Priimant vaikus į Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas yra taikomi šie prioritetai:

  • vaikas iš šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų;
  • vaikas, kuriam nustatytas neįgalumas ar labai dideli, dideli bei vidutiniai specialieji ugdymosi sutrikimai;
  • vaikas yra įvaikintas arba globojamas;
  • vaikas, kurio vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) turi ne didesnį kaip 40 procentų darbingumo lygį;
  • vaikas, kurių vienas iš tėvų yra bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo mokyklos mokinys arba universiteto, kolegijos nuolatinių studijų studentas;
  • vaikas, kuriam lankyti įstaigą įsakymu, atsižvelgus į rajono Vaiko gerovės komisijos siūlymą, skiria Administracijos direktorius;
  • vaikams, kurių vienas iš Tėvų ne mažiau kaip 2 metus atlieka kario savanorio tarnybą Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgose bei kuriems lankyti įstaigą rekomenduoja Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės 302 pėstininkų kuopos vadas.