Strateginis planavimas

Kas yra strateginis planavimas ir jo svarba savivaldybės valdyme

Klaipėdos rajono strateginis plėtros planas iki 2030 m. 

Klaipėdos rajono strateginio plėtros plano iki 2030 m. priemonių vykdymo ataskaita už 2021 m. 

Klaipėdos rajono plėtros strateginis planas iki 2020 m.

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos planavimo tvarkos aprašas:

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos planavimo aprašo aktuali redakcija (2022-05-26 Nr. T11-180)

Savivaldybės administracijos, Savivaldybės seniūnijos ar Savivaldybės įstaigos metinio veiklos plano forma (Priedas Nr. 8)

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2023-2025 m.

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2023-2025 (patvirtintas 2023 m. sausio 26 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-22).

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2022-2024 m.:

 Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2021 metų ataskaita:

 METINIS VEIKLOS PLANAS

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų 2022 metų metinis veiklos planas:

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų 2021 metų metinio veiklos plano ataskaita:

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-30 09:55:49

Veiklos sritys