Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skelbia Klaipėdos rajono savivaldybės 2021 m. užimtumo didinimo programos darbdavių atrankos konkursą laikiniems darbams vykdyti 2021 metais. 

Paraiškas būtina pateikti iki 2021 m. balandžio 28 d. (imtinai) vienu iš šių būdų: DVS Kontora, registruotu paštu arba elektroniniu paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt  

Informacija teikiama el.p. dalia.gumuliauskiene@klaipedos-r.lttel. Nr.: +370 656 21653. 

Darbdavių atranka organizuojama vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės 2021 m. užimtumo didinimo programos darbdavių atrankos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. AV-1006 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2021 m. užimtumo didinimo programos darbdavių atrankos komisijos sudarymo ir Klaipėdos rajono savivaldybės 2021 m. užimtumo didinimo programos darbdavių atrankos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Tvarkos aprašas.

Paraiškos forma.

Klaipėdos rajono savivaldybės 2021 m. užimtumo didinimo programa.