Šiandien į neeilinį posėdį susirinkusi Klaipėdos rajono savivaldybės taryba slaptu balsavimu pritarė siūlymui Administracijos direktoriaus pavaduotoja skirti Rasą Petrauskienę. Prieš tai iš šių pareigų, atsižvelgiant į jo prašymą, atleistas direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Šunokas.

Posėdyje dalyvavo 26 Tarybos nariai. Dėl skyrimo į pareigas balsuota slaptai. Savo balsą išreiškė 26 Tarybos nariai. Balsų skaičiavimo komisijos duomenimis, už kandidatūrą balsavo 19, prieš – 7.

Naujai išrinkta Administracijos direktoriaus pavaduotoja R. Petrauskienė darbą pradės rytoj, sausio 15 d.

R. Petrauskienė yra baigusi Klaipėdos universitetą, turi rekreacinės veiklos organizavimo magistro laipsnį.  Nuo 2015 m. iki 2019 gegužės mėn. buvo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narė. Aktyviai dirbo Kultūros, švietimo ir sporto komitete, Jaunimo reikalų taryboje, Narkotikų kontrolės komisijoje, Sveikatos priežiūros įstaigų vadovų ir šių įstaigų stebėtojų taryboje, buvo Strateginio planavimo komisijos bei futbolo klubo Gargždų „Banga“ valdybos narė.

Nuo 2019 m. birželio iki rugsėjo dirbo Klaipėdos rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotoja. Buvo išrinkta Seimo nare.