Tėvų prašymai priimami pagal deklaruotos gyvenamosios vietos teritorijai priskirtą bendrojo ugdymo mokyklą (Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T11-403). / (Švietimas         Dokumentai).