Asmuo (eksternas), įgijęs vidurinį išsilavinimą ir pageidaujantis laikyti brandos egzaminą, iki lapkričio 24 d. su prašymu kreipiasi į Savivaldybės paskirtą (Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija) Bazinę mokyklą. Pateikęs prašymą, eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.