Strateginis planavimas

Kas yra strateginis planavimas ir jo svarba savivaldybės valdyme

Klaipėdos rajono strateginis plėtros planas iki 2030 m. 

Klaipėdos rajono strateginio plėtros plano iki 2030 m. priemonių vykdymo ataskaita už 2021 m. 

Klaipėdos rajono strateginio plėtros plano iki 2030 m. priemonių vykdymo ataskaita už 2022 m.

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. rodiklių pasiekimo ataskaita už 2022 m.

Klaipėdos rajono plėtros strateginis planas iki 2020 m.

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos planavimo tvarkos aprašas:

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos planavimo tvarkos aprašas (2023-05-30 Nr. T11-182).

Savivaldybės administracijos, Savivaldybės seniūnijos ar Savivaldybės įstaigos metinio veiklos plano forma (Priedas Nr. 8)

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2023-2025 m.

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2023-2025 m. (sausio mėn. variantas, patvirtintas 2023 m. sausio 26 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-22).

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2023-2025 m. (kovo mėn. variantas, patvirtintas 2023 m. kovo 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-94).

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2023-2025 m. (gegužės mėn. variantas, patvirtintas 2023 m. gegužės 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-183)

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2023-2025 m. (birželio mėn. variantas, patvirtintas 2023 m. birželio 29 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-223).

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2023-2025 m. (NAUJA REDAKCIJA; rugpjūčio mėn. variantas, patvirtintas 2023 m. rugpjūčio 31 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-289).

 Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2022 metų ataskaita:

 METINIS VEIKLOS PLANAS

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų 2023 metų metinis veiklos planas:

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų 2022 metų metinio veiklos plano ataskaita:

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų 2021 metų metinio veiklos plano ataskaita:

Paskutinis atnaujinimas: 2023-09-14 09:27:12

Veiklos sritys