Klaipėdos rajono savivaldybės taryba pritarė siūlymui Priekulės muzikos mokyklą prijungti prie Gargždų muzikos mokyklos. Taip siekiama efektyviau valdyti įstaigą bei užtikrinti geresnę vaikų ugdymo kokybę. Kad šalies švietimo įstaigų tinklą būtina pertvarkyti, akcentuoja Vyriausybė.

Priekulės muzikos mokykla – viena iš mažesnių savivaldybės švietimų įstaigų – čia ugdomi 79 vaikai. Teigiama, kad įstaigą prijungus prie Gargždų muzikos mokyklos bus užtikrinta geresnė ugdymo kokybė. Be to, efektyviau bus naudojamos lėšos, skirtos įstaigai valdyti bei ūkinei veiklai užtikrinti, tikslingiau bus naudojami ir specialistų ištekliai. Skaičiuojama, kad nuo 2021 m. lėšos darbo užmokesčiui metams mažėtų 42 tūkstančiais eurų. Šios lėšos būtų skiriamos gerinti ugdymo kokybę.

Dar šiais metais už daugiau nei 13 tūkst. eurų iš Europos Sąjungos ir Savivaldybės biudžeto lėšų Priekulės muzikos mokyklai planuojama nupirkti naujų muzikos instrumentų: akordeoną, tris gitaras ir kubą, saksofoną, atlikti reikalingus remonto darbus.

Klaipėdos rajono savivaldybės informacija