Seniūnaičių rinkimai

Baigėsi II seniūnaičių rinkimų etapas – 76 Klaipėdos rajono seniūnaitijos jau turi savo seniūnaičius!

Sveikiname 76 seniūnaitijas, kurios jau išsirinko savo bendruomenių lyderius.

Liko tik viena – Sendvario seniūnijos Gindulių seniūnaitija, kurioje pakartotinių rinkimų balsavimas jau prasidėjo ir tęsis iki sausio 19 d.

Balsuoti galite:

  • raštu Sendvario seniūnijoje, adresu Ežero g. 47, Slengiai;
  • elektroninių ryšių priemonėmis, prisijungę per el. valdžios vartus. NUORODA Į BALSAVIMĄ.

I ir II SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ETAPE IŠRINKTI SENIŪNAIČIAI


SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ III ETAPO KANDIDATAI

Gindulių seniūnaitija

  1. Danguolė Dambrauskienė

Gindulių seniūnaitijos seniūnaitė Danguolė Dambrauskienė išsiskiria kaip ryžtinga ir atsidavusi bendruomenės lyderė. Jos vadovavimas paremtas noru skatinti bendradarbiavimą tarp gyventojų ir siekti pažangos seniūnijoje. Danguolė yra aktyvi iniciatyvų pradininkė, siekianti gerinti vietinės bendruomenės gyvenimo sąlygas ir skatinti gyventojų tarpusavio solidarumą.

Seniūnaičius – gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovus, renka Seniūnaitijų gyventojai, turintys teisę rinkti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybą, Vietos savivaldos įstatymo ir savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

Balsavimas vyks spalio 2–13 d.

Seniūnaičiai renkami organizuojant gyventojų susirinkimą arba gyventojams balsuojant raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis Savivaldybės interneto svetainėje. Sprendimą dėl rinkimo būdo pasirinkimo seniūnaitijoje priima seniūnas.

Balsavimas raštu vykdomas seniūnijos darbo valandomis. Vieną darbo dieną savaitėje gyventojams sudaroma galimybė dalyvauti balsavime raštu 2 valandas po seniūnijos darbo valandų pabaigos. Balsuoti į seniūniją atvykęs gyventojas Komisijos nariui pateikia galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Elektroninė gyventojų balsavimo anketa bus skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje. Gyventojas anketoje nurodys savo vardą, pavardę, asmens kodą ir pažymės Kandidatą, už kurį atiduoda savo balsą.

Gyventojų nurodyti asmens duomenys balsavimo anketose viešai neskelbiami ir naudojami tik nustatyti, ar balsavusieji asmenys yra toje seniūnaitijoje gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai bei patikrinti, kiek kartų gyventojas balsavo.


Seniūnaitijos pavadinimasGargždų seniūnijos seniūnaitijų teritorijos
PirmojiAsiūklių g., Gargždupio g., Gedimino g., Gedimino skg., Kretingos Plento g. (10,10b), Kvietinių g. (nuo 99 iki gatvės pabaigos; nuo 52 iki gatvės pabaigos), Lakštingalų g., Lankų g., Lyros g., Rasos g.,  Palangos g., Saulažolių g., Vytenio g.,  Pirmūnų g., Pakrantės g.,  Šaltinių g., Šiaurės g., Užmiesčio g.,  Užuovėjos g. (nuo 2 iki 60), Vasario 16-osios g. (nuo 68 iki gatvės pabaigos; nuo 73 iki gatvės pabaigos), Volungės g., Žibučių g.
AntrojiAteitininkų g., Aušrupio g., B. Radvilaitės g., Beržyno g., Dainavos g., Gamyklos g., Geležinkelio pylimo g. (42), Globėjų g., Globėjų akl., Gulbių g., Griežlių g., Inkilų g., Jovarų g., Karaliaus Mindaugo g., Kalno g., Krivių g., Klaipėdos g. (nuo 37 iki gatvės pabaigos;  nuo 76 iki gatvės pabaigos), Knygnešių g., Kretingos pl. (nuo 1 iki 51), Kuliškių g., Kuršlaukio g., Laugalių g., Laugalių skg., Lašišų g., Lietuvininkų g., Lietuvininkų skg., Lenktoji g., Lėbartų g., A. Lengvino g., Marių g., Marių skg., Miško g., Mykolo Vaitkaus g., Muitinės g., Naujakurių g., Pagalbos g., Pasienio g., Pavasarininkų g., Pavasario g., Poilsio g., Pušų g. (nuo 51 iki gatvės pabaigos;  nuo 54 iki gatvės pabaigos), Plukių g., Pramonės g., Priemiesčio g., Ramioji g., Rūtenių g., Sandoros g., Savanorių g., Saulės g., Skaidrioji g., Skalvos g., Smeltalės g., Smilgų g., Smilgų skg., Sodininkų g., Sodžiaus g., Statybininkų g., Sūduvos g., Šimtmečio g., Šlakių g., Šerkšno g., Šviesioji g., Tvenkinio g., Vaidilutės g., Vakaro g., Vasaros g., Vilniaus pl., Vilties g., Žalioji g., Žemaitės g. (nuo 59 iki gatvės pabaigos;  nuo 72 iki gatvės pabaigos), Žiemos g., Žvirgždo g.
TrečiojiAlyvų g., Aušros g., Gargždės g., Gintaro g., Gluosnių g., Kęstučio g., Kranto g., Kretingos Plento g. (2,4,6,8), Kvietinių g. (nuo 12 iki 50;  nuo 13 iki 95), Laisvės g., Laukų g., Liepų g., Parko g., Pievų g., Ramunių g., Topolių g., Treniotos g., Užuovėjos g. (nuo 1 iki 51), Vasario 16-osios g. (nuo 14 iki 66; nuo 19 iki 71), Vasario 16-osios skg., Vytauto g., Vytauto skg., Žalgirio g., Žemaičių g., Žiburių g., Žemaitės g. nuo 2 iki 72.
KetvirtojiKlaipėdos g. (nuo 1 iki 33;  nuo 2 iki 74), (P. Cvirkos g.) Turgaus g. (nuo10 iki 32),  J. Basanavičiaus g. (nuo 3 iki 9; nuo 4 iki 10), J. Janonio g. (nuo 1 iki 7;  nuo 2 iki 22), Jūratės g., Kastyčio g. (nuo 6), Kvietinių g. (nuo 2 iki 6; nuo 3 iki 11 ), Minijos g., Minijos skg., Naujoji g., Senoji g., Sodo g., Taikos g., Tilto g., Vasario 16-osios g. (nuo 1 iki 17;  nuo 2 iki 12), Žemaitės g. (nuo 3 iki 51).
PenktojiDariaus ir Girėno g., J. Janonio g. (nuo 13 iki 19;  nuo 28 iki 38), Kastyčio g. (5, 10-14), Melioratorių g., Pušų g. (nuo 36 iki 52;  nuo 37 iki 49), (P. Cvirkos g.) Turgaus g. (nuo 3 iki 33), Smėlio g. (nuo 2 iki 10), Vingio g. (nuo 2 iki 6)
ŠeštojiAukštoji g., Beržų g., Birutės g., Butkų Juzės g., Gėlių g., Jaunimo g.,                         J. Basanavičiaus g. (nuo 11 iki gatvės pabaigos; nuo 12 iki gatvės pabaigos), Paupio g., Pušų g. (nuo 1 iki 35; nuo 2 iki 32), Pušų skg., Smėlio g. (nuo 1 iki 11), Vingio g., (nuo 1 iki 49), Vyturių g., Vyšnių g., Žvejų g.
SeptintojiSodų bendrijos „Minija“,  „Gargždelė“, „Melioratorius“: Sodų takų pavadinimai: Akacijų t., Bijūnų t., Bokšto t., Braškių t., Derliaus t., Dvarelio t., Gulbių t., Kalnalio t., Kalno g., Karjero t., Kriaušių t., Lakštingalų t., Lazdynų t., Obelų t., Pakrantės t., Paminijo t., Paukščių t., Pinavijų t., Pušyno t., Rugiagėlių t., Salos t., Senojo t., Serbentų t., Skinijos t., Slėnio t., Slyvų t., Stalių t., Statybininkų t., Stirnų t., Šaltinėlio t., Trumpasis t., Tulpių t., Tvenkinio t., Užmiesčio t., Vaismedžių t., Vandenio t., Vilties t., Žemasis t., Žiedų t., Žolynų t., Žuvų t.

Kas yra seniūnaitis?

Siekiant skatinti vietos bendruomenes aktyviau ir veiksmingiau dalyvauti savivaldoje, spręsti gyvenamojoje vietoje kylančius klausimus ir problemas, jau nuo 2008 m. spalio 1 d. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas numato galimybę iš gyvenamųjų vietovių ar jų dalių sudaryti seniūnaitijas, kurioms atstovauja seniūnaitis – gyvenamosios vietovės ar jos dalies pačios bendruomenės išrinktas atstovas, turintis įstatymais nustatytas teises ir pareigas.

Seniūnaitis aktyvina vietos bendruomenę ir atstovauja kolektyvinius bendruomenės klausimus vietos valdžios institucijose.

Vykdydamas savo funkcijas seniūnaitis:

1. Atstovauja seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose;

2. Skatina seniūnaitijos gyventojus prižiūrėti gyvenamąsias vietoves, plėtoti ir organizuoti vietos kultūrinį, sportinį, visuomeninį gyvenimą;

3. Dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su tarybos nariais, seniūnu ir kitais savivaldybės ar valstybės institucijų atstovais;

4. Turi teisę gauti savivaldybės institucijų parengtus teisės aktų projektus ir priimtus teisės aktus, susijusius su seniūnaitijos gyventojais;

5. Sueigoje seniūnaičiai sprendžia, ar tikslinga įgyvendinti projektus, kuriuos teikia seniūnaitijų teritorijose esančios bendruomeninės organizacijos;

6. Turi teisę dalyvauti savivaldybės tarybos komitetų ir savivaldybės tarybos posėdžiuose, kai svarstomi klausimai, susiję su seniūnaitijos gyventojais, ir pareikšti seniūnaitijos gyventojų nuomonę apie poreikius ir interesus šiais klausimais, siūlyti problemų sprendimo variantus;

7. Dalyvauja savivaldybės tarybos komitetų, savivaldybės tarybos komisijų darbe;

8. Dalyvauja konkursų į seniūno pareigas komisijos darbe;

9. Gali dalyvauti svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;

10. Dalyvauja seniūnaičių sueigose; jose seniūnaičiai aptaria ir priima sprendimus dėl seniūnijos metinio veiklos plano projekto ir šio plano įgyvendinimo ataskaitos;

11. Svarsto kitus svarbius klausimus;

12. Seniūnaitis gali gauti išmoką su seniūnaičio veikla susijusioms išlaidoms apmokėti;

13. Seniūnaitis renkamas 4 metams.


Seniūnaičio teisės ir pareigos

Seniūnaitis, atstovaudamas seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose:

1) turi teisę tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant savivaldybės institucijų sprendimų projektus, kai sprendžiami klausimai yra susiję su jo atstovaujamos gyvenamosios vietovės bendruomenės viešaisiais reikalais;

2) dalyvauja svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;

3) dalyvauja pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijoje;

4) dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su tarybos nariais, seniūnu, savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų ir įstaigų atstovais;

5) dalyvauja seniūnaičių sueigoje;

6) kalendoriniams metams pasibaigus per 2 mėnesius seniūnaitijos gyventojams pateikia praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą ir veiklos kryptis kitiems kalendoriniams metams.

Seniūnaitis skatina gyventojus:

1) prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, rūpintis aplinkos apsauga;

2) rūpintis labiausiai pažeidžiamais bendruomenės nariais (socialinės rizikos šeimomis, nepilnamečiais, vienais gyvenančiais asmenimis, neįgaliaisiais ir kt.);

3) organizuoti sveikatinimo, kultūros ir sporto renginius ir juose dalyvauti;

4) organizuoti bendruomenės saugumo užtikrinimo priemones ir jose dalyvauti;

5) puoselėti savo gyvenamosios vietovės materialųjį ir nematerialųjį paveldą.


Paskutinis atnaujinimas: 2024-01-08 04:52:53

Veiklos sritys