Atsakymas: Ne, ši paskata yra jaunoms šeimoms įsigyjant pirmąjį būstą, išskyrus:

8.1.  Jei Jūsų vienu metu turimų/turėtų būstų bendrojo ploto vienam asmeniui tenka mažiau nei 14 kv. m.

8.2.  Jei Jūsų turimų/turėtų būstų nusidėvėjimas yra didesnis nei 60 proc. Tokiu atveju teikdami prašymą SPIS sistemoje turite pridėti VĮ Registrų centro išduotą pažymą apie turto nusidėvėjimą. Kai kada šis nusidėvėjimas yra parašytas VĮ Registrų centro duomenų bazės išraše ‒ tada papildomos pažymos nereikia.