Klaipėdos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą sudaryti komisiją, tirsiančią faktus, ar Tarybos nariai Sigitas Karbauskas ir Viktoras Kura, nepažeidė Konstitucijos, nesulaužė priesaikos ir gali toliau tęsti darbą Taryboje.

Komisija sudaryta atsižvelgiant į Vyriausiosios rinkimų komisijos prašymą atlikti vertinimą dėl nurodytų Tarybos narių galimai sulaužytos priesaikos ir dėl jų galimai padarytų Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatų pažeidimų, ir apie priimtus sprendimus informuoti Vyriausiąją rinkimų komisiją.

2020 m. liepos mėnesio 20 d. dieną Vyriausioji rinkimų komisija gavo prašymą partiją „Tvarka ir teisingumas“ registruoti savarankišku politinės kompanijos dalyviu. Tačiau dar birželio mėnesį buvo paskelbta, kad partija „Tvarka ir teisingumas“ naikinama, todėl VRK atsisakė rinkimams registruoti likviduojamą partiją.

VRK buvo pateiktas tarybos posėdžio protokolas, kurį pasirašė 37 asmenys, tarp jų ir Klaipėdos rajono politikai, Sigitas Karbauskas ir Viktoras Kura, kurie į Klaipėdos rajono tarybą pateko atstovaudami visuomeniniam rinkimų komitetui „Kuriam kartu“.

Sudaryta komisija, išnagrinėjusi visus duomenis ir faktus, pateiks savo išvadas Tarybai. Pastaroji spręs, ar kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu pateikti išvadą, ar Savivaldybės tarybos nariai sulaužė priesaiką ir (arba) nevykdė jiems nustatytų įgaliojimų.