Klaipėdos rajono savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo teikėjus švietimo registrų (Švietimo ir mokslo institucijų registro (ŠMIR), Kvalifikacijos tobulinimo programų renginių rengimo registro  (KTPRR), Mokinių registro (MR)) ir Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS) tvarkymo ir prisijungimų prie jų klausimais konsultuoja Švietimo skyriaus vyr. specialistė Rasa Žvaginienė, tel. 8-46 452346, e. paštas [email protected] .