NVŠ – neformalusis vaikų švietimas.

Neformaliojo vaikų švietimo lėšos iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir/ar kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų yra skiriamos savivaldybėms neformaliojo vaikų švietimo plėtotei, siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičių.

NVŠ finansavimas skiriamas teikėjams, atkreditavusiems NVŠ programas savivaldybėje.