Tarybos narių ataskaitos

2013 m. sausio 31 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-46 patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento (2016 m. lapkričio 24 d. redakcija Nr. T11-386)
84 p.: Tarybos narys ne rečiau kaip vieną kartą per metus iki kovo 1 dienos atsiskaito rinkėjams.
84 p.: Tarybos nario ataskaita rinkėjams skelbiama vietinėje spaudoje, Savivaldybės interneto svetainėje ar viešuose susitikimuose su gyventojais.


2022 metų Savivaldybės Tarybos narių veiklos ataskaitos

2021 metų Savivaldybės Tarybos narių veiklos ataskaitos

2020 metų Savivaldybės Tarybos narių veiklos ataskaitos

2019 metų Savivaldybės Tarybos narių veiklos ataskaitos

2018 metų Savivaldybės Tarybos narių veiklos ataskaitos

2017 metų Savivaldybės Tarybos narių veiklos ataskaitos

2016 metų Savivaldybės Tarybos narių veiklos ataskaitos

2015 metų Savivaldybės Tarybos narių veiklos ataskaitos

2014 metų Savivaldybės Tarybos narių veiklos ataskaitos

2013 metų Savivaldybės Tarybos narių veiklos ataskaitos

2012 metų Savivaldybės Tarybos narių veiklos ataskaitos

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-15 10:26:56

Veiklos sritys