsimieji asociacijos steigėjai aptarė galimas būsimas veiklas, bendrus siekius ir jau netrukus verslininkų sudaryta iniciatyvinė grupė parengs įstatus bei kitus asociacijos steigimui reikalingus dokumentus.

Klaipėdos rajono savivaldybės informacija