Asmens duomenų apsauga

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigalioja Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, pagal kurio reikalavimus fizinis asmuo turi teisę žinoti, kokie duomenys ir kokiose sistemose yra tvarkomi.

Informuojame

Klaipėdos rajono savivaldybė (Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, [email protected], tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre), vykdydama savo funkcijas ir atstovaudama viešajam sektoriui, tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

Asmens duomenų subjekto teisės

Rašytinis prašymas pateikiamas asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, [email protected] , tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05.

Asmens pateiktas prašymas turi būti suprantamas, aiškus ir įskaitomas. Turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas Klaipėdos rajono savivaldybėje yra paskirtas Duomenų apsaugos pareigūnas. Jo pareiga yra padėti užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, teikti konsultacijas visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų apsauga.

Iškilus klausimams dėl asmens duomenų apsaugos ar esant asmens duomenų saugumo pažeidimams prašome kreiptis el. paštas [email protected], Rasa Kasparienė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė.

Jeigu asmuo nesutinka su Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel.: (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. [email protected].

Asmens duomenų apsaugos politika.

Duomenų subjekto prašymo vykdymo procedūra.

Subjektų prašymų leisti susipažinti su duomenimis forma.

Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūra

Informavimas apie asmens duomenų tvarkymą.

Poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimo procedūra.

Konfidencialumo pasižadėjimas.

Veiklos įrašų forma.

Rekomendacijos.

Vaizdo duomenų stebėjimo taisyklės.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-03 11:24:00

Veiklos sritys