Mero pavaduotoja Ligita Liutikienė

Kab. 204

Tel.: 8 46 49 24 50

El. p. [email protected]

Biografija

Gimė 1964 m. vasario 3 d. Gargžduose.

1982 m. baigė V. Kapsuko kultūros mokyklą (dabar – Marijampolės kolegija). Kvalifikaciją tobulino Respublikiniame kultūros darbuotojų tobulinimosi institute pagal programą „Klubininkystės ir dramos kolektyvo vadovo specialybė“.

1999 m. baigė Klaipėdos apskaitos mokyklą ir įgijo administracijos darbuotojo kvalifikaciją.

2002–2006 m. studijavo Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakultete, suteiktas vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

1982−1987 m. – Endriejavo kultūros namų direktorė.

1987−1992 m. – Gargždų moksleivių namų kultūrinio darbo organizatorė.

1992−2000 m. – individualios įmonės savininkė.

2000−2001 m. – UADB „Baltikums draudimas“ Gargždų agentūros vadovė.

2001−2007 m. – UAB „Knitas“ komercijos direktorė.

2007−2011 m., 2011−2015 m., 2015−2019 m. – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja.

2019 m. išrinkta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nare.

Nuo 2020 m. – Telšių Žemaitės dramos teatro vadovė.

Nuo 2021 m. birželio 21 d. – Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja. 

Lietuvos socialdemokratų partijos Prezidiumo ir Tarybos narė.

Lietuvos socialdemokratų partijos Klaipėdos rajono skyriaus pirmininkė.

Kuruojamos veiklos sritys

 1. Kultūros ir etnokultūros politikos koordinavimas;
 2. Sveikatos apsaugos politikos koordinavimas;
 3. Socialinių reikalų politikos koordinavimas;
 4. Turizmo politikos koordinavimas;
 5. Jaunimo politikos įgyvendinimo ir savivaldybės dalyvavimo, vykdant vaiko teisių apsaugą, koordinavimas;
 6. Susijusių (susijusio) su 1‒5 punktuose nurodytomis veiklos sritimis:
  1. Investicinių projektų rengimo, įgyvendinimo ir priežiūros koordinavimas;
  2. Išorės finansavimo šaltinių, privačių investicijų pritraukimo projektų įgyvendinimui inicijavimas ir koordinavimas;
  3. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo koordinavimas;
  4. Strateginio planavimo proceso koordinavimas;
  5. Savivaldybės administracijos, Savivaldybės įstaigų ir valdomų įmonių veiklos priežiūra.
Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-09 10:41:10

Veiklos sritys