Aptarti iššūkiai ir jų sprendimas atvirame darbe su jaunimu

Lapkričio 23d. vyko institucijų atstovų susitikimas „Iššūkiai ir jų sprendimas atvirame darbe su jaunimu“ prie apskrito stalo Švietimo centre. Susitikime dalyvavo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė  Rasa Petrauskienė,  Klaipėdos apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus, Klaipėdos rajono Policijos komisariato, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir Švietimo  skyriaus, Pedagoginės psichologinės tarnybos atstovai, Gargždų atviro jaunimo centro jaunimo darbuotojai  bei  „Kranto‘‘ ir „Minijos“ mokyklų socialiniai pedagogai.

Susitikime dalyvavusi Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Violeta Riaukienė  džiaugėsi jaunimo darbuotojų aktyvumu, kurie ne tik telkia jaunimą, įgyvendina įvairius projektus, bet ir sprendžia jų problemas. Vicemerė susitikimo dalyviams linkėjo dar labiau viešinti įgyvendintus projektus, į juos įtraukti ne tik rizikos grupės jaunimą bet visą jaunimą  skatinti dalyvauti savanoriškoje veikloje, nes pilietiškumas yra stipriausia varomoji jėga.

Jaunimo reikalų koordinatorė Adelija Radžienė, dėkodama institucijų atstovams už bendras pastangas jaunimo labui, priminė, kad šis  susitikimas prie apskrito stalo  yra  Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ programos finansuojamo  projekto „Atviro darbo su jaunimu plėtra Gargždų mieste“ tarpžinybinio bendradarbiavimo plano įgyvendinimo dalis. Tarpžinybinis bendradarbiavimas vykdomas nuo pat projekto pradžios ir kuriamas bendradarbiavimo modelis, kuriuo galėtų naudotis  šio projekto dėka įsteigtas Gargždų atviras jaunimo centras, kuriame dirba 4 jaunimo darbuotojai Gargžduose, Priekulėje ir Veiviržėnuose. Projekto dėka keturis mėnesius buvo organizuojami socialinių įgūdžių ir amatų seminarai- mokymai, kuriuose dalyvavo 172 jaunuoliai. Projekto vadovė A. Radžienė akcentavo, kad darbe su jaunimu svarbiausia nuoširdus bendravimas, informacijos suteikimas, o jaunimo problemas geriausia spręsti pasikviečiant į pagalbą  kitų institucijų atitinkamas kompetencijas turinčius darbuotojus, todėl šio susitikimo vienas iš tikslų – sudaryti jaunimui draugiškų specialistų sąrašą.

Gargždų atviro jaunimo centro direktorė Rita Dirgėlaitė susitikime pristatydama centro veiklą  dalinosi veiklos pradžioje kilusiais iššūkiais, dėkojo Probacijos skyriaus vyr. inspektoriui Ramūnui Šimkui ir Policijos komisariato inspektorei Dianai Pipirinei, kurie yra dažni centro svečiai ir patarėjai.  Institucijos turi derinti veiksmus, kad jaunimas būtų prižiūrimas, globojamas ir ne tik nebijotų, bet ir norėtų atskleisti tiek savo saviraiškos galimybes tiek problemas. Jaunimo centras yra atviras jaunimui nuo   14 iki 29 metų. Ypatingas dėmesys yra skiriamas mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui. Atviro darbo su jaunimu principas yra veiklų įgyvendinimas kartu su jaunimu, atsižvelgiant į jų poreikius, kur labiau akcentuojamas procesas, o ne rezultatas.   Čia organizuojami įvairūs renginiai, šventės, stovyklos, įgūdžių ir  amatų mokymai. Per savaitę Gargždų jaunimo centre apsilanko apie 82 žmonės. Nuo gegužės mėnesio čia apsilankė jau 279 jaunuoliai. Svarbu paruošti jaunimą sąmoningam ir aktyviam dalyvavimui asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime. Direktorė akcentavo, kad centro darbuotojai inicijuoja ir incijuos bendradarbiavimą tarp įvairių institucijų ir žinybų.

Susitikimą vainikavo diskusija, kurioje dalyvaujančių institucijų atstovai dalijosi pastebėjimais, pastabomis, rekomendacijomis, idėjomis apie bendradarbiavimo galimybes ir pagalbą rizikos jaunimui.  Asmenine darbo patirtimi ir sudėtingų situacijų pavyzdžiais dalijosi  Gargždų atviro jaunimo centro bei Veiviržėnų ir Priekulės atvirų jaunimo erdvių darbuotojai: Simona Dargytė, Edita Vyšniauskė, Indrė Užgalytė ir Andrius Chomičius. Jie neslėpė, kad sudėtinga  užmegzti kontaktą su jaunimu kai į erdvę susirenka didelis būrys jaunimo. Svarbu pastebėti tuos, kurie užsidarę, būna nuošaly, tačiau kai  pavyksta gauti jų pasitikėjimą  – tai jau didelis pasiekimas.

Adelija Radžienė