Perkant programinę įrangą, reikėtų pasirūpinti intelektinės nuosavybės teisėmis

Viešųjų pirkimų tarnyba atkreipia dėmesį, kad perkančiosios organizacijos, pirkdamos įvairių rūšių programinės įrangos sukūrimo ir įdiegimo paslaugas, turėtų užsitikrinti ir autorių turtinių teisių į programą perleidimą.

Neįsigydamos autorių turtinių teisių į sistemų programinį kodą, perkančiosios organizacijos susisaisto su konkrečiu tiekėju, kuris atsiduria išskirtinėje padėtyje kitų potencialių tiekėjų atžvilgiu. Atsiradus esamų sistemų modifikavimo, tobulinimo, priežiūros ar integravimo į naujai kuriamą sistemą poreikiui, perkančioji organizacija priversta kreiptis tik į šį vienintelį tiekėją. Tai dirbtinai riboja konkurenciją ir pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintus lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-29 10:10:27

Veiklos sritys