2016-06-30 Savęs pažinimas – kryptis pasirinkti teisingą gyvenimo kelią

Šiandieniniais laikais jaunuoliai viską žino apie informacines technologijas (kompiuterius, televizorius ir kitą techniką), bet vis mažiau apie save. Moderniosios technologijos kiekvieną dieną srautais mums siunčia informaciją, kurią mes vos spėjame sutalpinti savo galvose ir nenuostabu, kad nerandame laiko pabūti su savimi. Tik pažinęs save žmogus gali suvokti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, o šis suvokimas nukreips eiti tinkamu gyvenimo keliu. Gargždų atviras jaunimo centras vykdydamas ES projektą „Atviro darbo su jaunimu plėtra Gargždų mieste“ birželio 27-29 dienomis organizavo seminarą – mokymus „Savęs pažinimas per asmeninius ir grupės iššūkius“. Trijų dienų mokymuose 30 jaunuolių susipažino su teorine medžiaga, aktyviai įsijungė pažindami save per asmeninius ir grupinius užsiėmimus. Praktiškai atlikdami užduotis jaunuoliai taikė komandinį modelį įvairiose darbo grupėse.

Savęs pažinimo procesas visiems užtrunka skirtingai, vieniems visą gyvenimą, o kiti jau būdami mokykloje žino, kas jie yra ir ką nori veikti gyvenime. Visgi dažniausiai tai daug laiko ir pastangų reikalaujantis procesas, tačiau labai  svarbus. Žmogus, nepažįstantis savęs, nesugeba tvirtai išreikšti savo nuomonės ir dažniausiai remiasi svetima, nes ji jam atrodo teisingesnė. Pažinęs save žmogus tampa drąsus ir atkaklus, gerbiantis save, o tokiu būdu sulaukia pagarbos ir iš kitų. Pirmos dienos mokymuose jaunuoliai individualiai gilinosi į moralinio elgesio formavimą, atsakomybės problemą, rašė savo asmeninių vertybių hierarchiją ir ją analizavo. Kūrė bendravimo kultūrą, susipažindami su komunikacijos procesų valdymu ir tarpusavio santykių ugdymu grupėje. Formulavo savo asmeninius tikslus ir jų įgyvendinimo uždavinius.

Savęs pažinimas yra individualus procesas ir būtinas, norint tapti pagarbos verta asmenybe. Šių laikų verslininkai nuolat lankosi psichologiniuose savęs pažinimo seminaruose. Jie tai daro, nes puikiai žino, kad norint tapti sėkmingu verslininku svarbu pažinoti ne tik rinką, bet ir save. Antrą dieną jaunuoliai susipažino su verslumu ir verslininkyste. Kūrė sėkmės versle ir gyvenime formulę bei gilinosi į sėkmingo verslo principus. Analizavo savo asmenines savybes ir jų svarbą ugdant verslumą. Atliko daug praktinių užduočių poroje, grupėje ir individualiai.

Gyvenime žmogui be galo svarbu pažinti save tam, kad galėtų pasitikėti savimi. Pasitikėjimas savimi, kaip daugeliui atrodo, nėra vien sėkmingos karjeros ar pagarbos garantas tai ir sveikata, teigiami santykiai šeimoje. Trečios dienos mokymai buvo grįsti daugiau praktinėmis komandinio ir grupinio darbo užduotimis. Jaunuoliai turėjo galimybę keliauti į Klaipėdą ir atlikti komandines užduotis mieste ir prie jūros, laikantis kūrybingumo ir bendradarbiavimo principų. Grįžę po pietų, gal šiek tiek pavargę, bet laimingi komandose sėdo generuoti verslo idėją ir jos įgyvendinimą.

Apibendrinant galime teigti, kad norint gyvenime sulaukti pagarbos, palaikymo, būti sveikam ir laimingam reikia pažinti save. Savęs pažinimo procesas gali būti ne itin lengvas ir gali užtrukti ne vienerius metus. Vis dėlto svarbiausia yra stengtis ir bandyti pažinti save įvairiausiose gyvenimiškose situacijose. Pažinęs save žmogus gali suvokti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, o šis suvokimas nukreips eiti teisingu gyvenimo keliu. Žmogus klysta, jei mano, kad žinodamas kuo daugiau apie kitus ar apie pasaulį bus laimingesnis. Kiekvieno žmogaus savęs pažinimas yra pati didžiausia vertybė, kuriai būtina skirti savo laiką.

Jaunimo darbuotoja                 Edita Vyšniauskė