Bazinis paslaugų šeimai paketas

Eil Nr.Paslaugos pavadinimasAprašymasKontaktai
 1.Atvirasis darbas su jaunimuDarbas su jaunimu atviruosiuose jaunimo centruose ir (ar) erdvėse, siekiant ugdyti asmenines ir socialines jaunimo kompetencijas, padėti jam aktyviai įsitraukti į bendruomeninius ir visuomeninius procesus, lanksčiai ir konstruktyviai reaguoti į jaunimo gyvenimo pokyčius.BĮ Gargždų atviras jaunimo centrasKvietinių g. 30, Gargždai, Klaipėdos r.Tel. Nr.:  +37067343947
El. paštas: [email protected]
El. paštas: [email protected]
 2.Ikimokyklinis ugdymasPaslauga, padedanti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius, teikiama vaikui tėvų (globėjų / rūpintojų) pageidavimu pagal ikimokyklinio ugdymo programą nuo vaiko gimimo, iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas.Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigos:
https://www.klaipedosr.lt/index.php?2499934763 
 3.InformavimasĮvairių institucijų, įstaigų ar organizacijų, dirbančių su šeimomis, specialistų pagal kompetenciją teikiama asmenims reikalinga informacija apie socialinę, sveikatos, švietimo ir ugdymo pagalbą.Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos rajone
El. paštas:
[email protected]

BĮ Klaipėdos rajono paramos šeimai centras
Klaipėdos g. 11, Gargždai, Klaipėdos r.
El. paštas:
[email protected]
Tel. Nr.: (8 46) 47 19 50; 

Gargždų socialinių paslaugų centras
Sodo g. 1, Gargždai, Klaipėdos r.
El. paštas:
[email protected]
Tel. Nr.: 
(8 46) 4 702 02, mob. tel.
Nr.:
8 686 33702; 

Priekulės socialinių paslaugų centras
Naujoji g. 5A, Priekulė, Klaipėdos r.
Tel. Nr.:  (8 46) 45 40 11 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Klaipėdos g. 11, Gargždai, Klaipėdos r.
El. paštas:
[email protected]
Tel. Nr.: 
(8 46) 45 37 54 
 4.KonsultavimasĮvairių institucijų, įstaigų ir organizacijų, dirbančių su šeimomis, specialistų pagal kompetenciją teikiama pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama jo (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų.BĮ Klaipėdos rajono paramos šeimai centras
Klaipėdos g. 11, Gargždai, Klaipėdos r.
El. paštas:
[email protected]
Tel. Nr.: 
(8 46) 47 19 50; 

Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos rajone
El. paštas:
[email protected]

Klaipėdos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba
Kvietinių g. 30, Gargždai, Klaipėdos r.
El. paštas:
[email protected]
Tel. Nr.: 
8 688 32863 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Klaipėdos g. 11, Gargždai, Klaipėdos r.
El. paštas:
[email protected]
Tel. Nr.: 
(8 46) 45 37 54 
 5.Kultūrinių ir informacinių kompetencijų bei skaitymo raštingumo ugdymasSavivaldybių viešųjų bibliotekų, jų filialų, taip pat struktūrinių teritorinių padalinių teikiamos paslaugos, kuriomis siekiama didinti bendrąjį asmenų raštingumą, skatinti jų kūrybingumą, socialinį ir ekonominį veiklumą bei motyvaciją dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese.J. Lankučio viešoji biblioteka
Klaipėdos g. 15, Gargždai, Klaipėdos r.
El. paštas:
[email protected]
Tel. Nr.: 
(8 46) 45 27 72 
 6.Neformalusis vaikų švietimasKryptinga švietimo veikla, padedanti tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, įgyti kompetencijų ir tapti aktyviais visuomenės nariais.Neformaliojo vaikų švietimo įstaigos Klaipėdos rajone:
https://www.klaipedosr.lt/index.php?2499934763 
 7.Nemokama pirminė teisinė pagalbaTeisinės informacijos, teisinių konsultacijų teikimas, taip pat valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų, išskyrus teisminius dokumentus, rengimas, patarimų dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka teikimas, taikaus ginčo išsprendimo veiksmų atlikimas ir taikos sutarties parengimas.Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyrius 
Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. (8 46) 49 24 49

Teisės ir personalo skyrius vedėjas Vaidotas Jasas, tel. 8 686 35459,el. p. [email protected]

Teisės ir personalo skyriaus vyresnioji patarėja Aida Andrijauskienė, tel. 8 681 96595, el. p. [email protected];

Teisės ir personalo skyriaus vyresnioji patarėja Vida Matulaitytė tel. 8 693 50459, el. p. [email protected];

Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Kasparienė, tel. 8 656 21653, el. p. [email protected];
 8.Pasirengimo šeimai ir tėvystės įgūdžių ugdymasPaslaugos, padedančios asmenims ir (ar) šeimoms įgyti tėvystės įgūdžių ar juos tobulinti.BĮ Klaipėdos rajono paramos šeimai centras
Klaipėdos g. 11, Gargždai, Klaipėdos r.
El. paštas:
[email protected]
Tel. Nr.: 
(8 46) 47 19 50; 

Klaipėdos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba
Kvietinių g. 30, Gargždai, Klaipėdos r.
El. paštas:
[email protected]
Tel. Nr.: 
8 688 32863; 

Kompleksinės paslaugos šeimai
Klaipėdos rajone
El. paštas:
[email protected].    
 9.Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūraŠeimos gydytojo (arba vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, akušerio ginekologo ir chirurgo kartu) komandos teikiamos paslaugos, pirminė ambulatorinė odontologinė asmens sveikatos priežiūra ir pirminė ambulatorinė psichikos sveikatos priežiūra.Sveikatos priežiūros įstaigos:
https://www.klaipedosr.lt/index.php?2499934763 
 10.Psichosocialinė pagalbaPagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprius emocinius išgyvenimus (sunkias ligas, netektis, santuokos nutraukimą, psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą, nepriežiūrą, krizinį nėštumą), vartojantiems psichiką veikiančias medžiagas, turintiems elgesio ar (ir) emocijų sunkumų arba sutrikimų, ir jų šeimoms, artimiesiems, apimanti socialinę, psichologinę pagalbą, sielovadą.Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro

Psichikos sveikatos centras
Tilto g. 2, Gargždai, Klaipėdos r.
Tel. Nr.: 
(8 46) 45 29 60 ir  (8 46) 47 03 28

Konsultacija teikiama tik prie įstaigos prisirašiusiems asmenims
11. Šeimos mediacijaNeteisminė ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli mediatoriai, dalyvaujantys kompleksinių paslaugų šeimai projektų veiklose, padeda šeimai rasti priimtinus sprendimus.Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos rajone
El. paštas:
[email protected].   
 12.Švietimo pagalbaMokiniams, jų tėvams (globėjams / rūpintojams) specialistų teikiama pagalba, kurios tikslas – didinti švietimo veiksmingumą.Klaipėdos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba
Kvietinių g. 30, Gargždai, Klaipėdos r.
El. paštas:
[email protected]
Tel. Nr.: 
8 688 32863; 
 13.Vaikų dienos socialinė priežiūraDienos socialinės priežiūros paslaugų, kuriomis siekiama ugdyti vaiko ir jo šeimos narių socialinius ir gyvenimo įgūdžius, teikimas vaikui ir jo šeimos nariams vaikų dienos centruose.Priekulės socialinių paslaugų centro vaikų dienos centras
Naujoji g. 5A, Priekulės m., Klaipėdos r.
El.p: 
[email protected]
Tel. Nr. 8 46 454011

Gargždų socialinių paslaugų centro vaikų dienos centras
Sodo g. 1, gargždai, Klaipėdos r.
El.p. [email protected]
Tel. Nr. 8 46 470202

Bendruomenė „Priekulės ainiai“
El. p.  [email protected]
Tel. Nr. +37065555635 
 14.Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacijaSpecialistų komandos teikiamos ambulatorinės vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos, užtikrinančios ankstyvą vaikų raidos sutrikimų nustatymą, ankstyvą kompleksinę pagalbą raidos sutrikimų ar jų rizikos veiksnių turintiems vaikams, jų tėvams (globėjams / rūpintojams).Gargždų ligoninės Vaikų vystymosi sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnyba
Tilto g. 2, Gargždai, Gargždų ligoninė
Registruotis telefonu (8 46) 45 20 22, mob. tel. 8614 70013. Kreiptis turint vaikų gydytojo ar kitų vaikų ligų specialistų (vaikų neurologo, vaikų psichiatro, vaikų endokrinologo) siuntimą.
www.gargzduligonine.lt/apie mus/paslaugos/vaikų vystymosi sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnyba 
Paskutinis atnaujinimas: 2022-12-05 10:32:06

Veiklos sritys