Atviras jaunimo centras

PROJEKTO „Atviro darbo su jaunimu plėtra Gargždų mieste“

KŪRYBINIAI SEMINARAI, MOKYMAI Gargždų atvirame jaunimo centre, Klaipėdos g. 74

Dalyvių registracija  el.p. dargyte8@gmail.com arba tel. 8 630 18486

Pirkimo dalis, mokymų seminarų pavadinimas, data, laikas, vieta, dalyvių skaičius ir kt.

TIEKĖJAS

Seminarų kaina

KONTAKTAI

Atsakingas

II   Kūrybinių seminarų  paslaugos

Sutartis AS-809

Iš viso: 51 val.  Iš viso 30 dalyvių.

Kasdien 1 pertrauka (11-11.30 arba 15-15.30) :  kava, arbata,  50 g. užkandžių/saldumynų 1 dalyviui

VšĮ „Kultūrinių idėjų teritorija“

8400,00be PVM

868781525, info@cite.lt,

asociacija.tametaske@gmail.com

Audronė Andrulevičienė

Birželio 21-23 d       10.00  – 13.30 val.

Gargždų atviras jaunimo centras, 10 dalyvių

Šviestuvų dirbtuvės

 

Liepos 11 – 13  d. 10.00 val. iki 13.30 val.

10 dalyvių

Muzikinės dirbtuvės

 

Liepos  11 – 13  d.  14.00-17.30

10 dalyvių

Grafikos dirbtuvės

 

Liepos  18 – 20 Nuo 10 val iki 13.30 val.

10 dalyvių

Interjero dirbtuvės

 

Liepos  18 – 20 Nuo 14 val iki 17.30 val.

10 dalyvių

Dekupažo dirbtuvės

 

Liepos  20 – 22 Nuo 10 val iki 13.30 val.

10 dalyvių

Graffiti dirbtuvės

 

Liepos  20 – 22 Nuo 14 val iki 17.30 val.

10 dalyvių

Sceninio makiažo dirbtuvės

III  Užsiėmimai – mokymai   „Skaitmeninės dirbtuvės“ AS-822

4 dienos po 6 val., 30 dalyvių

Kasdien 2 pertraukos(12.15-12.30 ir 14.30-14.45): kava, arbata,  100 g. užkandžių/saldumynų 1 dalyviui

Klaipėdos valstybinė kolegija

790,00 su PVM

314575, 865559152

office@kvk.lt

Asta Bau

žienė

Rugpjūčio 22 d. 10.00-16.30 val.

I grupė -15 dalyvių

Komunikacijos pagrindai, interaktyvūs įrankiai skirti komunikacijai kompiuteriuose ir išmaniuosiuose įrenginiuose Vaizdo ir garso informacijos apdorojimo bei dalinimosi priemonės

Rugpjūčio 23 10.00-16.30 val.

I grupė - 15 dalyvių

Kūrybinės užduoties scenarijaus formulavimas, kūrybinės užduoties realizavimas

Kūrybinės užduoties pradinės versijos pristatymas, vertinimas, koregavimas, publikavimas, rezultatų aptarimas

Rugpjūčio 24 10.00-16.30 val.

II grupė - 15 dalyvių

Komunikacijos pagrindai, interaktyvūs įrankiai skirti komunikacijai kompiuteriuose ir išmaniuosiuose įrenginiuose Vaizdo ir garso informacijos apdorojimo bei dalinimosi priemonės

Rugpjūčio 25 d.  10.00-16.30 val.

II grupė -15 dalyvių

Kūrybinės užduoties scenarijaus formulavimas, kūrybinės užduoties realizavimas

Kūrybinės užduoties pradinės versijos pristatymas, vertinimas, koregavimas, publikavimas, rezultatų aptarimas

IV  Seminaras – mokymai  „Savęs pažinimas per asmeninius ir grupės iššūkius“. Sutartis AS-823

3 dienos po 6 val. 30 dalyvių.

Kasdien 2 pertraukos(13-13.15 ir 15.00-15.15): kava, arbata,  100 g. užkandžių/saldumynų 1 dalyviui

 

Klaipėdos valstybinė kolegija

590,00 su PVM

314575, 865559152

office@kvk.lt

Asta Bau

žienė

Birželio 27          11.00-17.30 val.

30 dalyvių

Seminaro I dalis  „Savęs pažinimas per  asmeninius ir grupės iššūkius“

Birželio 28   11.00-17.30 val.

30 dalyvių

Seminaro II dalis  „Verslumas ir verslininkystė“

Birželio 29   11.00-17.30 val.

30 dalyvių

Seminaro II dalis Kūrybiškumo sesija

V    Mokymai   „Keramikos technologijos“. Sutartis AS-825

39 val. , dvi grupės po 10 jaunuolių.

Kasdien 1 pertrauka (16-16.15) :  kava, arbata,  50 g. užkandžių/saldumynų 1 dalyviui

VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“

2117,50 su PVM

8 41 525 101

861 535 614 info@srpa.lt

 Asta Berginienė

Rugsėjo 5,7,9,13,15,19,21,23

Nuo 14 val. iki 19.15 val.

I grupė, 10 jaunuolių

 

Keramikos technologijos

Teorinių val. – 3,5 val.

Praktinių – 35,5  val.

Rugsėjo 6,8,12,14,16,20,22,26

Nuo 14 val. iki 19.15 val.

II grupė, 10 jaunuolių

Keramikos technologijos

Teorinių val. – 3,5 val.

Praktinių – 35,5  val.

 

VI  Mokymai skirti jaunimo supažindinimui su stalo kultūra.

Sutartis AS-826

20 val. , dvi grupės po 15 jaunuolių.

Kasdien 1 pertrauka (12-12.15) :  kava, arbata,  50 g. užkandžių/saldumynų 1 dalyviui

VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“

1590,50 su PVM

8 41 525 101 info@srpa.lt

861 535 614

Asta Berginienė

Rugpjūčio   8, 10, 12, 16 d.

Nuo 10 val. iki 15.15 val.

I grupė,  15 jaunuolių

Gargždų atviras jaunimo centras

Stalo kultūra, serviravimas, užkandžių, karštų gėrimų  gaminimas, patiekimas (20 val)

Rugpjūčio   9, 11, 17, 18  d.

Nuo 10 val. iki 15.15 val.

II  grupė,  15 jaunuolių

Stalo kultūra, serviravimas, užkandžių, karštų gėrimų  gaminimas, patiekimas (20 val)

VII Edukaciniai amatų mokymai jaunimui I. Sutartis AS-827

10 susitikimų, 27,5 val.  20 dalyvių

Kasdien 1 pertrauka (16-16.15 val.) :  kava, arbata,  50 g. užkandžių/saldumynų 1 dalyv.

VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“

 

4167,00 Eur su PVM

8 41 525 101

 info@srpa.lt

861 535 614

Asta Berginienė

Spalio 3,4,5,6,7, 10,11,12,13,14 d.

Nuo 15 val. iki 18 val.

 

Popieriaus marmuravimas, nėrimas adata, kraitelių pynimas, odos papuošalų gamyba, senieji stalo žaidimai, muilo gamyba šaltuoju būdu.

VIII  Edukaciniai amatų mokymai jaunimui II Sutartis AS-828

12 susitikimų, 36 val. 2 grupės po  10 dalyvių

Kasdien 1 pertrauka (16-16.15 val.):  kava, arbata,  50 g. užkandžių/saldumynų 1 dalyviui

VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“

 

1210,00 su PVM

8 41 525 101 info@srpa.lt

861 535 614

Asta Berginienė

Spalio 17,18,19,20,21,24,27,25,26,28d.

Nuo 15 val. iki 18.15 val.

20 jaunuolių

Šilko tapyba, aksesuarų gamyba, dovanų pakavimas, kaligrafija, dekupažas,  rankų darbo atvirukai, žaisliukai ir pan.

 

Projekto vadovė   Adelija Radžienė, tel. 8 686 30736, el.p.  adelija.radziene@klaipedos-r.lt

 

 

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016-12-17 sprendimu Nr. T11-412 įsteigtas Gargždų atviras jaunimo centras. Juridinių asmenų registre įregistruotas 2016-02-02. Teisinė forma - biudžetinė įstaiga.

Centro veiklos sritis – įtvirtinti atviro darbo su jaunimu formą, siekiančią paskatinti į prasmingą veiklą įsitraukti mažiau galimybių turinčius jaunus žmones, tokiu būdu siekti darbo su jaunimu paslaugų įvairovės ir kokybės, prieinamumo kuo platesniam jaunų žmonių ratui, racionalaus finansinių ir žmogiškųjų išteklių panaudojimo.

    Centro veiklos tikslai:

- sukurti sąlygas jaunimo poreikius atitinkančiai, atvirai ir saugiai  jaunimo veiklai, kad savarankiškai apsisprendęs jaunimas dalyvautų konkrečiose veiklose, ypač siekiant įtraukti švietimo veikloje ir darbo rinkoje nedalyvaujančius jaunus žmones;

- užtikrinti, kad veikla atitiktų jauno žmogaus poreikius ir prisidėtų prie visapusiškos asmenybės tobulinimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo;

  - sukurti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas dalyvauti jo poreikius atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti ir ugdyti verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius.

 Centras vykdo šias funkcijas:

- dirba tiek su jaunimo grupėmis, tiek su individualiais asmenimis;

-  teikia prevencines, informavimo, konsultavimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines, pirminės emocinės paramos  ir kitas su jauno žmogaus ugdymu susijusias paslaugas;

- organizuoja veiklas, skatinančias jaunimo motyvaciją ir gebėjimus, reikalingus sėkmingai integracijai į darbo rinką;

- vykdo jaunimo narkomanijos, nusikalstamumo ir teisėtvarkos pažeidimų prevencinę veiklą per socializaciją ir saviraišką;

- esant poreikiui ir galimybei, teikia kitas laisvalaikio, socialinės bei psichologinės ar krizių įveikimo pagalbos paslaugas jauniems žmonėms;

-  plėtoja ir palaiko nuolatinius ryšius su rajono  teritorijoje veikiančiomis ir su jaunimo reikalais susijusiomis institucijomis – mokyklomis, policija, parapijomis, jaunimo organizacijomis, bendruomenėmis ir vaiko teises įgyvendinančiomis bei pagalbą vaikams, šeimai teikiančiomis institucijomis – vaiko teisių apsaugos ir socialinės paramos skyriais, seniūnijomis;

-  plėtoja ir palaiko ryšius su teritorine darbo birža,  jaunimo darbo centru, bendradarbiauja su kitomis institucijomis, kurios dirba su jaunimu;

-  kartą per metus įsivertina Centro tikslus, veiklos kokybę bei poveikį jauniems žmonėms;

- užtikrina Centre viešai tvarkai keliamų reikalavimų laikymąsi.

Projekto vadovė Adelija Radžienė

 

 

KVIEČIA KLAIPĖDOS RAJONO ATVIROS JAUNIMO ERDVĖS

Įstaigos pavadinimas

Atviros jaunimo erdvės adresas

Jaunimo darbuotojai

Kontaktai

Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras

Klaipėdos g. 74, Gargždai

Simona Dargytė

Tel.. 8 46 453284, 8 677 81904

gargzdulaisvalaikis@gmail.com

 

Jono  Lankučio viešoji biblioteka

Žemaitės g. 5, Gargždai

Donata Liutikaitė

Albina Žvirblytė

Tel. 8 46 452113

informacinisvb@gmail.com

Veiviržėnų kultūros centras

Mokyklos g. 2, Veiviržėnai

Inesa Gaudutytė

Tel. 8684 97131

veivirzenu.kulturos.centras@gmail.com

 

Asociacija  „Šaltupė“

Draugystės g. 23, Šalpėnai

Rasa Šližiuvienė

861885924

saltupe@gmail.com

 

Girininkų kaimo bendruomenė

Mokyklos g. 6,

Girininkai

Danguolė Šukevičienė

 

Tel. 8 646 48243

 grigutyte.d@gmail.com

 

Asociacija  „Amatininkų Gildija „Krikragaa“

Klaipėdos g.  6

Priekulės m.

 

 

Tomas Jurginas

8 691 89402

krikragaa@gmail.com

 

Veiviržėnų kultūros centro  Endriejavo skyrius

Mokyklos g. 1,

Endriejavas

Jolanta Štabokaitė

8 682 35020

jstabokaite@gmail.com;

Kvietinių bendruomenės centras

Jaunimo 5,  Kvietiniai

Daiva Vindžigelskytė

Tel. 8 622 13601

kvietiniubendruomenescentras@gmail.com