Tarpinstitucinis bendradarbiavimas

TARPŽINYBINIO BENDRADARBIAVIMO PLĖTROS ĮGYVENDINIMAS

INSTITUCIJŲ ATSTOVŲ SUSITIKIMAS PRIE APSKRITO STALO

TEMA. Iššūkiai ir jų sprendimas atvirame darbe su jaunimu

2016-11-23

14.00 val.

Klaipėdos r. sav. Švietimo centro salė

Kvietinių g. 30, II aukštas, Gargždai

 

Dalyvauja: Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariai, Klaipėdos apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus, Klaipėdos rajono Policijos komisariato, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos  Vaiko teisių apsaugos bei  Socialinės paramos skyriaus, Pedagoginės psichologinės tarnybos atstovai, Gargždų atviro jaunimo centro jaunimo darbuotojai, Gargždų miesto mokyklų socialiniai pedagogai, Vaiko gerovės komisijos nariai.

Tikslas: Tarpžinybinio bendradarbiavimo plėtra įgyvendinant 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ programos projektą „Atviro darbo su jaunimu plėtra Gargždų mieste“

 

DARBOTVARKĖ

 

Pranešimo trukmė

Darbotvarkės klausimas

 

14.00-14.30

Tarpžinybinio bendradarbiavimo rekomendacijų Klaipėdos rajono savivaldybei pristatymas.

Adelija  Radžienė, Klaipėdos r. sav. administracijos  Švietimo skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė)

14.30 - 14.50

Gargždų atviro jaunimo centro veiklos pristatymas. Iššūkiai ir sunkumai atvirame darbe su jaunimu.

Rita Dirgėlaitė, Gargždų atviro jaunimo centro direktorė

14.50-15.10

Kavos pertrauka

15.10 –15.35

Jaunimo darbuotojas: kada draugas, kada mokytojas, kada priešas jaunam žmogui? Sudėtingų situacijų pavyzdžiai.

Simona Dargytė, Edita Vyšniauskė,  Indrė Užgalytė, Andrius Chomičius

Gargždų atviro jaunimo centro jaunimo darbuotojai

15.35 –15.55

Dalyvaujančių institucijų atstovų pastebėjimai, pastabos, rekomendacijos, bendradarbiavimo galimybės.

15.55 –16.30

Diskusija. Draugiškų specialistų jaunimui sąrašo sudarymas.

 

Konferencija -mokymai   "TARPŽINYBINIO BENDRADARBIAVIMO PLĖTRA JAUNIMO PROBLEMŲ SPRENDIMUI KLAIPĖDOS  RAJONE"

PROGRAMA

2015 m. gruodžio 9 d., „LIJO“ konferencijų salė, Kvietinių g. 14, Gargždai

11.00 – 11.10

Sveikinimo žodis

Klaipėdos rajono savivaldybės atstovai

11.10 – 11.20

Tarpžinybinio bendradarbiavimo svarba įgyvendinat projektą „Atviro darbo su jaunimu plėtra Gargždų mieste“

Adelija Radžienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė), projekto vadovė

11.20 – 11.40

Jaunimo nusikalstamumo prevencijos  priemonės ir jų taikymo galimybės

Rasa Bekėžienė, Prevencijos skyriaus viršininkė, Klaipėdos apskrities VPK

11.40 – 12.00

 

Jaunimo garantijų iniciatyvų įgyvendinimas

Neaktyvaus, niekur nedirbančio ir nesimokančio jaunimo (NEET) paieška Klaipėdos rajone ir pirminė intervencija. Projektas „Atrask save“

Kristina Krėpštienė, Projekto „Atrask save“ vietos JGI koordinatorė, Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras

Darbo biržos iniciatyvos, skatinančios jaunimo užimtumą

Gytautė Bajorinaitė, Projekto „Atrask save“ specialistė-koordinatorė, Klaipėdos teritorinė darbo birža, Gargždų skyrius

12.00-12.20

Jaunimo orientacijos į darbą motyvacijos problemos 

Julijus Brazauskas, Verslo kūrybiškumo studijos vadovas, Socialinių mokslų kolegija

Klaipėdos miesto savivaldybės Galimybių studijos „Klaipėdos jaunimo situacijos tyrimas“ rengimo grupės narys

12.20 – 13.00

 

Vieningo tarpžinybinio jaunimo sistemos kūrimas bei diegimas

Violeta Jokubynaitė, Atviros jaunimo erdvės vedėja, Klaipėdos jaunimo centras

13.00 – 13.45

Pietūs, „LIJO“ restorane

13.45 – 15.10

Darbas grupėse

15.10 – 15.30

Kavos pertrauka

15.30 – 16.30

Darbo grupėse rezultatų pristatymas

16.30 – 17.00

Konferencijos-mokymų rezultatų aptarimas-diskusija

Renginį moderuos Reda Mikalauskaitė, Strateginės plėtros vadovė, Socialinių mokslų kolegija

 

 

 

 

 

INSTITUCIJŲ ATSTOVŲ SUSITIKIMAS PRIE APSKRITO STALO 

 

2015-02-03

15.00 val.

Klaipėdos r. sav. Visuomenės sveikatos biuro salė

Klaipėdos g. 11, Gargždai, II aukštas

Dalyvauja: Savivaldybės tarybos nariai, Jaunimo reikalų tarybos nariai, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos, Švietimo, Kultūros, Visuomenės sveikatos biuro atstovai, Jaunimo organizacijų, kaimo bendruomenių, Atvirų jaunimo erdvių vadovai.

Tikslas:  Atvirų jaunimo erdvių, kurios skatintų  sveikesnę jaunimo aplinką, plėtros galimybės rajone.

 

DARBOTVARKĖ

 

Pranešimo trukmė

Darbotvarkės klausimas

 

15.00-15.05

2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ programos projekto „Atviro darbo su jaunimu plėtra Gargždų mieste“ pristatymas.

 Tarpžinybinio bendradarbiavimo svarba

A. Radžienė, Klaipėdos r. sav. Švietimo skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė), projekto vadovė

 

15.05 - 15.15

Klaipėdos rajono savivaldybės  jaunų žmonių (14-29 m.) sveikatos būklė

D. Narvilaitė, Klaipėdos r. sav. Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė

 

15.15 –15.25

Atvirų jaunimo erdvių, kurios skatintų  sveikesnę jaunimo aplinką, plėtros galimybės rajone

G. Bareikis, Kultūros skyriaus vedėjas

 

15.25 –15.35

Dėl jaunimo galimybių dalyvauti Klaipėdos rajono bendruomenės sveikatinimo veikloje

G. Tamašauskė, Klaipėdos r. sav. Sveikatos apsaugos skyriaus specialistė,

N. Tarvydienė, Klaipėdos r. sav. Visuomenės sveikatos biuro direktorė

 

15.35 –15.45

Dėl dalyvavimo Atvirų jaunimo erdvių veiklos projektų konkurse.

Tarpžinybinio bendradarbiavimo plano pristatymas

A. Radžienė, Klaipėdos r. sav. Švietimo skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė), projekto vadovė

 

15.45 –16.15

Diskusijos, pasiūlymai

Pranešimas: Rizikos grupės vaikai .pptx

2016-11-23
2016-11-23
2016-11-23
2016-11-23