Kolegija

Savivaldybės mero 2024 m. birželio 11 d. potvarkis Nr. MV-760 „Dėl Savivaldybės kolegijos posėdžio ir Savivaldybės kolegijos posėdžio darbotvarkės projekto“.

2024-06-17 Savivaldybės kolegijos posėdžio medžiaga (1-6 klausimai).


2024-03-20 Savivaldybės kolegijos posėdžio medžiaga

2024-01-10 Savivaldybės kolegijos posėdžio medžiaga

2023-11-15 Savivaldybės kolegijos posėdžio medžiaga

2023-08-22 Savivaldybės kolegijos posėdžio medžiaga

Klaipėdos rajono savivaldybės kolegijos nariai:

 1. Bronius Markauskas – Klaipėdos rajono savivaldybės meras;
 2. Violeta Riaukienė – Klaipėdos rajono savivaldybės vicemerė;
 3. Jolanta Kitra – Klaipėdos rajono savivaldybės vicemerė;
 4. Vytautas Butkus – Klaipėdos rajono savivaldybės vicemeras;
 5. Sigitas Karbauskas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius;
 6. Ligita Liutikienė – Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkė;
 7. Edmundas Zbarauskas – Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos vietos ūkio ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas;
 8. Loreta Piaulokaitė-Motuzienė – Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė;
 9. Raimundas Daubaris – Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos komiteto pirmininkas;
 10. Mindaugas Šunokas – Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos pirmininkas;
 11. Julius Pozingis – Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos pirmininkas;
 12. Loreta Urbutė – Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininkė;
 13. Justas Ruškys – Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos opozicijos lyderis.

Kolegija yra savivaldybės tarybos patariamasis organas. Jos funkcijos:

1) analizuoja savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių veiklą, teikia siūlymus savivaldybės tarybai dėl šių padalinių veiklos gerinimo ir jų vadovų išklausymo;

2)svarsto ir teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo;

3) numato mero ir savivaldybės tarybos narių kvalifikacijos tobulinimo prioritetus (kiekvienais metais);

4) svarsto klausimus dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo;

5) susipažįsta su specialiųjų ir detaliųjų planų projektais, dėl jų gali teikti rekomendacijas merui;

6) svarsto savivaldybės įstaigų metinių ataskaitų rinkinius ir savivaldybės valdomų įmonių metinių finansinių ataskaitų rinkinius, metinius pranešimus ir (arba) veiklos ataskaitas;

7) svarsto ir teikia pasiūlymus dėl savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių papildymo;

8) teikia savivaldybės tarybos sprendimų projektus.

Klaipėdos rajono savivaldybės kolegija sudaryta Klaipėdos rajono savivaldybės 2023-05-30 sprendimu Nr. T11-179 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės kolegijos sudarymo“.

Kolegijos sekretorė Bendrųjų reikalų skyriaus specialistė Emilija Baranauskaitė, tel. +370 691 73 588, el. p.: [email protected]

Paskutinis atnaujinimas: 2024-06-11 04:45:51

Veiklos sritys