Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu  Nr. T11-403 yra  patvirtintos kiekvienos mokyklos aptarnaujamos teritorijos.  / (Švietimas         Dokumentai).