Verslo subjektams finansinė parama teikiama kompensavimo principu – kompensuojama dalis patirtų išlaidų. Kompensuojamos šios išlaidos:

  • Įmonės įregistravimo ir su įmonės steigimu susijusios išlaidos; 
  • Dalyvavimo parodose, konferencijose bei kvalifikacijos kėlimo mokymuose išlaidos;
  • Įrangos ir darbo priemonių įsigijimo išlaidos;
  • Naujų interneto svetainių kūrimo išlaidoms;
  • Verslo plėtrai skirtų mokslo tiriamųjų darbų bei rinkos tyrimų išlaidos;
  • Rinkodaros priemonių išlaidos;
  • Išlaidos paskoloms verslo plėtrai ir (ar) išperkamosios nuomos verslo plėtros projektams vykdyti;
  • Negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidos.