Priimti sprendimai

Sprendimai per vieną mėnesį nuo jų įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (Herkaus Manto g. 37, LT-92236, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.


2023 metais Tarybos posėdžiuose priimti sprendimai

2022 metais Tarybos posėdžiuose priimti sprendimai

2021 metais Tarybos posėdžiuose priimti sprendimai

2020 metais Tarybos posėdžiuose priimti sprendimai

2019 metais Tarybos posėdžiuose priimti sprendimai

2018 metais Tarybos posėdžiuose priimti sprendimai

2017 metais Tarybos posėdžiuose priimti sprendimai

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-30 10:44:06

Veiklos sritys