Apie projektą

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ JO VIEŠINIMUI

Projekto pavadinimas

„Atviro darbo su jaunimu plėtra Gargždų mieste“

Projekto Nr.

EEE-LT05-SADM-01-K-082

Tikslas

Prisidėti prie jaunimo gerovės, vykdant atviro darbo su jaunimu plėtrą Gargždų mieste.

Uždaviniai

      1.    Sukurti Gargždų atviro jaunimo centro materialinę bazę;

  1. Ugdyti jaunimo socialinius ir gyvenimo įgūdžius bei darbo rinkai reikalingus gebėjimus;
  2. Vykdyti Gargždų atviro jaunimo centro tarpžinybinio bendradarbiavimo plėtrą.

 

Planuojamos/įvykdytos projekto veiklos

  1. Patalpų remonto darbų atlikimas
  2. Lauko užimtumo erdvės įrengimo darbai
  3. Įrangos ir veiklos priemonių įsigijimas

2.1. Mokymo paslaugų įsigijimas

3.1. Tarpžinybinio bendradarbiavimo plėtros įgyvendinimas.

Planuojami pasiekti/pasiekti projekto rezultatai

Projekto įgyvendinimo metu Gargždų mieste numatoma įsteigti Gargždų atvirą jaunimo centrą, sukuriant  materialinę bazę, įrengiant lauko užimtumo erdvę, vykdant paslaugų plėtrą bei tarpžinybinį bendradarbiavimą.

Numatoma, kad sukurtais projekto rezultatais galės pasinaudoti ne mažiau kaip 200 mažiau galimybių turinčių jaunuolių iš Gargždų ir aplinkinių kaimų: Dovilų, Laugalių, Gobergiškės, Dauparų, Šlapšilės, Gerduvėnų, Kvietinių, Vėžaičių.

 

Įgyvendinimo laikotarpis

Pradžia  2014-12-30

Pabaiga 2016-04-30

Projekto vertė

804.901,89 Lt                                          233. 115,57 Eur

Iš jų:

 

-    parama (nurodyti programą)

 

2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ programa

615 749,94 Lt                                         178 333,51 Eur

-    Bendrojo finansavimo  lėšos

108 661,76 Lt                                31 470,62 Eur

-    Savivaldybės lėšos

80 490,19 Lt                                 23 311,57 Eur

-    Kitos lėšos

-

Projekto vykdytojas

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Projekto partneriai

Nėra

Projekto vadovas, kontaktinis asmuo

Adelija Radžienė  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė)

adelija.radziene@klaipedos-r.lt; tel. 8 46 452463; . 8 686 30736

 

Bylos: 
PrisegtukasDydis
Pranešimas apie projektą8.03 MB