Globalus Klaipėdos rajonas

Labas, Globalūs Klaipėdos rajono gyventojai!

Kviečiame jungtis prie globalių Klaipėdos rajono gyventojų bendruomenės. Kodėl turėtum prisijungti?

• Susipažinsite su Globaliais Klaipėdos rajono gyventojais: nauji draugai, naujos iniciatyvos rajonui, o gal seniai pamirštas klasiokas?

• Išgirsite apie aktualiausias Klaipėdos rajono naujienas ir renginius.

• Skelbsime apie įsidarbinimo galimybes.

• Dalinsimės globalių Klaipėdos rajono gyventojų iniciatyvomis.

• Organizuosime Globalių Klaipėdos rajono gyventojų susitikimus.

Paso rodyti nereikės, tad jei jaučiatės, kad esate globali/us Klaipėdos rajono gyventojas/a, junkitės!

Lietuvos Respublikos piliečiai, sugrįžę gyventi į Lietuvą, ir leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje turintys užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės deklaruoti gyvenamąją vietą Lietuvoje privalo per vieną mėnesį nuo atvykimo.

Deklaruojant gyvenamąją vietą, deklaravimo įstaigai turi būti pateiktas patalpos ar pastato savininko (bendraturčio) arba jo įgalioto asmens sutikimas, kad asmuo apsigyventų savininkui (bendraturčiui) priklausančioje patalpoje ar pastate, arba kitas dokumentas, patvirtinantis asmens teisę gyventi toje patalpoje ar pastate.

Deklaruoti savo gyvenamąją vietą ar patikslinti duomenis galima atvykus į deklaravimo įstaigą – seniūniją ar savivaldybę (ten, kur seniūnijos neįsteigtos), taip pat internetu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų portalo ar Registrų centro savitarnos.

Dažniausiai su gyvenamosios vietos deklaravimu susijusiu klausimus ir atsakymus į juos galima rasti Registrų centro parengtoje atmintinėje.

Teisės aktai:

Užimtumo tarnyba kviečia užsieniečius mokytis lietuvių kalbos. Kalbos kursai finansuojami tiek darbo ieškantiems, tiek jau dirbantiems žmonėms.

Lietuvių kalbos mokymo programos organizuojamos ES, Europos laisvosios prekybos organizacijos piliečiams ir jų šeimos nariams, gyvenantiems Lietuvoje. Taip pat ir trečiųjų šalių piliečiams, turintiems leidimą gyventi Lietuvoje.

Neturintiems darbo priemonės metu mokama stipendija.

Daugiau informacijosčia

KontaktaiUžimtumo tarnyba, tel. 1883 (arba +370 5 250 0883), el. p. [email protected]


Švietimo mainų paramos fondas skiria paramą užsieniečių (įskaitant užsienio lietuvius) lietuvių kalbos ir kultūros kursams – kvietimai skelbiami https://studyin.lt/learn-lithuanian/.

Kontaktai: Švietimo mainų paramos fondas, tel. +370 5 261 0592, el.p. [email protected]

Šiuo metu pasaulyje veikia daugiau kaip 240 lituanistinio švietimo įstaigų, kuriose mokosi apie 11 000 vaikų. Lituanistinių mokyklų sąrašą galima rasti Lituanistinio švietimo įstaigų registre. Formaliojo lituanistinio švietimo mokyklos (kuriose mokymas vyksta lietuvių kalba arba mokoma lietuvių kalbos) užsienyje veikia Latvijoje, Lenkijoje, Rusijos Federacijoje ir Vokietijoje. Lietuvių kalbos taip pat mokoma Europos mokyklose. Lietuvių kalba tyrinėjama ir jos mokoma užsienio šalių lituanistikos (baltistikos) centruose.

2023 metais pradėtas įgyvendinti naujas neformalių lituanistinių mokyklų finansavimo modelis, kurio tikslas – ne tik remti lituanistines mokyklas, bet ir siekti lituanistinio švietimo kokybės. Lituanistinei mokyklai skirtas finansavimas leidžia padengti būtiniausias mokyklos išlaidas: patalpų nuomos, mokytojų atlyginimo, ugdymui skirtų priemonių įsigijimo. Taip pat lituanistinėms mokykloms išlieka galimybė konkurso būdu gauti finansavimą neformaliojo lituanistinio švietimo ir sporto projektams.

Atsižvelgiant į lituanistinių mokyklų poreikius, parengta Lituanistinio švietimo integruota programa. Pagal šią programą sukurtos skaitmeninės mokymo priemonės 2–5 metų vaikams ir 1–10 klasių mokiniams. Mokiniui, kuris mokėsi pagal Lituanistinio švietimo integruotą programą, išduodamas Lituanistinio švietimo pažymėjimas. Tai palengvina užsienio lietuvių grįžimą į Lietuvos švietimo sistemą.

Užsienio lietuviams yra sudaryta galimybė nusistatyti lietuvių kalbos mokėjimo lygį nuotoliniu būdu. 14–17 metų mokiniai gali nuotoliniu būdu laikyti A1–A2, A2–B1, B2 lygių nustatymo egzaminus, suaugusieji – A2, B1, B2 ir C1 lygių nustatymo egzaminus.

Daugiau informacijos apie lituanistinį švietimą užsienyje:

Naujausią informaciją apie Lietuvos būsto rinkos tendencijas, svarbiausius rodiklius ir aktualijas bei kitą svarbią su būsto paskolos įsigijimu ar būsto perleidimu susijusią informaciją rasite ČIA.

Lietuvos Respublikos piliečiai privalo pranešti civilinės metrikacijos įstaigai apie užsienio valstybėse įregistruotus ar patvirtintus savo civilinės būklės aktus. Prašymus dėl civilinės būklės aktų (t. y. gimimo, santuokos, ištuokos, mirties) įrašų įtraukimo į apskaitą, taip pat dėl užsienio valstybėje pakeistų asmenvardžių keitimo Lietuvoje ir kitų civilinės metrikacijos kompetencijos klausimų pareiškėjai gali pateikti:

  • el. būdu, per „Elektroninės valdžios vartų“ portalą prisijungę prie Metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MGVDIS  https://www.registrucentras.lt/p/680
  • tiesiogiai atvykę į pasirinktą Civilinės metrikacijos skyrių arba per įgaliotą asmenį teisės aktų nustatyta tvarka. Įgaliojimas turi būti surašytas pas notarą arba per el. sistemą https://igaliojimai.lt/;
  • prašymą (ir prie jo pridėtus dokumentus), pasirašytus el. parašu, pateikti pasirinktam Civilinės metrikacijos skyriui;
  • prašymą (ir prie jo pridėtus dokumentus) atsiųsti registruotuoju paštu arba pateikti per kurjerį teisės aktų nustatyta tvarka;
  • užsienio valstybėje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai gali kreiptis per Lietuvos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas užsienyje.

Atkreiptinas dėmesys, kad dėl paslaugų suteikimo turite kreiptis į savo miesto ar rajono (į kurį sugrįžtate gyventi) Civilinės metrikacijos skyrių. Informacijos ieškokite savo miesto savivaldybės tinklalapyje (savivaldybių žemėlapis).

Pavyzdžiui, Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriaus teikiamas paslaugas ir kontaktinę informaciją rasite https://vilnius.lt/lt/ -> Paslaugos https://paslaugos.vilnius.lt/, paieškoje įveskite žodį „civil“, „užsien“, „įtrauk“ ir pan.

UŽSIENIO VALSTYBĖJE GIMUSIO VAIKO GIMIMO ĮTRAUKIMAS Į APSKAITĄ

Paslauga teikiama įtraukiant į apskaitą:

  • užsienio valstybėje įregistruoto vaiko, kurio abu ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimimą;
  • asmens, įgijusio Lietuvos Respublikos pilietybę, gimimą.

Užsienyje įregistruotas gimimas įtraukiamas į apskaitą Lietuvoje sudarant gimimo įrašą. Duomenys apie asmenį į gimimo įrašą perrašomi iš užsienio valstybės institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio gimimo įregistravimą. Vaiko ir jo tėvų vardai ir pavardės gimimo įraše rašomi teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu dokumente duomenys apie vaiko tėvą nenurodyti, jie įrašomi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Norint įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą gimimą, Civilinės metrikacijos skyriui turi būti pateiktas: 1) prašymas; 2) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 3) užsienio valstybės institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis gimimo įregistravimą, legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille), jei Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, ir išverstas į lietuvių kalbą.

UŽSIENIO VALSTYBĖJE ĮREGISTRUOTOS SANTUOKOS ĮTRAUKIMAS Į APSKAITĄ

Paslauga teikiama įtraukiant į apskaitą Lietuvos Respublikos piliečio užsienio valstybėje įregistruotą santuoką.

Užsienyje įregistruota santuoka įtraukiama į apskaitą Lietuvoje sudarant santuokos sudarymo įrašą. Duomenys apie sutuoktinius į santuokos sudarymo įrašą perrašomi iš užsienio valstybės institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio santuokos įregistravimą. Sutuoktinių vardai ir pavardės santuokos sudarymo įraše rašomi teisės aktų nustatyta tvarka.

Norint įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą santuoką, Civilinės metrikacijos skyriui turi būti pateiktas: 1) prašymas; 2) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 3) užsienio valstybės institucijos išduotas santuokos dokumentas, patvirtinantis santuokos įregistravimą, legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille), jei Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, ir išverstas į lietuvių kalbą; 4) ištuokos dokumentas, jei sutuoktinis anksčiau buvo sudaręs santuoką, arba buvusio sutuoktinio mirties dokumentas, jeigu sutuoktinis yra našlys, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registrą.

Jeigu vienas iš sutuoktinių yra užsienio valstybės pilietis, užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jei Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, ir išversti į lietuvių kalbą.

UŽSIENIO VALSTYBĖJE NUTRAUKTOS SANTUOKOS ĮTRAUKIMAS Į APSKAITĄ 

Paslauga teikiama įtraukiant į apskaitą Lietuvos Respublikos piliečio užsienio valstybėje nutrauktą santuoką.

Užsienyje įregistruota ištuoka įtraukiama į apskaitą Lietuvoje sudarant santuokos nutraukimo įrašą. Duomenys apie išsituokusius asmenis į santuokos nutraukimo įrašą perrašomi iš užsienio valstybės institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio santuokos nutraukimą. Santuokos nutraukimas į apskaitą įtraukiamas tik tada, kai į apskaitą yra įtraukta santuoka, kuri buvo nutraukta užsienio valstybėje.

Norint įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje nutrauktą santuoką, Civilinės metrikacijos skyriui turi būti pateiktas: 1) prašymas; 2) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 3) užsienio valstybės institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis santuokos nutraukimą užsienio valstybėje, legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, ir išverstas į lietuvių kalbą.

Jei Gyventojų registre nėra duomenų apie santuoką, kuri buvo nutraukta užsienio valstybėje, šios santuokos nutraukimas į apskaitą įtraukiamas tik po to, kai į apskaitą įtraukiama santuoka, kuri buvo nutraukta užsienio valstybėje.

UŽSIENIO VALSTYBĖJE MIRUSIO ASMENS MIRTIES ĮTRAUKIMAS Į APSKAITĄ

Paslauga teikiama įtraukiant į apskaitą užsienio valstybėje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio ar užsieniečio, turėjusio ar turinčio gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, mirtį.

Užsienyje įregistruota mirtis įtraukiama į apskaitą Lietuvoje sudarant mirties įrašą.

Norint įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą mirtį, Civilinės metrikacijos skyriui turi būti pateiktas: 1) suinteresuoto asmens prašymas; 2) užsienio valstybės institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis asmens mirties įregistravimą užsienio valstybėje, išverstas į lietuvių kalbą, jeigu teisės aktai nenustato kitaip.

VARDO IR (AR) PAVARDĖS PAKEITIMAS

Paslauga teikiama norint pakeisti vardą ir (ar) pavardę Lietuvos Respublikos piliečiui, jeigu jis pasikeitė vardą ir (ar) pavardę gyvendamas užsienio valstybėje, kurioje yra ar buvo jo gyvenamoji vieta arba kurios pilietis jis yra ar buvo.

Norint asmeniui pakeisti vardą ir (ar) pavardę, pakeistus užsienio valstybėje, Civilinės metrikacijos skyriui turi būti pateiktas: 1) prašymas; 2) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 3) dokumentai, pagrindžiantys, kad asmens vardas ir (ar) pavardė buvo pakeisti užsienio valstybėje, ir asmens gyvenamąją vietą užsienio valstybėje ar užsienio valstybės turimą ar turėtą pilietybę patvirtinantys dokumentai.

Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, ir išversti į lietuvių kalbą.

Kai keičiamas jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, turi būti pateikiamas kito iš turimų tėvų rašytinis sutikimas ir vaiko, jeigu jam yra suėję 10 metų, rašytinis sutikimas. Kito iš turimų tėvų rašytinio sutikimo pateikti nereikia, jeigu jam įsiteisėjusiu teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai yra apribota tėvų valdžia.

TAPKITE GLOBALIU KLAIPĖDOS RAJONO AMBASADORIUMI!

Tapimas ambasadore/iu – tai savo rajono atstovavimas ir parodymas, kad didžiuojiesi būdama/s kilęs iš Klaipėdos rajono, nori skleisti gerąją žinią apie savo miestą, miestelį ar kaimą, padėti surasti investuotojų, aktyviau įsitraukti į rajono vystymą. Kaip ambasadorė/ius galėsite ne tik konsultuoti, teikti idėjas savo regionui, bet taip pat burti globalių Klaipėdos rajono gyventojų bendruomenę šalyje, kurioje gyvenate, ir kitaip garsinti savo gimtąjį kraštą.

Norėtum tapti ambasadoriumi? 

Kviečiame susisiekti su projekto „Globalus Klaipėdos rajonas“ kuratoriumi, mero patarėju Jevgenijumi Bardausku, el. paštu [email protected].


Planuojate grįžti ar atvykti į Lietuvą gyventi, studijuoti, dirbti, kurti verslą, siekiate gauti socialinę paramą, sveikatos apsaugos ar kitas paslaugas? Konsultacijos teikiamos internetinio pokalbio būdu, svetainėje www.globalilietuva.urm.lt.

Informacija taip pat teikiama el. paštu [email protected] ir telefonu + 370 5  252 5001.


Interneto svetainėje www.griztu.lt pateikta informacija apie dažniausiai užduodamus klausimus. Čia rasite išsamias atmintines, kurios padės sklandžiau pasiruošti grįžimui į Lietuvą iš 15 skirtingų valstybių, iš kurių gyventi į Lietuvą grįžta daugiausia lietuvių.


Paskutinis atnaujinimas: 2024-06-11 03:55:11

Veiklos sritys