KERAMIKOS TECHNOLOGIJOS

2016-09-27  Šešiolika popiečių Gargždų atvirame jaunimo centre jaunuoliai dėjo pastangas " prakalbinti molį". .Dvi grupės po 10 jaunuolių mokėsi 3,5 val. teorijos ir 35,5 val. dirbo praktiškai. Su jaunuoliais dirbo tautodailininkė iš Klaipėdos Jūratė Kavaliauskienė.

Mokymo programos tikslas – ugdyti jaunuolių menines kompetencijas ir socialinius įgūdžius, pasitelkiant keramikos technologijas.

 Mokymo programos uždaviniai:

  1. Supažindinti su keramikos istorija ir tradicijomis, su šiuolaikinės keramikos ypatumais.
  2. Supažindinti su keraminių dirbinių formavimo būdais ir apdaila.
  3. Supažindinti su molio savybėmis, molio gaminių technologijomis, įrankiais.
  4. Atskleisti jaunuolių kūrybinį potencialą pasitelkiant keramikos technologijas.Jaunimas susipažino su keraminėmis medžiagomis  ir priemonėmis,  keraminėmis formomis  ir jų dekoravimu, keraminių dirbinių formavimo būdais ir apdaila. Kiekvienas asmeniškai kūrė  indų, suvenyrų, papuošalų ir pan. eskizus, lipdė, glazūravo.                                               Projekto vadovė   Adelija Radžienė