Kūrybinės dirbtuvės – vieta kiekvienos idėjos raiškai

2016-07-14

Kūrybinių dirbtuvių programos paskirtis – atskleisti jaunimo kūrybinius sugebėjimus, padėti jiems atrasti save šiuolaikiniame konkurencingame profesijų pasaulyje. Puoselėdami menines tradicijas jaunimas tobulės, spręs iškilusias problemas, bandys naujas idėjas, mokysis save suvokti kaip tautos atstovą. Programos dalyviai įgis meninių žinių , susipažins su įvairiomis technikomis.

VšĮ ,,Kultūrinių idėjų teritorija“ organizavo  kūrybinius seminarus jaunimui, kurie buvo paremti estetiniu ugdymu ir kūrybišku laisvalaikio praleidimu. Seminarų metu jaunimas susipažino su bendraisiais estetikos principais, darbu grupėse, savo kūrybinių vizijų generavimu. Užsiėmimus vedė profesionali menininkė, dėstytoja dailės magistrė Audronė Andriulevičienė.

Vieni iš pirmųjų mokymų vykę Gargždų atvirame jaunimo centre birželio 21 – 23 dienomis buvo „Šviestuvų dirbtuvės“, mokymai pagal projektą „Atviro darbo su jaunimo plėtra Gargždų mieste“. Užsiėmimuose dalyvavo 15 jaunuolių.

Dirbtuvėse jaunimas susipažino su tiffani technika, stiklo apdorojimu, kūrė eskizus ir pagal juos gamino žibintus. Visi jaunuoliai labai džiaugėsi gamindami iš stiklo įvairiausius žibintus.

Kartais tereikia tik tinkamos idėjos ir jos visos buvo įgyvendintos. Tokiu šūkiu liepos 11 – 13 dienomis vadovavosi „Muzikinėse dirbtuvėse“ ir ,,Grafikos dirbtuvėse“ dalyvavę jauni žmonės. Užsiėmimuose dalyvavo 30 jaunuolių. ,,Muzikinėse dirbtuvėse“ jaunimas susipažino su liaudiškais instrumentais, gamino archajiškus instrumentus bei sukūrė Gargždų atviro jaunimo centro hitą.

 ,,Grafikos dirbtuvėse“ jaunuoliai susipažino su grafikos meninės raiškos priemonėmis, frontažo technika ir grafika ant marškinėlių. Jaunuoliai kiekvienas išbandė šias technikas, pagamino darbelius.

Kūrybinių dirbtuvių pabaigoje visiems dalyviams buvo įteikti pažymėjimai. Kiekvienas jaunuolis mokymuose įgyvendino savo fantazijas, atrado save ir jautėsi pakylėtai. Vieni išreiškė norą savo ateitį sieti su kai kuria mokymuose išbandyta profesine veikla.

 

Jaunimo darbuotoja Simona Dargytė