Išduoti statybos leidimai yra viešai skelbiami www.planuojustatyti.lt puslapyje. Paieškoje suvedus sklypo adresą galite matyti, ar sklype yra išduoti ir kokie išduoti statybos leidimai (https://planuojustatyti.lt/eInfostatyba-external/accounting/accountingPermitDocuments).