Klaipėdos rajono savivaldybė intensyviai planuoja, kaip gyvensime artimiausią dešimtmetį. Birželio 30 d., liepos 1 d. ir 24 d. į naujų strateginio planavimo dokumentų rajono plėtros, kultūros ir turizmo srityse rengimą įsitraukė trys darbo grupės. Darbo grupių narių susitikimų metu buvo pristatyti atliktų Klaipėdos rajono strateginio planavimo, kultūros bei turizmo esamos situacijos analizės rezultatai ir parengtos konkrečių rajono sričių stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizės.

Darbo grupių susitikimuose dalyvavo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos, jaunimo reikalų, verslo struktūros, NVO bei vietos bendruomenių atstovai. Siekiant išgirsti labiausiai su nagrinėjamomis sritimis susijusių rajono gyventojų nuomonę, darbo grupėse dalyvavo Klaipėdos rajono kultūros įstaigų vadovai, etnokultūros specialistai, meno kūrėjai, švietimo srities, kultūrinio turizmo, bendrovių ir organizacijų vadovai, įvairių turizmo sričių ekspertai.

Kiekvieno susitikimo metu darbo grupių nariai išklausė ekspertų parengtus pranešimus. Klaipėdos rajono plėtros strateginio planavimo iki 2030 m. darbo grupės susitikimo metu asociacijos „Klaipėdos regionas“ vykdančioji direktorė Klaudija Kionies dalyviams pristatė asociacijos veiklos kryptis, regioninės partnerystės naudą ir Klaipėdos regiono specializacijos kryptis 2030 m., urbanistikos ekspertas Martynas Marozas dalyvius supažindino su strateginio plano temomis.  

Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros strategijos iki 2030 m. darbo grupės nariai kartu su kultūros srities ekspertu Vytautu Jaručiu nagrinėjo kultūros strategijos temas, o  Klaipėdos rajono turizmo plėtros plano iki 2030 m. darbo grupės metu turizmo plėtros ekspertė Rasuolė Andrulienė darbo grupės nariams pristatė turizmo plano temas.

Siekiant parengti rajono plėtros, kultūros ir turizmo sričių SSGG analizes, kiekvienos darbo grupės metu dalyviai diskutavo grupinėse ir bendrose diskusijose. Dalyvių išsakytos mintys bus panaudotos Klaipėdos rajono plėtros strateginio planavimo iki 2030 m., Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros strategijos iki 2030 m. bei Klaipėdos rajono turizmo plėtros plano iki 2030 m. įgyvendinimo priemonių planų rengimui.

Strateginio planavimo dokumentų rengimo eigą kviečiame sekti Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje www.klaipedos-r.lt bei „Facebook“ paskyroje.