Strateginis planavimas

Kas yra strateginis planavimas ir jo svarba savivaldybės valdyme

STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS

Klaipėdos rajono strateginis plėtros planas iki 2030 m. 

Klaipėdos rajono strateginio plėtros plano iki 2030 m. priemonių vykdymo ataskaita už 2023 m.

Klaipėdos rajono strateginio plėtros plano iki 2030 m. priemonių vykdymo ataskaita už 2022 m.

Klaipėdos rajono strateginio plėtros plano iki 2030 m. priemonių vykdymo ataskaita už 2021 m. 

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. rodiklių pasiekimo ataskaita už 2022 m.

Klaipėdos rajono plėtros strateginis planas iki 2020 m.

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašas:

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašas (2024-06-26 Nr. T11-299).

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Strateginio veiklos plano programų detalizacijos rengimo ir ataskaitos formos:

Strateginio veiklos plano programų detalizacijos forma.
Strateginio veiklos plano programų priemonių įgyvendinimo ir stebėsenos rodiklių pasiekimo ataskaitos forma.

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2024-2026 m.

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2024-2026 m. (sausio mėn. variantas, patvirtintas 2024 m. sausio 25 d.  Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-27).

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2024-2026 m. (kovo mėn. variantas, patvirtintas 2024 m. kovo 28 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-156).

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2024-2026 m. (gegužės mėn. variantas, patvirtintas 2024 m. gegužės 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-264).

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2024-2026 m. (birželio mėn. variantas, patvirtintas 2024 m. birželio 26 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-300).

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2024-2026 m. programų detalizacija

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2024-2026 m. programų detalizacija, patvirtinta 2024 m. kovo mėn. 12 d. mero potvarkiu Nr. MV-295.

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2024-2026 m. programų detalizacija (balandžio mėn. variantas, patvirtintas 2024 m. balandžio mėn. 23 d. mero potvarkiu Nr. MV-499).

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2024-2026 m. programų detalizacija, patvirtinta 2024 m. birželio mėn. 5 d. mero potvarkiu Nr. MV-740.

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2024-2026 m. programų detalizacija, patvirtinta 2024 m. birželio mėn. 11 d. mero potvarkiu Nr. MV-769.

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2024-2026 m. programų detalizacija, patvirtinta 2024 m. birželio mėn. 14 d. mero potvarkiu Nr. MV-803.

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2024-2026 m. programų detalizacija, patvirtinta 2024 m. birželio mėn. 27 d. mero potvarkiu Nr. MV-847.

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2024-2026 m. programų detalizacija, patvirtinta 2024 m. liepos mėn. 19 d. mero potvarkiu Nr. MV-926.


Klaipėdos rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2023-2025 m.

 Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano metinės ataskaitos:

 METINIS VEIKLOS PLANAS

Metinio veiklos plano rengimo ir ataskaitos formos:

Administracijos direktoriaus įsakymas.
Administracijos (įskaitant seniūnijas) metinio veiklos plano rengimo forma.
Administracijos (įskaitant seniūnijas) metinio veiklos plano ataskaitos forma.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos (įskaitant seniūnijas) 2024 metų metinis veiklos planas:

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų 2023 metų metinio veiklos plano ataskaita:

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų 2023 metų metinis veiklos planas:

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų 2022 metų metinio veiklos plano ataskaita:

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų 2021 metų metinio veiklos plano ataskaita:

Paskutinis atnaujinimas: 2024-07-19 03:24:14

Veiklos sritys