Savivaldybėse vykdomas slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų, sumažintų dėl LR socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 4 straipsnio nuostatų taikymo, dalinis kompensavimas.

Asmenys, kuriems paveldėjimo tvarka pereina (perėjo) mirusio asmens turtas, turi teisę gauti Įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytą kompensuojamąją sumą už asmenį, mirusį įsigaliojus šiam įstatymui, kuris būtų turėjęs teisę gauti kompensuojamąją sumą pagal šį įstatymą, jeigu ji dar nebuvo išmokėta.

Prašymą dėl kompensuojamosios sumos išmokėjimo reikia pateikti deklaruotos gyvenamosios vietos seniūnijai iki 2020 m. spalio 31 d. Kompensuojamoji suma bus išmokėta iki 2020 m. gruodžio 31 d., jeigu paveldėtojas pateiks visus įstatyme numatytus dokumentus.

Klaipėdos rajono savivaldybės informacija