2023 m. rugpjūčio mėn. teritorijų planavimo skelbimai

2023-08-29

Informacija apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0004:640; 5523/0004:641) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.,  detalaus plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. AV-320, koregavimas sklype Palivarko g. 29, Klemiškės II k. (kadastrinis Nr. 5523/0004:1250), techninio projekto rengimo metu, koreguojant  statybos ribą ir statybos zoną

Informuojame, kad parengtas „Žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0004:640; 5523/0004:641) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.,  detalaus plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. AV-320, koregavimas sklype Palivarko g. 29, Klemiškės II k. (kadastrinis Nr. 5523/0004:1250), techninio projekto rengimo metu, koreguojant  statybos ribą ir statybos zoną“.

Detalusis planas koreguojamas žemės sklype adresu: Palivarko g. 29, Klemiškės II k. (sklypo kadastrinis Nr. 5523/0004:1250). Sklypo plotas 0,1640 ha. Žemės sklypo savininkas: N. J.

Planavimo tikslai: koreguoti galiojančio, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. AV-320 „Žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0004:640; 5523/0004:641) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas“ statybos užstatymo zonos ir ribos sprendinius, nekeičiant žemės  paskirties, būdo, kitų reglamentų.

Detaliojo plano organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Klaipėdos r., įmonės kodas 188773688, tel. (8 46) 21 11 16, el. p.: [email protected] , www.klaipedos-r.lt/ .

Statytojas: N. J.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB “Kartografiniai projektai”, S. Daukanto g. 35C, Kretinga, el. p.  [email protected] , tel. (8 46) 493322, Projekto vadovas, Architektas – Rimgaudas Laužikas, el. p. [email protected].

Informaciją apie parengto detaliojo plano koregavimą teikia detaliojo plano rengėjas UAB “Kartografiniai projektai”, S. Daukanto g. 35C, Kretinga, el. p.  [email protected] , tel. (8 46) 493322, Projekto vadovas, Architektas – Rimgaudas Laužikas, el. p. [email protected] .

Su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka galima susipažinti nuo 2023 m. rugsėjo 12 d. iki 2023 m. rugsėjo 25 d. imtinai (10 d. d. ) Klaipėdos miesto savivaldybės interneto tinklapyje: https://klaipedos-r.lt/svetaines-skelbimai/skelbimai-apie-visuomenei-svarbiu-statiniu-projektavima/

Pasiūlymai dėl detaliojo plano koregavimo teikiami planavimo organizatoriui raštu visą teritorijų planavimo dokumentų koregavimo rengimo laiką iki detaliojo plano koregavimo viešinimo pabaigos.

Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po viešinimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas ir brėžinys.


2023-08-29

informuojame, kad 2023-08-29 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-184) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0001:639) esančio Klaipėdos r. sav., Gargžduose,  pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-08-30 iki 2023-09-12 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-08-29

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-08-28 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-173) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0004:82) esančio Klaipėdos r. sav., Doviluose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir rekreacinės teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-08-30 iki 2023-09-12 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-08-29

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0003:202; 5528/0003:359) Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, reg. Nr. 003553005373, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5528/0003:202; 5528/0003:359) Karklės k.,
Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – apie 1.6969 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės Mero potvarkis 2023-04-27 MV-85 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0003:202; 5528/0003:359) Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: sklypams nustatyti žemės naudojimo reglamentus. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorių teritorijas.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2023-08-24 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-904.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-09-11 iki 2023-09-22 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-413). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-09-11 iki 2023-09-15 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-09-25 12:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/88375625708?pwd=dUtuYXN0SjNaWnVremIrR3JEb2tpQT09 Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-09-22) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-08-28

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr.5552/0010:0372), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Traubių k.. , kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslas parinkti ūkininko sodybos vietą, uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima nuo 2023-08-28 iki 2023-09-11 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt,  paslaugos Nr. ŽPDRIS sistemoje: KPZP-114292.

Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu: UAB „Baltijos Matavimų Organizacija“, Studentų g.41-2, elektroniniu paštu  [email protected] bei projekto viešo svarstymo, kuris vyks 2023-09-12 10:00 „Baltijos Matavimų Organizacija“, Studentų g.41-2, Vilnius, metu. Telefonas pasiteiravimui:+37060030784


2023-08-28

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0002:101) Kunkių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. detalųjį planą, pakoreguotą pagal 2023-08-08 d. Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos nederinimo išvadoje Nr. REG289814 derinančių institucijų pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5528/0002:101), esantis Kunkių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., plotas 4.0000 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130. Tel. 8 46 47 30 60, el. paštas – [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo projekto iniciatorius: juridinis asmuo.

Detaliojo projekto rengėjas: UAB „Kartografiniai projektai“, į.k. 300975770, Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga, el. p. [email protected], tel./fax. (8 46) 493322, tel. (8 647) 17414. Projekto vadovas Andrius Jašinas, atestato Nr. A 1604.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2022-06-02, Nr.: AV-1564.

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą į du ir daugiau žemės sklypų, pakeisti paskirtį į kitą, nustatant naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, rekreacinės ir visuomeninės paskirties teritorijos, bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo reglamentus.  

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-593.

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2023-08-28

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-08-24 gautas prašymas (registravimo Nr. A4-1170) nustatyti žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0009:347) esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Kalniškės k., Žemaičių pl. 5, naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-08-28 iki 2023-09-08 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-08-28

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5568/0010:271; 5568/0010:272) GERDUVĖNŲ K., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. rugpjūčio 30 d. iki 2023 m. rugsėjo 12 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. rugsėjo 12 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5568/0010:271; 5568/0010:272) GERDUVĖNŲ K., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2023-08-28

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0007:11) LELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. rugpjūčio 30 d. iki 2023 m. rugsėjo 12 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. rugsėjo 12 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0007:11) LELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2023-08-25

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-08-24 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-186) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:498) esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šlapšilės k.,  pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-08-25 iki 2023-09-07 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-08-25

DĖL PARENGTO KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO, KURIO TIKSLAS PARINKTI ŪKININKO SODYBOS VIETĄ, ŽEMĖS SKLYPUI KAD. NR.5552/0010:0372 ESANČIAM KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE, PRIEKULĖS SENIŪNIJOJE., TRAUBIŲ KAIME.

Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.5552/0010:0372), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Traubių k.. , kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslas parinkti ūkininko sodybos vietą, uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima nuo 2023-08-28 iki 2023-09-11 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt,  paslaugos Nr. ŽPDRIS sistemoje: KPZP-114292.

Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu: UAB „Baltijos Matavimų Organizacija“, Studentų g.41-2, elektroniniu paštu  justyna  @ b m o.lt,,  bei projekto viešo svarstymo, kuris vyks 2023-09-12 10:00 „Baltijos Matavimų Organizacija“, Studentų g.41-2, Vilnius, metu.

Telefonas pasiteiravimui:+37060030784


2023-08-24

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo kad. Nr. 5528/0006:340 Girkalių k. detaliojo plano rengimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2023-08-24

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0004:1071; 5558/0004:1073) RADAILIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. rugpjūčio 28 d. iki 2023 m. rugsėjo 8 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. rugsėjo 8 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0004:1071; 5558/0004:1073) RADAILIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2023-08-24

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo kad. Nr. 5510/0005:644 detaliojo plano Šlapšilės k. rengimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2023-08-24

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0005:456) ŠLAPŠILĖS K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano rengimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. rugpjūčio 28 d. iki 2023 m. rugsėjo 8 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. rugsėjo 8 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės mero potvarkio projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0005:456) ŠLAPŠILĖS K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2023-08-24

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:904) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. rugpjūčio 28 d. iki 2023 m. rugsėjo 8 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. rugsėjo 8 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės mero potvarkio projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:904) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2023-08-24

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo kad. Nr. 5558/0003:165 detaliojo plano Aukštkiemių k. koregavimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2023-08-24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-08-22 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-181) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0003:54), esančio Klaipėdos r. sav., Jakų k.v., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-08-24 iki 2023-09-06 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas.


2023-08-24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-08-22 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-180) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:85) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k.,  pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-08-24 iki 2023-09-06 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-08-24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-08-22 gautas prašymas (registravimo Nr. A4-1166) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0003:35) esančio Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Agluonėnų k.,  pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, naudingų iškasenų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-08-24 iki 2023-09-06 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-08-23

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-08-21 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-172) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:456) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k.,  pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-08-23 iki 2023-09-05 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-08-21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-08-17 gautas prašymas (registravimo Nr. A4-1124) kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0001:91) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Drevernos k., Užvados g. 1, žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-08-22 iki 2023-09-04 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-08-21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-08-17 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2032) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0009:376) esančio Klaipėdos r. sav., Gargžduose,  pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-08-22 iki 2023-09-04 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-08-18

INFORMACIJA APIE PAKEISTUS ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR.: 5523/0002:795) KLAIPĖDOS R. SAV., SENDVARIO SEN., GINDULIŲ K., KALNELIO G. 11 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS PAGAL DERINANČIŲ INSTITUCIJŲ PASTABAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie pakeistus žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:795) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Kalnelio g. 11 detaliojo plano (K-VT-55-21-693) sprendinius, pagal 2023 06 28 teritorijų planavimo komisijos narių nepritarimo teritorijų planavimo dokumento derinimui formas Nr. REG283273, REG283851. Teritorijų planavimo dokumento sprendiniai pakeisti pagal derinančių institucijų pastabas (teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje).
Planuojamos teritorijos plotas: 0,1825 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 21 11 16, el. paštas: [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt
Planavimo iniciatorius: R. K.
Planavimo rengėjas: UAB “Gargždų projektas”, Klaipėdos g. 20, LT-96122 Gargždai, tel. (8 46) 45 27 47, el. paštas: [email protected]
Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-18 įsakymas Nr. AV-2933 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:795) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo.“ Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-2185.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:795) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553001829, sprendinius. Planavimo tikslai – žemės sklypą padalinti į sklypus, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, esant būtinumui skirti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas (inžinerinės infrastruktūros teritorijas).

Aiškinamasis raštas.

Pagrindinis brėžinys.

Inžinerinės infrastruktūros brėžinys.


2023-08-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-08-14 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-160) žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0001:77) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Drevernos k., žemės naudojimo būdą iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į rekreacinio naudojimo žemės sklypai.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-08-18 iki 2023-08-31 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-08-16

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr.: 5558/0003:324), esančio Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį koreguoti patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. T00032155) sprendinius.     

Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Mazūriškių k., Lenkviečių g. 29 (kad. Nr. 5558/0003:324), 0,1547 ha ploto žemės sklypas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas: [email protected], internetinė svetainė: www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas/ projekto vadovas: Vytis Cibulskis (ind. veiklos Nr. 310737), tel: +37067204472, el. paštas: [email protected]. Projekto vadovas: architektas Vytis Cibulskis, atestato Nr. A1776.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-09-20 įsakymas Nr. AV-2578.

Planavimo tikslai: patvirtintu detaliuoju planu suformuotą sklypą (kad. Nr. 5558/0003:324) padalinti į atskirus kitos paskirties sklypus (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos), nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, apribojimus, pagal poreikį numatyti servitutus. Esant būtinumui, išskirti teritorijas inžinerinių tinklų koridoriams.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2023-08-01 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5- 831.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-08-23 iki 2023-09-05 imtinai: Klaipėdos rajono savivaldybės tinklapyje www.klaipedos-r.lt (skiltyje: skelbimai >teritorijų planavimo viešumas >teritorijų planavimo skelbimai); Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-1015).

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-08-24 iki 2023-08-30 imtinai Klaipėdos raj., savivaldybės patalpose, adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-09-06, 17:00 val. Klaipėdos raj., savivaldybės patalpose, adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-09-05) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Aiškinamasis raštas.

Sprendiniai.


2023-08-16

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0003:36) KARKLĖS K., KRETINGALĖS  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2023-06-13

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti į sklypus. Daliai teritorijos pakeisti žemės paskirtį į kitą, nustatyti žemės naudojimo būdą – vienbučių ir
dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Sklypams nustatyti žemės naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės mero 2023-06-13 potvarkis „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0003:36) KARKLĖS K., KRETINGALĖS  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-08-16

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-08-09 gautas prašymas (patikslintas 2023-08-16) (registravimo Nr. A13-1983) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:863) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klipščių k., Rytų g. 1,  pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Sandėlio paskirties pastato statybai.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-08-17 iki 2023-08-30 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-08-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-08-09 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-153) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0009:160) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Dituvos k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-08-16 iki 2023-08-29 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2023-08-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-08-09 gautas prašymas (registravimo Nr. T181-152) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5545/0004:116) esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Plikiuose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-08-16 iki 2023-08-29 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2023-08-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-08-09 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-151) žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0001:334) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Drevernos k., žemės naudojimo būdą iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į rekreacinio naudojimo žemės sklypai. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-08-16 iki 2023-08-29 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2023-08-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-08-09 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-150) žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0001:71) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Drevernos k., žemės naudojimo būdą iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į rekreacinio naudojimo žemės sklypai. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-08-16 iki 2023-08-29 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2023-08-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:1030) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].
Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. rugpjūčio 17 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.
Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.
PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:1030) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2023-08-10

INFORMACIJA APIE PAKOREGUOTĄ ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1596; 5558/0005:1598; 5558/0005:1600; 5558/0005:1602; 5558/0005:1603; 5558/0005:1604) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALŲJĮ PLANĄ DETALŲJĮ PLANĄ, PAGAL DERINANČIŲ INSTITUCIJŲ PASTABAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie pakoreguotą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:1596; 5558/0005:1598; 5558/0005:1600; 5558/0005:1602; 5558/0005:1603; 5558/0005:1604) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą (TPD Nr. K-VT-55-22-529), pagal vieno iš teritorijų planavimo komisijos narių – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2022-07-14 nepritarimo sprendimui derinti motyvų raštą Nr. REG285660.

Planuojama teritorija:žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0005:1596; 5558/0005:1598; 5558/0005:1600; 5558/0005:1602; 5558/0005:1603; 5558/0005:1604), esantys Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – apie 0,73 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, Gargždai, el. p. [email protected], tel. (8 46) 211116.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Green Energy Studio“, PV Vaidas Martinkus, Rimkų g. 31-2, Klaipėda, mob. 8 615 21741, el. p. [email protected].

Planavimo pagrindas:Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-06 įsakymas Nr. AV-1262 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:1596; 5558/0005:1598; 5558/0005:1600; 5558/0005:1602; 5558/0005:1603; 5558/0005:1604) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“, 2022-05-26 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-851.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, pakeisti žemės sklypų naudojimo būdą gyvenamosios teritorijos ir pobūdį mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į žemės naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo reglamentus.

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2023-08-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-08-04 gautas prašymas (registravimo Nr. A4-1025) pakeisti kitos paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 5515/0001:30 ir 5515/0001:31) esančių Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Drevernos k., Dzūkų g. 21 ir Dzūkų g. 19 žemės būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-08-10 iki 2023-08-24 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-08-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-08-04 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1935) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5548/0001:40) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulėje, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-08-10 iki 2023-08-24 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-08-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-08-03 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-4040) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0001:1022) esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Sudmantų k., Adomo Brako g. 17, žemės naudojimo būdą iš visuomeninės paskirties teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-08-10 iki 2023-08-24 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-08-09

INFORMUOJAME, KAD PARENGTAS SPRENDIMO PROJEKTAS PRADĖTI RENGTI KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS DALIES, DREVERNOS – SVENCELĖS, VIETOVĖS LYGMENS BENDROJO PLANO RENGIMĄ IR NUSTATYTI PLANAVIMO TIKSLUS


Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Klaipėdos rajono savivaldybės dalies, Drevernos – Svencelės, vietovės lygmens bendrasis planas.

Plano INICIATORIUS: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. p. – [email protected]. Informaciją apie projektą teikia: architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Gytis Kasperavičius tel.: (8 46)  47 30 60, el. p. [email protected] 

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: vietovės lygmens bendrasis planas.

Planavimo tikslas: optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę, rekreacinę ir inžinerinę infrastruktūrą, detalizuoti bendrojo plano teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus ir sprendinius, nustatant detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo uždaviniai: suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis; optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, numatyti jų atsparumo ekstremaliems klimato reiškiniams stiprinimo priemones; numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, klimato kaitos poveikio švelninimo, gamtinio karkaso formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones, optimalią kraštovaizdžio struktūrą; detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; nustatyti socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus; patikslinti savivaldybės bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius, atsižvelgus į rengiamo savivaldybės dalies bendrojo plano mastelį – urbanizuojamų teritorijų ribas; numatyti (arba patikslinti ar detalizuoti savivaldybės bendrajame plane numatytą) savivaldybei svarbių objektų išdėstymą; patikslinti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo bei formavimo kryptis; nustatyti (arba patikslinti ar detalizuoti savivaldybės bendrajame plane nustatytas) gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, jose esančius šiam savitumui išsaugoti svarbius antropogeninius ir gamtinius elementus, vertingą kraštovaizdį atskleidžiančias apžvalgos vietas ir iš jų atsiveriančias panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą; tobulinti ir vystyti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą, architektūrinę erdvinę kompoziciją,numatyti (ar detalizuoti savivaldybės bendrajame plane numatytus) urbanistinių struktūrų formavimo ir (ar) pertvarkymo principus; numatyti (ar patikslinti savivaldybės bendrajame plane numatytas) teritorijas, kuriose architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingi objektai būtų planuojami ar projektuojami rengiant Architektūros įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytus architektūrinius konkursus; numatyti (arba patikslinti ar detalizuoti savivaldybės bendrajame plane numatytus) miško įveisimo ir naudojimo reikalavimus, miškų pritaikymą visuomenės reikmėms; nurodyti prioritetinę savivaldybės infrastruktūrą, kuri nepatenka į nustatytas prioritetinės plėtros teritorijas, ir teritorijas, kurių vystymui ši infrastruktūra skirta; numatyti žemės paėmimą visuomenės poreikiams pagal Žemės įstatymo 45 straipsnyje nurodytus reikalavimus; išnagrinėti vidaus vandens kelių tinklą ir pateikti jo pritaikymo rekreacijai galimybes; suplanuoti vidaus vandens kelių tinklą, tam išskirti infrastruktūros koridorius; išnagrinėti polderių ir juose esančių statinių rekreacinio panaudojimo galimybes ir pateikti sprendinius.

Klaipėdos rajono savivaldybės dalies bendrajame plane pagal poreikį nustatomi papildomi teritorijos naudojimo reikalavimai: atsižvelgiant į vertingo kraštovaizdžio išsaugojimo sprendinius – gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbių teritorijų, jose esančių šiam savitumui išsaugoti svarbiųantropogeninių ir gamtinių elementų, panoramų vizualinės apsaugosreikalavimai,saugotinų kelio želdinių ruožų apsaugos ir tvarkymo reikalavimai; turistinių trasų, rekreacijai skirtų teritorijų išdėstymo įvertinimas ir pasiūlymų pateikimas; esamų irsiūlomų apželdinti mišku teritorijų išdėstymas, miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis reikalavimai; savivaldybei svarbių objektų išdėstymas (priėjimai prie vandens telkinių, maudyklų vietos, viešųjų erdvių išskyrimas ir kt.); urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų kompaktiško vystymo reikalavimai; urbanistinių struktūrų, urbanistinių erdvių formavimo reikalavimai;

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. rugpjūčio 9 d. iki 2023 m. rugpjūčio 24 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. rugpjūčio 24 d.


2023-08-09

Informuojame visuomenę apie parengtą 2007-05-24 Lietuvos Respublikos Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-78 patvirtinto žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:78), esančio Šaipių kaime, Kretingalės seniūnijoje,  detaliojo plano koregavimą  supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d., pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: Žemės sklypas (kad. Nr. 5528/0004:78) Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Šaipių k. Planuojamos teritorijos plotas 0.8200 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].  

Projekto užsakovas: UAB “Anglo-Norden Baltic”, a.k. 302629105.

Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, adresas korespondencijai – H. Manto g.7, Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected] .

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą statinių statybos zoną, statybos ribą, konkretų pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymą nekeičiant užstatymo tipo ir nemažinant šių erdvių ploto, inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) komunikacinių koridorių ribas, apželdinamą teritorijos dalį, įvažiavimo vietą.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt ir planavimo organizatoriaus svetainėje.

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2023-08-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0004:461; 5558/0004:478) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2023-07-24

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pertvarkyti žemės sklypus. Sujungti žemės sklypus, nekeičiant žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties – kitos paskirties žemė, nustatyti naują naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus. Esant poreikiui, suformuoti sklypą inžinerinės infrastruktūros koridoriui ir šiam sklypui pakeisti naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos bei esant poreikiui suformuoti žemės sklypą susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektams ir šiam sklypui pakeisti naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-07-24 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0004:461; 5558/0004:478) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-08-08

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-08-02 gautas prašymas (registravimo Nr. T17-143) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0003:203) esančio Klaipėdos r. sav., Doviluose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-08-09 iki 2023-08-23 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2023-08-08

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:2817) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. T00084725, sprendinius, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: Žemės sklypas (kad.Nr.5558/0005:2817), Šiupinių g. 9A, Trušelių k., Klaipėdos r. Planuojamas plotas – 0.3171 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-09 įsakymas Nr. AV-637 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:2817) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo”.

Planavimo tikslai: nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant galimybei padalinti į du sklypus.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-23-242.


2023-08-07

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:204; 5558/0007:203; 5558/0007:202; 5558/0007:201; 5558/0007:200; 5558/0007:198; 5558/0007:197; 5558/0007:196; 5558/0007:195; 5558/0007:424) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. rugpjūčio 9 d. iki 2023 m. rugpjūčio 23 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. rugpjūčio 23 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:204; 5558/0007:203; 5558/0007:202; 5558/0007:201; 5558/0007:200; 5558/0007:198; 5558/0007:197; 5558/0007:196; 5558/0007:195; 5558/0007:424) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2023-08-07

Informuojame visuomenę apie parengtą 2007-05-24 Lietuvos Respublikos Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-78 patvirtinto žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:78), esančio Šaipių kaime, Kretingalės seniūnijoje,  detaliojo plano koregavimą  supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d., pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: Žemės sklypas (kad. Nr. 5528/0004:78) Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Šaipių k. Planuojamos teritorijos plotas 0.8200 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].  

Projekto užsakovas: UAB “Anglo-Norden Baltic”, a.k. 302629105.

Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, adresas korespondencijai – H. Manto g.7, Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected] .

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą statinių statybos zoną, statybos ribą, konkretų pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymą nekeičiant užstatymo tipo ir nemažinant šių erdvių ploto, inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) komunikacinių koridorių ribas, apželdinamą teritorijos dalį, įvažiavimo vietą.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt ir planavimo organizatoriaus svetainėje.

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2023-08-04

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0002:662; 5528/0002:5; 5528/0002:6; 5528/0002:663) Kunkių k., Kretingalės sen. detalųjį planą (toliau – Detalusis planas) bei susipažinti teikiamus Detaliojo plano sprendinius.

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau – TPDRIS) TPD Nr. TPD Nr. K-VT-55-22-176.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. AV-428 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0002:662; 5528/0002:5; 5528/0002:6; 5528/0002:663) Kunkių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo”, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 14-37 patvirtinta planavimo darbų programa.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. el. paštas: [email protected]; www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius – UAB „Aiškus“ įgaliotas asmuo V. Eimutis.

Plano rengėjas – V. Eimutis, veikiantis pagal pagal individualios veiklos pažymą Nr.507397, Jūrininkų pr. 4-33, Klaipėda, atestato Nr. ATP1775, tel. Nr. 8 682 24703, el. paštas [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento tikslai ir uždaviniai – žemės sklypą kad. Nr. 5528/0002:663 padalinti į atskirus sklypus, pakeisti paskirtį į kitą, nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, rekreacinės teritorijos; nekeičiant paskirties žemės sklypams Divyčio g. 46, Kunkių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5528/0002:5, žemės sklypui Divyčio g. 44, Kunkių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5528/0002:6, žemės sklypui Zeigių g. 45A, Kunkių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5528/0002:662 nustatyti naudojimo reglamentus; esant poreikiui, suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Detaliojo plano rengimo etapai – parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Detaliojo plano viešinimo procedūros atliekamos bendrąja tvarka.

Susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka:

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu bendrąja tvarka, susipažinti galima nuo 2023 m. rugpjūčio mėn. 16 d. iki 2023 m. rugpjūčio mėn. 29 d. imtinai:

Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2023 m. rugpjūčio mėn. 16 d. iki 2023 m. rugpjūčio mėn. 29 d. imtinai planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo patalpose. Viešas susirinkimas 2023 m. rugpjūčio 30 d. 11.00 plano rengėjo patalpose, Jūrininkų pr. 4-33, Klaipėda, el. p. [email protected]. tel. Nr. 8 682 24703. Informaciją apie detaliojo plano sprendinius teikia plano rengėjas.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-55-22-176) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens  ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas ir jas patvirtinantys įrodymai.

Aiškinamasis raštas.

Pagrindinis brėžinys.


2023-08-04

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ IR PATEIKTĄ TVIRTINTI KLAIPĖDOS MIESTO IR KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOSE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANĄ

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (toliau – SŽNS įstatymas) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijose esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas (toliau – Planas).
Plano iniciatorius – Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“, Burių 19, LT92276 Klaipėda, tel. +370 46 391 772, el. p. [email protected], interneto svetainės adresas www.kn.lt.
Plano rengėjas – UAB „Daugėla“, A. Smetonos 8-2, 01115 Vilnius, tel. +370 5 273 3385, el. p. [email protected].
Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais galima Akcinė bendrovės „Klaipėdos nafta“ tinklapyje: https://www.kn.lt/naujienos/naujienos/informacija-apie-parengta-ir-pateikta-tvirtinti-klaipedos-miesto-ir-klaipedos-rajono-savivaldybes-teritorijose-esanciu-magistraliniu-dujotiekiu-ir-susijusios-infrastrukturos-apsaugos-zonu-plana/7096.

PRIDEDAMA:

Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijose esančių magistralinių
dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas, 23 lapai.


2023-08-03

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5515/0005:157; 5515/0005:158) SVENCELĖS K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. rugpjūčio 3 d. iki 2023 m. rugpjūčio 18 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. rugpjūčio 18 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5515/0005:157; 5515/0005:158) SVENCELĖS K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2023-08-03

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0011:164) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: juridinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. rugpjūčio 3 d. iki 2023 m. rugpjūčio 18 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. rugpjūčio 18 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0011:164) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN.,  KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2023-08-03

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0003:70) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: juridinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. rugpjūčio 3 d. iki 2023 m. rugpjūčio 18 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. rugpjūčio 18 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0003:70) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2023-08-03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-08-02 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1918) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:148), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Toleikių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-08-03 iki 2023-08-17 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas.


2023-08-02

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE SPECIALŲJĮ PLANĄ

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 21 11 16, el. paštas [email protected]www.klaipedos-r.lt.

Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Gitana Mineikienė, mob. 8 616 54100, el. paštas [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimas Nr. T11-357 „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“.

Planavimo darbų programa: Planavimo darbų programa atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimui, 2022 m. gruodžio 8 d. Nr. 14-94.

Planuojama teritorija – Klaipėdos rajono savivaldybė. Planavimo lygmuo pagal teritoriją – savivaldybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.

Susipažinti su Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu ir planavimo darbųprograma galima Lietuvos Respublikos teritorijųplanavo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, adresu www.tpdris.lt, kur teritorijų planavimo dokumento (toliau – TPD) Nr. S-RJ-55-22-1079.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

Numatomi atlikti tyrimai ir galimybių studijos: atliekami, jei reikalingi planavimo tikslams ir uždaviniams pasiekti.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atlikimas: rengiamas strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas ir ataskaita pagal poreikį.

Koncepcijos rengimas: rengiama (ne mažiau nei 2 variantai).

Specialiojo plano etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Visuomenės informavimo tvarka: bendroji.

Plano rengimo terminas: 2024 m. IV ketv.

Išsamesnė informacija teikiama: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. 8 652 66868, el. paštas [email protected]www.klaipedos-r.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Planavimo organizatorius pateiktus pasiūlymus išnagrinės ir atsakys raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-55-22-1079), jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje, pasiūlymus teikusiems asmenims, nurodydamas ar į pasiūlymus atsižvelgta, ar neatsižvelgta ir pateikdamas motyvus, kodėl neatsižvelgta. Po viešo svarstymo pabaigos pasiūlymai nebus priimami. Visuomenė teikdama pasiūlymus privalo nurodyti: vardą ir pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą, pasiūlymo teikimo datą bei motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.


2023-08-01

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-07-31 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-142) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:334), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Rimkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-08-01 iki 2023-08-14 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas.


2023-08-01

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-07-31 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-141) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:991), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Rimkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-08-01 iki 2023-08-14 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-09-12 12:46:04

Veiklos sritys