Strateginis planavimas

Kas yra strateginis planavimas ir jo svarba savivaldybės valdyme

STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS

Klaipėdos rajono strateginis plėtros planas iki 2030 m. 

Klaipėdos rajono strateginio plėtros plano iki 2030 m. priemonių vykdymo ataskaita už 2023 m.

Klaipėdos rajono strateginio plėtros plano iki 2030 m. priemonių vykdymo ataskaita už 2022 m.

Klaipėdos rajono strateginio plėtros plano iki 2030 m. priemonių vykdymo ataskaita už 2021 m. 

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. rodiklių pasiekimo ataskaita už 2022 m.

Klaipėdos rajono plėtros strateginis planas iki 2020 m.

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašas:

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašas (2023-12-01 Nr. T11-390).

Savivaldybės administracijos, Savivaldybės seniūnijos ar Savivaldybės įstaigos metinio veiklos plano forma (Priedas Nr. 3)

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2024-2026 m.

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2024-2026 m. (sausio mėn. variantas, patvirtintas 2024 m. sausio 25 d.  Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-27).

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2024-2026 m. (NAUJA REDAKCIJA, kovo mėn. variantas, patvirtintas 2024 m. kovo 28 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-156).

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2024-2026 m. programų detalizacija

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2024-2026 m. programų detalizacija, patvirtinta 2024 m. kovo mėn. 12 d. mero potvarkiu Nr. MV-295.

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2023-2025 m

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2023-2025 m. (sausio mėn. variantas, patvirtintas 2023 m. sausio 26 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-22).

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2023-2025 m. (kovo mėn. variantas, patvirtintas 2023 m. kovo 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-94).

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2023-2025 m. (gegužės mėn. variantas, patvirtintas 2023 m. gegužės 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-183)

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2023-2025 m. (birželio mėn. variantas, patvirtintas 2023 m. birželio 29 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-223).

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2023-2025 m. (rugpjūčio mėn. variantas, patvirtintas 2023 m. rugpjūčio 31 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-289).

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2023-2025 m. (rugsėjo mėn. variantas, patvirtintas 2023 m. rugsėjo 28 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-315).

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2023-2025 m. (lapkričio mėn. variantas, patvirtintas 2023 m. gruodžio 1 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-391).

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2023-2025 m. (gruodžio mėn. variantas, patvirtintas 2023 m. gruodžio 21 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-420). NAUJA REDAKCIJA.

 Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano metinės ataskaitos:

 METINIS VEIKLOS PLANAS

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos (įskaitant seniūnijas) 2024 metų metinis veiklos planas:

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų 2023 metų metinio veiklos plano ataskaita:

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų 2023 metų metinis veiklos planas:

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų 2022 metų metinio veiklos plano ataskaita:

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų 2021 metų metinio veiklos plano ataskaita:

Paskutinis atnaujinimas: 2024-04-10 08:42:58

Veiklos sritys