Informuojame, kad nuo spalio 19 d. iki spalio 22 d. planuojamos Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ NATO priešakinių pajėgų kovinės grupės pratybos Kairių poligone, kurių metu bus šaudoma iš 155 mm haubicų „PzH2000“ į jūrinį taikinių rajoną.

Pratybų rajone bus laikomasi gamtos apsaugos taisyklių, transporto priemonės judės tik keliais, civilių kasdienė veikla nebus trikdoma.