Įgyvendinimas

2016-09-26

Vykdydami EEE finansinio mechanizmo ir Klaipėdos rajono savivaldybės finansuojamą projektą  „Atviro darbo su jaunimo plėtra Gargždų mieste“,  birželio – spalio mėnesiais vykdome įvairius edukacinius mokymus jaunimui Gargždų atvirame jaunimo centre. Nors projekto statybinė dalis dėl objektyvių priežasčių įgyvendinimo terminais atsilieka,  tačiau entuziazmo tiek jaunimo darbuotojai tiek pats jaunimas tikrai nestokoja ir kūrybines dirbtuves įsirengėme   toje pačioje centro salėje.  Birželio mėnesį pradėjome mokymus seminaru  „Savęs pažinimas per asmeninius ir grupės iššūkius“. Pirmą dieną jaunuoliai individualiai gilinosi į moralinio elgesio formavimą, atsakomybės problemą, rašė savo asmeninių vertybių hierarchiją ir ją analizavo. Kūrė bendravimo kultūrą, susipažindami su komunikacijos procesų valdymu ir tarpusavio santykių ugdymu grupėje. Formulavo savo asmeninius tikslus ir jų įgyvendinimo uždavinius. Kitas dienas atliko  praktines komandinio ir grupinio darbo užduotis,  kūrė sėkmės versle ir gyvenime formulę bei gilinosi į sėkmingo verslo principus. Seminaro lektorė - Klaipėdos valstybinės kolegijos dėstytoja Gita Statnickė.

Liepos mėnesį centre  su jaunimu kūrybiškai darbavosi  VšĮ ,,Kultūrinių idėjų teritorija“  lektorė, profesionali menininkė, dėstytoja,  dailės magistrė Audronė Andriulevičienė.  Šviestuvų dirbtuvėse jaunimas susipažino su tiffani technika, stiklo apdorojimu, kūrė eskizus ir pagal juos gamino žibintus. Muzikinėse dirbtuvėse jaunimas susipažino su liaudiškais instrumentais, gamino archajiškus instrumentus bei sukūrė Gargždų atviro jaunimo centro hitą. Grafikos dirbtuvėse jaunuoliai susipažino su grafikos meninės raiškos priemonėmis, frontažo technika ir grafika ant marškinėlių. Kiekvienas dalyvis atliko tam tikrą savo kūrybos darbą. Interjero dirbtuvėse  jaunimas susipažino su interjero projektavimo pagrindais, projektų analize bei interjero stiliais. ,Dekupažo dirbtuvėse jaunuoliai kūrė eskizus ir individualiai išbandė dekupažo techniką.

Šiuolaikiški ir šiek tiek ekstravagantiški mokymai vyko graffiti dirbtuvėse ir sceninio makiažo dirbtuvėse. Jaunimas susipažino su graffiti istorija, transformacija, stiliumi, kūrė eskizus ir įgyvendino juos. Aktyvus kūrybinių dirbtuvių dalyvis   Remigijus Ambotas sako:  „ man labiausiai patiko dėstytojo papasakota graffiti istorija iš Amerikos, paties kurtas pats pirmasis graffiti darbas, kuriame išreiškė save. Graffiti neatsiejamas nuo hip hopo muzikos, kuri man begalo svarbi.“ Sceninio makiažo dirbtuvėse jaunuoliai susipažino su profesionalias makiažo produktais, įrankiais, odos paruošimu, veido modeliavimu, korekcija, koloristika bei maskavimo technika.  Karolina Petkutė apie dirbtuves atsiliepia: „man labai patiko. Išmokau profesionaliai dažytis ir šie mokymai padarė įtaką mano dabartinei išvaizdai. Ateityje norėčiau siekti išsilavinimo šioje srityje“.

Rugpjūčio mėnesį  vyko stalo kultūros mokymai. Juos organizavo   daugiametę patirtį turinti Klaipėdos turizmo mokyklos profesijos mokytoja, ekspertė  Virginija Beleckienė. Jaunimas susipažino su įvairiais įrankiais ir serviravimo ypatumais, stalo kultūra, praktiškai išmoko pasigaminti tortilijas, įvairius  užkandžius, salotas, plakė nealkoholinius kokteilius ir  mokėsi  jų pateikimo ypatumų.  Aktyvus mokymų dalyvis Vilhelmas Simėnas po mokymų sakė:  „praplėčiau požiūrį į padavėjo profesiją ir supratau, kad tai nėra vien tik maisto patiekimas. Turi išmanyti kur kas daugiau: serviravimą, įvairius patiekimo būdus, žinoti etiketo taisykles, gebėti bendrauti“. Kiekvienas jaunuolis užsiėmimuose atrado kažką pagal savo poreikius. Vieni susidomėjo virėjo profesiją, kiti sakė norėtų išbandyti padavėjo darbą, o likę džiaugėsi, kad ne tik mokės gražiai servetėles banketui išlankstyti, bet ir apskaičiuoti jo biudžetą. Mokymai vyko  Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos valgykloje. Už tokią galimybę ir pagalbą ugdant jaunimą esame labai dėkingi mokyklos direktoriui Egidijui Žiedui ir valgyklos vedėjai Vidai Gudauskienei.

Rugsėjo mėnesį vyko skaitmeninių dirbtuvių ir keramikos mokymai.  Kūrybinėse dirbtuvėse padvelkė nuostabiausiomis idėjomis, kurios savo  paprastumu ir originalumu gali tikrai nustebinti ne vieną.  Gargždų atviro jaunimo centro direktorė Rita Dirgėlaitė  informavo, kad edukaciniuose mokymuose jau dalyvavo 110 jaunuolių iš  Gargždų, Veiviržėnų, Girininkų, Priekulės  bei Dauparų atvirų jaunimo erdvių. Dalyviams įteikiami baigimo pažymėjimai. Kiekvienas jaunuolis mokymuose įgyvendina savo fantazijas, atranda save ir jaučiasi pakylėtai. Viliamės, kad ir  savo ateitį jaunas žmogus gal  susies su kai kuria mokymuose išbandyta profesine veikla.

Švietimo skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė), projekto vadovė       Adelija Radžienė

2016-06-01

Gargždų atviras jaunimo centras startuoja. Balandžio  mėnesį konkursą laimėjusi centro direktorė Rita Dirgėlaitė intensyviai rūpinosi naujos biudžetinės įstaigos steigimu:  formino reikalingus dokumentus, organizavo darbuotojų konkursus, dirbo su centrą lankančiu jaunimu.  Šiuo metu Gargždų atvirą  jaunimo centrą (Klaipėdos g. 74) lanko apie  50 jaunų žmonių. Jaunimui centras atviras II-V nuo 13 iki 20 val.   Centro direktorė džiaugiasi suburtu kolektyvu: „ jaunimo darbuotojų konkursus  laimėjo 2 metus Gargždų atviroje jaunimo erdvėje dirbusi Simona Dargytė ir savanoriavimo bei socialinio darbo patirties turinti Edita Vyšniauskė. Nuo gegužės 18 d.  jaunimo darbuotojai (po 0,5 etato) dirba Veiviržėnų  ir Priekulės atvirose jaunimo erdvėse, tai Indrė Užgalytė ir Andrius Chomičius. Vyriausiosios  buhalterės  konkursą laimėjo  Erika Beniušytė. Birželio 1 dieną  centras  ėmėsi iniciatyvos kartu su Gargždų vaikų ir laisvalaikio centru įsijungti į respublikinę akciją „Taikos glėbys“ ir surengė šventę Savivaldybės aikštėje. Centro lankytojai savanoriavo Vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro organizuojamame Žemaitijos regiono vaikų ir jaunimo muzikos grupių festivalyje „Gyvai-2016", dalyvavo kartu su Visuomenės sveikatos biuru organizuotame protų mūšyje  minint dieną be tabako, taip pat dalyvavo Gargždų gimtadienio renginiuose.

                      Siekiant ugdyti  centro veikloje dalyvaujančių jaunuolių (ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turintiems jaunuoliams) meninę kompetenciją, socialinius, gyvenimo, verslumo  įgūdžius, jaunimo motyvaciją ir gebėjimus, reikalingus sėkmingai integracijai į darbo rinką,  nuo birželio 21 dienos prasideda intensyvūs kūrybiniai mokymai, dirbtuvės,  seminarai,  finansuojami Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ programos, Savivaldybės administracijos vykdomo  projekto „Atviro darbo su jaunimu plėtra Gargždų mieste“.

 Švietimo skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė), projekto vadovė       Adelija Radžienė

2016-02-10

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016-12-17 sprendimu Nr. T11-412 įsteigtas Gargždų atviras jaunimo centras. Juridinių asmenų registre įregistruotas 2016-02-02. Teisinė forma - biudžetinė įstaiga.

Centro veiklos sritis – įtvirtinti atviro darbo su jaunimu formą, siekiančią paskatinti į prasmingą veiklą įsitraukti mažiau galimybių turinčius jaunus žmones, tokiu būdu siekti darbo su jaunimu paslaugų įvairovės ir kokybės, prieinamumo kuo platesniam jaunų žmonių ratui, racionalaus finansinių ir žmogiškųjų išteklių panaudojimo.

    Centro veiklos tikslai:

- sukurti sąlygas jaunimo poreikius atitinkančiai, atvirai ir saugiai  jaunimo veiklai, kad savarankiškai apsisprendęs jaunimas dalyvautų konkrečiose veiklose, ypač siekiant įtraukti švietimo veikloje ir darbo rinkoje nedalyvaujančius jaunus žmones;

- užtikrinti, kad veikla atitiktų jauno žmogaus poreikius ir prisidėtų prie visapusiškos asmenybės tobulinimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo;

  - sukurti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas dalyvauti jo poreikius atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti ir ugdyti verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius.

 Centras vykdo šias funkcijas:

- dirba tiek su jaunimo grupėmis, tiek su individualiais asmenimis;

-  teikia prevencines, informavimo, konsultavimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines, pirminės emocinės paramos  ir kitas su jauno žmogaus ugdymu susijusias paslaugas;

- organizuoja veiklas, skatinančias jaunimo motyvaciją ir gebėjimus, reikalingus sėkmingai integracijai į darbo rinką;

- vykdo jaunimo narkomanijos, nusikalstamumo ir teisėtvarkos pažeidimų prevencinę veiklą per socializaciją ir saviraišką;

- esant poreikiui ir galimybei, teikia kitas laisvalaikio, socialinės bei psichologinės ar krizių įveikimo pagalbos paslaugas jauniems žmonėms;

-  plėtoja ir palaiko nuolatinius ryšius su rajono  teritorijoje veikiančiomis ir su jaunimo reikalais susijusiomis institucijomis – mokyklomis, policija, parapijomis, jaunimo organizacijomis, bendruomenėmis ir vaiko teises įgyvendinančiomis bei pagalbą vaikams, šeimai teikiančiomis institucijomis – vaiko teisių apsaugos ir socialinės paramos skyriais, seniūnijomis;

-  plėtoja ir palaiko ryšius su teritorine darbo birža,  jaunimo darbo centru, bendradarbiauja su kitomis institucijomis, kurios dirba su jaunimu;

-  kartą per metus įsivertina Centro tikslus, veiklos kokybę bei poveikį jauniems žmonėms;

- užtikrina Centre viešai tvarkai keliamų reikalavimų laikymąsi.

Projekto vadovė Adelia Rdažienė

 

2015-10-01 

Aktyviai veikia Gargždų atvira jaunimo erdvė  Klaipėdos g. 74,  kurioje dirba Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro specialistė atviram darbui su jaunimu Simona Dargytė.  Erdvėje vykdoma socialinė, ugdomoji-kūrybinė, jaunimo užimtumo veikla ir teikiamos prevencinės bei pirminės emocinės paramos paslaugos. Kasdien erdvėje apsilanko 15-20 jaunuolių o renginių metu iki 150. Jaunimo darbuotoja yra jaunimo vyresnysis draugas tiek pokalbiuose, tiek leidžiant laisvalaikį, atsižvelgiant į jaunimo poreikius planuojant užimtumą. Plačiau rasite jaunimo darbuotojos veiklos ataskaitoje 2015m. III ketvirčio(apačioje prisegtuke).

 

2015-08-17

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos užsakymu UAB „Panevėžio miestprojektas“ pateikė Viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimo Gargždų mieste statybos projektą ir dalies garažo pastato kapitalinio remonto ir patalpų paskirties keitimo į gamybos ir pramonės projektą.

Remiantis užsakovo pateikta technine specifikacija, konkursine ir kita projekto derinimo su Užsakovu medžiaga, 56 arų plote planuojama įrengti jaunimo užimtumo erdvę dar vadinamą „Vasaros rezidencija“ .Sutvarkant aplinką planuojama įrengti lauko estradą su šokių aikštele ir žiūrovų suoliukais.  Projektuojama medinė, ažūrinio tipo, pusiau dengta lauko estrada su užkulisiais. Scena su šokių aikštele bus  įrengiama esamo paviršiaus lygyje, o žiūrovų suoliukai statomi ant amfiteatro stiliaus betoninių pakopų.

                      Jaunimo fiziniam aktyvumui skatinti projektuojami pagrindai lauko treniruokliams, numatoma vieta tinklinio ir riedutininkų aikštelėms. Numatoma „Vasaros rezistencijos“ teritoriją aptverti metalinio tinklo tvora bei sumontuoti vartus ir rakinamus vartelius. Prie įėjimų į teritoriją numatoma vieta informaciniams stendams, atminimo lentoms, dviračių stovams.

Garažo pastate bus įkurtos jaunimo kūrybinės dirbtuvės. Pateikti garažo fasado, I aušto, antresolės,  stogo projektiniai pasiūlymai.

Kviečiame su pateiktais projektiniais pasiūlymais prisegtukuose (apačioje)  susipažinti plačiau.

 

Projekto vadovė Adelija Radžienė

 

2015-05-01  Sėkmingai įgyvendinamas projektas „Atviro darbo su jaunimu plėtra Gargždų mieste". Jaunimo problemų sprendimui apjungiamos visos rajono  įstaigos, žinybos, organizacijos ir kuriamas bendradarbiavimo tinklas. Vasario 3 d. surengtas institucijų atstovų susitikimas prie apskrito stalo. Šiuo metu vyksta jaunimui teikiamų paslaugų Gargžduose žemėlapio sudarymas.

Kovo 17 d. surengta projekto viešinimo  konferencija „Darbas su rizikos vaikais ir jaunimu atvirose jaunimo erdvėse: iššūkiai, poreikiai, galimybės“.

Atsakingai parengtas Viešųjų pirkimų planas pagal kurį vykdomi pirkimai. Atlikti šie pirkimai: internetinio puslapio ant esamos platformos sukūrimo paslauga,  informacinio lankstinuko maketavimo ir spausdinimo paslaugos, projekto viešinimo renginių įgarsinimo ir dalyvių maitinimo paslaugos. Šiuo metu vykdomi kūrybinių seminarų, edukacinių mokymų, tarpžinybinio bendradarbiavimo renginio organizavimo paslaugų pirkimas.

Informaciją pateikė Adelija Radžienė, projekto vadovė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė).

2015-05-21  Vykdomo projekto „Atviro darbo su jaunimu plėtra Gargždų mieste" yra  nupirktos projektavimo paslaugos. Projektavimo paslaugas vykdo UAB „Panevėžio miestprojektas“. Šiuo metu derinami projektiniai pasiūlymai su  Klaipėdos rajono vyr. architektu. Suderinus, projektiniai pasiūlymai bus viešinami internetiniame puslapyje  www.infostatyba  ir toliau  vykdomi projektavimo darbai. Kai bus paruoštas techninis projektas ir gautas leidimas statybai, bus perkami statybos  rangos darbai.

Nuotraukose matome kaip dabar  atrodo teritorija ir patalpos kur įsikurs jaunimo vasaros rezidencija, jaunimo kūrybinės dirbtuvės.

Informaciją pateikė Loreta Grigalaitienė,  projekto techninės dalies administratorė,  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos  Statybos ir kelių priežiūros skyriaus  vyriausioji specialistė

Tel. 8 46  47 20 21  El. paštas: loreta.grigalaitiene@klaipedos-r.lt