Atsakymas: Užbaigimo terminus Jūs aptariate su banku/kredito unija ir šie terminai bus įrašyti  Jūsų ir banko/unijos pasirašytoje sutartyje.