Kviečiame susipažinti su Klaipėdos rajono savivaldybės teršimo incidentų likvidavimo lokalinio plano projektu.

Pastabas ir pasiūlymus galite pateikti elektroniniu paštu vladislovas.bernotas@klaipedos-r.lt arba robertas.jonelaitis@klaipedos-r.lt.

Klaipėdos rajono savivaldybė