Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas rajone

Neformaliojo vaikų švietimo lankomumo apskaitos dokumentai:

Klaipėdos rajono savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo elektroninės apskaitos sistemos naudojimo tvarkos aprašas ir jo pakeitimai.
Elektroninio mokinio pažymėjimo naudojimo tvarkos aprašas.

INFORMACIJA DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ VYKDYMO 2023 METAIS

Informuojame, kad nuo 2022 m. kovo 1 d. įsigalioja bendra visoms savivaldybėms Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 “Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo” čia.

NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškų teikimas:

Paraiškas NVŠ programoms akredituoti gali teikti Klaipėdos rajone veiklą vykdančios organizacijos ir laisvieji mokytojai, neformaliojo vaikų švietimo teikėjai registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR).

Elektroninės paraiškos pildomos per e. paslaugų portalą: www.nspr.smm.lt  (Informacija NVŠ programų teikėjams)

Neformaliojo vaikų švietimo programos duomenų pildymo ir registravimo eiga, PDF skaidrės 

Elektroninės paraiškos teikiamos ir vertinamos du kartus per kalendorinius metus:

Užpildžius programos registravimo formą Neformaliojo švietimo programų registre (NŠPR), kurioje bus integruota ir paraiška, įregistravus programą, NVŠ teikėjas turės paspausti Pateikti akreditavimui. Tik tada savivaldybė matys pateiktas programas (su integruota paraiškos forma). Taip pat visus programos duomenis bus galimybė atsisiųsti PDF formatu.

Programos akreditacija galioja visose savivaldybėse. 

NVŠ programos atitiktis reikalavimams galioja neterminuotai.

NŠPR nuostatų nustatyta tvarka NVŠ programa išregistruojama iš NŠPR, jei daugiau nei vienus kalendorinius metus Mokinių registre NVŠ programoje nebuvo registruotas nei vienas Mokinys. 

SVARBU:   nuo š. m.  kovo 1 d. su mokiniais pradėjusiais lankyti neformaliojo vaikų švietimo programas  sudaromos naujos formos Mokymo sutartys. Visų mokinių galiojančios sutartys turės būti pakeistos (pagal naują formą) iki š. m.  gruodžio 31 d.

Neformaliojo vaikų švietimo klausimais konsultuoja  Švietimo ir sporto skyriaus patarėja: Vilma Gudzevičienė tel. 8 46 45 24 63, el. paštu [email protected]   

Dėl ŠMIR  konsultuoja  Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Rasa Žvaginienė, tel. 865888904 , el. p. [email protected]

Klaipėdos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų stebėsenos tvarkos aprašas čia

 Klaipėdos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo sutarties forma čia

 Klaipėdos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties vertinimo komisijos darbo reglamentas čia

 Klaipėdos rajono savivaldybės 2023 metų Neformaliojo vaikų švietimo programų ir teikėjų sąrašas čia


Kviečiame dalyvauti Klaipėdos rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio programų konkurse 2023 m.!

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas Vaikų vasaros poilsio programų, finansuojamų Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, konkursui. Programų teikėjai ir vykdytojai gali būti švietimo teikėjai, turintys teisę vykdyti švietimo veiklas, nepriklausomai nuo jų teisinio statuso ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ir registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR).

Konkursui turi būti teikiamos programos, kuriose numatoma užimti tik Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų arba kitų mokyklų mokiniai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje. Programos turinys įgyvendinamas per vieną pamainą. Viena Pamaina ne trumpesnė kaip 5 kalendorinės dienos. Vienos dienos vaikų užimtumo trukmė ne trumpesnė kaip 8 valandos. Programos įgyvendinimas gali būti kartojamas kelias Pamainas. Savivaldybė iš dalies finansuoja tik vieną stovyklos pamainą, nepriklausomai nuo jų tipo.

Paraiškos teikiamos iki 2023 m. balandžio 14 d.

Paraiškos pateikiamos adresu: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius, Vaikų vasaros poilsio programų konkursui Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus patarėja Vilma Gudzevičienė tel. 865888796 el. paštu: [email protected].

 Vaikų vasaros poilsio programų konkurso Klaipėdos rajono savivaldybėje organizavimo dokumentai ir jų priedai:

Vaikų vasaros poilsio programų konkurso Klaipėdos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

1 priedas2 priedas; 3 priedas; 4 priedas; 5 priedas; 6 priedas; 7 priedas; 8 priedas.


SKELBIAMAS DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO (NVŠ) PROGRAMŲ AKREDITAVIMUI 2022 METAMS

Prašome teikti paraiškas naujų vaikų neformaliojo švietimo programų akreditacijai  ir prašymus programų tęstinumui 2022 metams.
Paraiškos ir prašymai  teikiami iki 2021 m. gruodžio 29 d.
Paraiškos ir prašymai pateikiami adresu: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius, Neformaliojo vaikų švietimo programų akreditavimui Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

NVŠ programa turi būti:
– parengta pagal Klaipėdos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedą;
– skenuota ir įkelta į Neformaliojo švietimo programų registrą (NŠPR). Tuo atveju, kai švietimo teikėjas vykdo programas skirtingose savivaldybėse, kiekviena programa yra registruojama atskirai, t.y. kiekviena NVŠ programa turi turėti unikalų NŠPR kodą.
NVŠ teikėjai turi būti užsiregistravę Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR). Registravimo tvarka pateikta adresu www.smir.smm.lt
Dėl papildomos informacijos, konsultacijos galite kreiptis į Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistę Vilmą Gudzevičienę, tel. 865888796, el. p.  [email protected]
Dėl programų registravimo NŠPR konsultuoja  Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Rasa Žvaginienė, tel. 865888904 , el. p. [email protected]
AKTUALI INFORMACIJA:
Klaipėdos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas čia1 priedas
NVŠ teikėjų ir mokinių tėvų/globėjų sutartis

Paskutinis atnaujinimas: 2023-04-03 11:32:29

Veiklos sritys