2024 m. vasario mėn. teritorijų planavimo skelbimai

2024-02-29

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:835) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pakoreguoti planavimo tikslai.

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Nauji planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą į sklypus, nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. Esant poreikiui, suformuoti sklypą inžinerinės infrastruktūros koridoriui ir šiam sklypui pakeisti naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-02-26 įsakymas „Dėl 2022-07-15 įsakymo Nr. AV-1960 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:835) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“ dalinio pakeitimo“, Priedas Nr. 1

2. 2024-02-28 papildomas susitarimas, Priedas Nr. 2


2024-02-29

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0003:69) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg.
Nr. 003553000308, sprendinius, pakoreguotą pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0003:69) Gargždų m., Gargždų sen.
Klaipėdos raj. Planuojamas plotas – 0.0792 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB Parko nt, a.k. 303285963.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-06-01 įsakymas Nr. AV-1252 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0003:69) Gargždų m.,
Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo tikslai: Pakeisti žemės naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių tinklų
koridorių teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reikalavimus.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-23-517.


2024-02-29

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1618) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pakoreguoti planavimo tikslai.

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Nauji planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą į sklypus, nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. Esant poreikiui, suformuoti sklypą (-us) inžinerinės infrastruktūros koridoriui ir šiam sklypui (-ams) pakeisti naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-02-26 įsakymas „Dėl 2022-10-13 įsakymo Nr. AV-2779 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:1618) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“ dalinio pakeitimo“, Priedas Nr. 1

2. 2024-02-28 papildomas susitarimas, Priedas Nr. 2


2024-02-29

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-02-28 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-144) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0001:174) esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičiuose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-03-01 iki 2024-03-15 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-02-29

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų Žiemos g. 22 ir Žiemos g. 24, Baukštininkų k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr. 5558/0004:766, kad. Nr. 5558/0004:767) detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553001944 sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Žiemos g. 22 ir Žiemos g. 24, Baukštininkų k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr. 5558/0004:766, kad. Nr. 5558/0004:767). Planuojamos teritorijos plotas – 0.2036 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas – [email protected], www.klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TPV 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-02-01 įsakymas Nr. AV – 293.

Planavimo uždaviniai: koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553001944 sprendinius.

Planavimo tikslai: esamus sklypus sujungti į vieną sklypą, nekeičiant žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo (kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos), nustatyti (pakeisti) teritorijos naudojimo reglamentus.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus su koreguojamu detaliuoju planu galimasusipažinti nuo 2024-03-15 iki 2024-03-28 imtinai planavimo organizatoriaus – Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-128). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2024-03-15 iki 2024-03-21 imtinai TPDRIS informacinėje sistemoje TPD Nr. K-VT-55-23-128 ir detaliojo plano rengėjo patalpose (iš anksto susitarus nurodytu telefonu). Informacija teikiama aukščiau nurodytais detaliojo plano rengėjo kontaktais. Detaliojo plano projekto viešas svarstymas numatomas 2024-03-29 17:00 val. nuotoliniu būdu, nuoroda prisijungimui: https://us05web.zoom.us/j/83927552774?pwd=80vL8smYROmZPvbn6fz3GI9xGpagEf.1 meeting ID: 839 2755 2774, passcode: 2RpkPE.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo sprendinių galima teikti raštu, iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano koregavimo sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2024-02-28

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-02-27 gautas prašymas (registravimo Nr. A4-505) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0001:558) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Kairių k., Stariškės g. 10, žemės naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-02-29 iki 2024-03-14 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-02-28

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-02-27 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-140) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0003:144) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Lankupių k., Mikelio Šapalo g. 43, žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į – komercinės paskirties objektų teritorijos ir vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-02-29 iki 2024-03-14 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-02-28

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Gintaro g. 1, Girkalių k., Kretingalės sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr. 5528/0006:340) detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553001108 sprendinius.

 Planuojama teritorija: žemės sklypas Gintaro g. 1, Girkalių k., Kretingalės sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr.5528/0006:340). Planuojamos teritorijos plotas – 0.1415 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas – [email protected], www.klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TPV 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-10-19 įsakymas Nr. AV – 1909.

Planavimo uždaviniai: koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553001108 sprendinius.

Planavimo tikslai: esamą sklypą padalinti į atskirus sklypus, nekeičiant žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui išskirti sklypą arba jo dalį susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriui.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus su koreguojamu detaliuoju planu galimasusipažinti nuo 2024-03-15 iki 2024-03-28 imtinai planavimo organizatoriaus – Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-872). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2024-03-15 iki 2024-03-21 imtinai TPDRIS informacinėje sistemoje TPD Nr. K-VT-55-23-872 ir detaliojo plano rengėjo patalpose (iš anksto susitarus nurodytu telefonu). Informacija teikiama aukščiau nurodytais detaliojo plano rengėjo kontaktais. Detaliojo plano projekto viešas svarstymas numatomas 2024-03-29 16:00 val. nuotoliniu būdu, nuoroda prisijungimui: https://us05web.zoom.us/j/82012962988?pwd=RxeqUsuqRu3mfQWsbBw7FgoAORUVat.1 meeting ID: 820 1296 2988, passcode: 3KACdU.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo sprendinių galima teikti raštu, iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano koregavimo sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2024-02-28

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0002:697) Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo
plano, reg. Nr. 003553003378, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad.Nr.5528/0002:697) Dargužių k., Klaipėdos raj. Planuojamas plotas – apie 0.2376 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: 2023-05-04Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AV-1075 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0002:697) Dargužių k.,
Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus numatant prijungimą prie vietinių inžinerinių tinklų.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2024-02-23 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-191.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-03-12 iki 2024-03-25 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-492), Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.klaipedos-r.lt ir seniūnijoje. Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2024-03-12 iki 2024-03-18 projekto rengėjo patalpose (darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.), adresu H. Manto g. 7, Klaipėda (verslo centras „Manto namai“, 2 aukštas).

Viešas projekto svarstymas numatomas 2024-03-26 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/85898479559?pwd=r9GwE61aponQa0rVlu0Prckhqx20IZ.1

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-03-25) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Aiškinamasis raštas.

Sprendiniai.


2024-02-28

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Dvaro g.1, Gobergiškės k., Dauparų – Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano patvirtinto 2007-11-29 sprendimu Nr. T11-362 (reg. Nr. 003553001479), koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Dvaro g. 1, Gobergiškės k., Dauparų – Kvietinių sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr. 5510/0003:357). Planuojamo sklypo plotas – 4,9315 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211 116, el. p.: [email protected].  

Detaliojo plano koregavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti).

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: [email protected].

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguojama detaliajame plane pažymėtame žemės sklype Nr. 2 statybos zona ir statybos riba, servitutų poreikis. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-03-12 iki 2024-03-25 imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt ir pas projekto rengėją, iš anksto susitarus tel. 8 650 43536. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2024-03-12 iki 2024-03-18 imtinai projekto rengėjo patalpose (su projekto rengėju iš anksto susitarus telefonu) ir Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt. Informacija teikiama aukščiau nurodytais projekto rengėjo kontaktais.

Pasiūlymų teikimo tvarka: planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo galima teikti raštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus, detaliojo plano koregavimo rengėjo  kontaktiniais adresais bei www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki susipažinimo su parengtu detaliojo plano koregavimu pabaigos (2024-03-25 d.).

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2024-02-27

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-02-26 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-303) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0001:158) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Kairių k., žemės naudojimo būdą iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į rekreacinio naudojimo žemės sklypai. Rekreacijos (turizmo) pastatams.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-02-28 iki 2024-03-13 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-02-27

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0004:678; 5523/0004:679; 5523/0004:680) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553002829, sprendinius, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5523/0004:678; 5523/0004:679;

5523/0004:680) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos rajone. Planuojamas plotas – apie 0.3858 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-04-13 įsakymas Nr. AV-953 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0004:678; 5523/0004:679; 5523/0004:680) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: apjungti sklypus. Nustatyti žemės naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant poreikiui suformuoti infrastruktūros bei želdynų teritorijas.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt,  TDP Nr. K-VT-55-23-359.


2024-02-27

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0003:70) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000308, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0003:70) Gargždų m., Gargždų sen. Klaipėdos raj. Planuojamas plotas – 0.1483 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB Parko nt, a.k. 303285963.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-08-21 įsakymas Nr. AV-1586 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0003:70) Gargždų m.,
Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo tikslai: pakeisti žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reikalavimus.

Su teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-23-741.


2024-02-27

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo kad. Nr. 5568/0009:658 detaliojo plano Kalniškės k. koregavimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 2 lapai.


2024-02-23

Žemés sklypo (kad. Nr. 5520/0010:1) Gargždq m., Gargždq sen., Klaipédos r. sav. detalusis planas”, patvirtintas Klaipédos rajono savivaldybés administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. isakymu Nr. AV-2777 ”Dél žemés sklypo (kad. Nr. 5520/0010:1), Gargždq mieste, Gargždll seniünijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir žemés naudojimo büdo nustatymo” (TPD registro Nr. T00084222), koreguojamas rengiant ”Prekybos paskirties pastato statybos, prekybos paskirties pastato (unikalus Nr. 5599-5000-4018) griovimo, kitos paskirties inžinerinio statinio – aikštelés (unikalus Nr. 5599-5000-4038) rekonstravimo Kretingos Plento g. l, Gargždai, projektQ”.

Detalusis planas koreguojamas žemës sklype Nr. 1.3 (koreguojamo detaliojo plano pagrindiniame bréžinyje sufomłuoto žemés sklypo numeris), adresu Kretingos Plento g. 1 (kadastrinis Nr. 5520/0010: 120), Gargždai, kurio plotas 0,4645 ha, žemés sklypo savininkas UAB ”Trevena” (imonés kodas 163346671).

Planavimo tikslai – žemés sklype Nr. 1.3 nekeičiant teritorijos naudojimo tipo, pagrindinés žemés naudojimo paskirties, žemés naudojimo büdo, koreguojama nustatyta statybos zona, statybos riba ir susisiekimo komunikacijq išdéstymas.

Detaliojo plano koregavimo organizatorius – Klaipédos rajono savivaldybés administracijos direktorius, Klaipédos g. 2, 96130 Gargždai; istaigos kodas 188773688 (Klaipédos rajono savivaldybés administracija); tel. (8 46) 21 1 116; el. paštas: [email protected]; www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius – UAB ”Trevena”, Laugaliu g. IO, 96178 Gargždai; imonés kodas 163346671; tel. (8 46) 470 480, mob. (8 686) 53 245; el. paštas: [email protected]; www.trevena.lt.

Detaliojo plano koregavimo rengéjas – UAB ”NTH projektai”, reg.adresas Tauralaukio g. 18E, 92348 Klaipéda; tel. (8 686) 98 993; el. paštas: [email protected].

InformacijQ apie parengto detaliojo plano koregavimq teikia detaliojo plano rengéjas UAB ”NTH projektai”; tel. (8 686) 98 993; el. paštas: [email protected].

Su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais, supaprastinta viešinimo procedürq tvarka, susipažinti galima darbo dienomis nuo 2024 m. vasario 29 d. iki 2024 m. kovo 15 d. imtinai (I l d.d.) detaliojo plano koregavimo iniciatoriaus imonéje UAB ”Trevena” (2 aukšte), adresu Laugalill g. IO, 96178 Gargždai, taip pat teritorijll planavimo dokumentll rengimo ir teritorijq planavimo proceso valstybinés priežiüros informacinéje sistemoje ir Klaipédos rajono savivaldybés interneto tinklalapyje www.klaipedosr.lt (skiltyje ”Teritorij11 planavimas”).

Pasiülymai dél detaliojo plano koregavimo teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijq planavimo dokumentu rengimo ir teritorijq planavimo proceso valstybinés priežiüros informacinéje sistemoje (TPDRIS) visq teritorijq planavimo dokumentu koregavimo rengimo laikQ iki detaliojo plano koregavimo viešinimo pabaigos.

Atsakymai i išnagrinétus pasiülymus juos teikusiems asmenims bus išsiqsti per 5 darbo dienas po TPD viešinimo pabaigos.

PRIDEDAMA:

  1. Aiškinamasis raštas.
  2. Sprendinių pagrindinis brėžinys.

2024-02-23

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ RŪKO G. 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 IR KAD. NR. 5558/0005:13, TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2024-01-25

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: daliai teritorijos nustatyti naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos. Sklypams nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant poreikiui performuoti sklypų ribas. Esant poreikiui išskirti teritoriją inžinerinei infrastruktūrai bei bendro naudojimo teritorijoms, ar atskirųjų želdynų teritorijoms.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-01-25 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ RŪKO G. 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 IR KAD. NR. 5558/0005:13, TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2024-02-23

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0006:210) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2024-02-08

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: žemės ūkio paskirties sklypo (kad. Nr. 5558/0006:210) naudojimo paskirtį pakeisti į kitą, žemės sklypo naudojimo būdą nustatyti – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, padalinti į sklypus, vieno sklypo naudojimo būdą nustatyti – komercinės paskirties objektų teritorijos, suplanuoti miškų ūkio paskirties žemės sklypą, nustatyti naudojimo būdą – ūkinių miškų sklypai. Nustatyti naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą, užstatymo intensyvumą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitą). Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės mero 2024-02-08 potvarkis „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0006:210) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2024-02-22

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Beržų g. 41, Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr. 5558/0005:936) detaliojo plano patvirtinto 2007-05-24 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-85 koregavimą rengiamą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Beržų g. 41, Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj., kad. Nr. 5558/0005:936. Planuojamo sklypo plotas – 0,0813 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211 116, el. p.: [email protected].  

Projekto užsakovas: fizinis asmuo G.C.(duomenys nuasmeninti).

Projekto rengėjas: UAB „NT projektavimas“, Žirgų g. 41, Priekulės II k., Klaipėdos r. sav. Projekto vadovas Indrė Auškelė, tel. 8 657 91499, el. p. [email protected].

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Koreguojama detaliajame plane pažymėtame žemės sklype Nr. 54 nustatyta statybos linija ir statybos riba. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-02-26 iki 2024-03-08 imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt ir pas projekto rengėją, iš anksto susiderinus tel. 8 657 91499.

Viešos ekspozicijos laikas nuo 2024-02-26 iki 2024-03-08 imtinai, adresu: Žirgų g. 41, Priekulės II k., Klaipėdos r. sav.

Pasiūlymų teikimo tvarka: planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo galima teikti raštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus, projekto rengėjo kontaktiniais adresais bei www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki susipažinimo su parengtu detaliojo plano koregavimu pabaigos (2024-03-08 d.).

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.  

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2024-02-22

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-02-20 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-117) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0005:281) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Baukštininkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Automobilių remonto dirbtuvių statybai.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-02-23 iki 2024-03-07 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-02-22

DĖL INFORMAVIMO APIE PARENGTĄ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMĄ 

Teikiame informaciją apie parengtą UAB „Ignitis renewables“ planuojamos ūkinės veiklos – jūrinio vėjo elektrinių parko vystymas Lietuvoje – poveikio aplinkai vertinimo programą. 

Pridedama: Informacija apie parengtą jūrinių vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Lietuvos jūrinėje teritorijoje poveikio aplinkai vertinimo programą – 1 lapas. 


2024-02-21

Informuojame visuomenę apie parengtą 2013-10-29 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1905 patvirtinto žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:48), esančio Radailių kaime, Sendvario seniūnijoje,  detaliojo plano koregavimą  supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k., Piliavos g. 39. Planuojamos teritorijos plotas – 0.1248 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].  

Projekto užsakovas: Fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, adresas korespondencijai – H. Manto g.7, Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected].

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą įvažiavimo vietą.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-03-01 iki 2024-03-15 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt. Vieša projekto ekspozicija vyks 2024-03-01 – 2024-03-07 projekto rengėjo patalpose (darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.), adresu H. Manto g. 7, Klaipėda (verslo centras „Manto namai“, 2 aukštas).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2024-03-15 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Planavimo organizatorius. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2024-02-21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame,- kad 2024-02-20 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-287) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5563/0006:201) esančio Klaipėdos r. sav., Veiviržėnuose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-02-22 iki 2024-03-06 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-02-21

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMA RENGTI DOVILŲ MIESTELIO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS (MONITORINGO) ATASKAITA

Informuojame, kad pradedama rengti Dovilų miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) ataskaita su sprendinių įgyvendinimo programa (toliau – Ataskaita).

Numatomas Ataskaitos parengimo terminas – 2024-01-31 – 2024-06-30.

Ataskaitos rengimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688, Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai, tel.: +370 46 211116.

Ataskaitos rengėjas – Kauno savivaldybės įmonė ”Kauno planas“, Kęstučio g. 66a, LT-44304 Kaunas, Tel.: +370 37 220146, projekto vadovė arch. Justina Ragauskienė.

Suinteresuota visuomenė pasiūlymus dėl Dovilų miestelio bendrojo plano sprendinių ir jų įgyvendinimo gali teikti iki 2024-05-10 Ataskaitos rengimo organizatoriui arba Ataskaitos rengėjui. Teikiant pasiūlymus prašome nurodyti vardą ir pavardę/juridinio asmens pavadinimą, gyvenamosios vietos/buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymą pagrindžiančius motyvus. Vėliau pateikti pasiūlymai (po 2024-05-10) bus nagrinėjami kitoje Ataskaitoje.


2024-02-21

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMA RENGTI VĖŽAIČIŲ MIESTELIO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS (MONITORINGO) ATASKAITA

Informuojame, kad pradedama rengti Vėžaičių miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) ataskaita su sprendinių įgyvendinimo programa (toliau – Ataskaita).

Numatomas Ataskaitos parengimo terminas – 2024-01-31 – 2024-06-30.

Ataskaitos rengimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688, Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai, tel.: +370 46 211116.

Ataskaitos rengėjas – Kauno savivaldybės įmonė ”Kauno planas“, Kęstučio g. 66a, LT-44304 Kaunas, Tel.: +370 37 220146, projekto vadovė arch. Justina Ragauskienė.

Suinteresuota visuomenė pasiūlymus dėl Vėžaičių miestelio bendrojo plano sprendinių ir jų įgyvendinimo gali teikti iki 2024-05-10 Ataskaitos rengimo organizatoriui arba Ataskaitos rengėjui. Teikiant pasiūlymus prašome nurodyti vardą ir pavardę/juridinio asmens pavadinimą, gyvenamosios vietos/buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymą pagrindžiančius motyvus. Vėliau pateikti pasiūlymai (po 2024-05-10) bus nagrinėjami kitoje Ataskaitoje.


2024-02-21

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMA RENGTI KRETINGALĖS MIESTELIO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS (MONITORINGO) ATASKAITA

Informuojame, kad pradedama rengti Kretingalės miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) ataskaita su sprendinių įgyvendinimo programa (toliau – Ataskaita).

Numatomas Ataskaitos parengimo terminas – 2024-01-31 – 2024-06-30.

Ataskaitos rengimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688, Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai, tel.: +370 46 211116.

Ataskaitos rengėjas – Kauno savivaldybės įmonė ”Kauno planas“, Kęstučio g. 66a, LT-44304 Kaunas, Tel.: +370 37 220146, projekto vadovė arch. Justina Ragauskienė.

Suinteresuota visuomenė pasiūlymus dėl Kretingalės miestelio bendrojo plano sprendinių ir jų įgyvendinimo gali teikti iki 2024-05-10 Ataskaitos rengimo organizatoriui arba Ataskaitos rengėjui. Teikiant pasiūlymus prašome nurodyti vardą ir pavardę/juridinio asmens pavadinimą, gyvenamosios vietos/buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymą pagrindžiančius motyvus. Vėliau pateikti pasiūlymai (po 2024-05-10) bus nagrinėjami kitoje Ataskaitoje.


2024-02-21

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMA RENGTI ENDRIEJAVO MIESTELIO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS (MONITORINGO) ATASKAITA

Informuojame, kad pradedama rengti Endriejavo miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) ataskaita su sprendinių įgyvendinimo programa (toliau – Ataskaita).

Numatomas Ataskaitos parengimo terminas – 2024-01-31 – 2024-06-30.

Ataskaitos rengimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688, Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai, tel.: +370 46 211116.

Ataskaitos rengėjas – Kauno savivaldybės įmonė ”Kauno planas“, Kęstučio g. 66a, LT-44304 Kaunas, Tel.: +370 37 220146, projekto vadovė arch. Justina Ragauskienė.

Suinteresuota visuomenė pasiūlymus dėl Endriejavo miestelio bendrojo plano sprendinių ir jų įgyvendinimo gali teikti iki 2024-05-10 Ataskaitos rengimo organizatoriui arba Ataskaitos rengėjui. Teikiant pasiūlymus prašome nurodyti vardą ir pavardę/juridinio asmens pavadinimą, gyvenamosios vietos/buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymą pagrindžiančius motyvus. Vėliau pateikti pasiūlymai (po 2024-05-10) bus nagrinėjami kitoje Ataskaitoje.


2024-02-20

Informacija apie Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0004:1522; 5558/0004:1523) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, pakoreguotą pagal gautas derinančios institucijos pastabas

Vadovaujantis LT Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, informuojame visuomenė apie Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0004:1522; 5558/0004:1523) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, pakoreguotą pagal 2024-02-15 pateiktą teritorijų planavimo komisijos nario, AB „Klaipėdos vanduo“ pastabas telefonu.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0004:1522; 5558/0004:1523) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamos teritorijos bendras plotas – 1,6586 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r., tel. 8 46 21 11 16, [email protected]

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: Privatūs fiziniai asmenys, adresas korespondencijai –  J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, [email protected].

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, [email protected]

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės mero potvarkis 2023-07-10 Nr. MV-441 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0004:1522; 5558/0004:1523) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, sujungti du esamus žemės sklypus kad. Nr. 5558/0004:1522 ir kad. Nr. 5558/0004:1523 į vieną žemės sklypą ir padalinti į du ar daugiau žemės sklypų, kuriems nustatoma žemės paskirtis – kita, ir nustatomi naudojimo būdai: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus.

Pridedama:

  1. Atsakymai į pastabas
  2. Aiškinamasis raštas
  3. Sprendinių brėžinys

2024-02-20

Informacija apie Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0004:1524; 5558/0004:1525) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, pakoreguotą pagal gautas derinančios institucijos pastabas

Vadovaujantis LT Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, informuojame visuomenė apie Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0004:1524; 5558/0004:1525) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, pakoreguotą pagal 2024-02-15 pateiktą teritorijų planavimo komisijos nario, AB „Klaipėdos vanduo“ „Nepritarimo sprendimui derinti motyvai“ raštą Nr. REG316054.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0004:1524; 5558/0004:1525) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamos teritorijos bendras plotas – 1,7317 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r., tel. 8 46 21 11 16, [email protected]

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: Privatūs fiziniai asmenys, adresas korespondencijai –  J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, [email protected].

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, [email protected]

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės mero potvarkis 2023-07-10 Nr. MV-440 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0004:1524; 5558/0004:1525) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, sujungti du esamus žemės sklypus kad. Nr. 5558/0004:1524 ir kad. Nr. 5558/0004:1525 į vieną žemės sklypą ir padalinti į du ar daugiau žemės sklypų, kuriems nustatoma žemės paskirtis – kita, ir nustatomi naudojimo būdai: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus.

Pridedama:

  1. Atsakymai į pastabas
  2. Aiškinamasis raštas
  3. Sprendinių brėžinys

2024-02-20

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-02-18 gautas prašymas (registravimo Nr. A4-409) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0005:60) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Stragnų II k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos. Komercinei veiklai vykdyti.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-02-21 iki 2024-03-05 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-02-20

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-02-18 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-895) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0003:334) esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Karklės k.,  Placio g. 26, žemės naudojimo būdą iš teritorijos krašto apsaugos tikslams į visuomeninės paskirties teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-02-21 iki 2024-03-05 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-02-20

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-02-15 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-115) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0004:510) esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Dauparų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-02-21 iki 2024-03-05 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-02-20

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl Klaipėdos rajono Kantvainių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimo pradžios projektą.

  1. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (https://lgt.lrv.lt/lt/skelbimai/) galima iki 2024 m. kovo 13 d;
  2. teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Tarnybai (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu ([email protected]) iki 2024 m. kovo 13 d.

PRIDEDAMA. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimo projektas, 1 lapas.


2024-02-20

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:164), Globėjų g. 61, Gargždai, detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano (reg. Nr. 003553000341) sprendinius.

Planuojama teritorija: Žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0011:164), Globėjų g. 61, Gargždai, plotas 0,1421  ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130. Tel. 8 46 47 30 60, el. paštas – [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano iniciatorius: juridinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: MB „Taurena”, įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT-91289, tel. +37063869696, el. paštas –  [email protected], projekto vadovė Daiva Orentienė.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2023-08-21, Nr.: AV-1585.

Planavimo tikslai: nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties, pakeisti naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į komercinės paskirties objektų teritorijos; nustatyti  teritorijos naudojimo reglamentą.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2024-02-19 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-171.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-03-04 iki 2024-03-18 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-23-744, organizatoriaus buveinėje, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai ir jo interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt. bei rengėjo buveinėje. Vieša projekto ekspozicija vyks 2024-03-12 – 2024-03-18 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Trilapio g. 10, Klaipėda (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. 8 638 69696). Viešas projekto svarstymas numatomas 2024-03-19 11:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://teams.live.com/meet/9413522192154?p=TIw416xkunrCcKJq.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-03-18) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2024-02-20

Žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0010:1) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas”, patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. AV-2777 ”Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0010:1), Gargždų mieste, Gargždų seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir žemės naudojimo būdo nustatymo” (TPD registro Nr. T00084222), koreguojamas rengiant ”Prekybos paskirties pastato statybos, prekybos paskirties pastato (unikalus Nr. 5599-5000-4018) griovimo, kitos paskirties inžinerinio statinio – aikštelės (unikalus Nr. 5599-5000-4038) rekonstravimo Kretingos Plento g. 1, Gargždai, projektą”.

Detalusis planas koreguojamas žemės sklype Nr. 1.3 (koreguojamo detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje suformuoto žemės sklypo numeris), adresu Kretingos Plento g. 1 (kadastrinis Nr. 5520/0010:120), Gargždai, kurio plotas 0,4645 ha, žemės sklypo savininkas UAB ”Trevena” (įmonės kodas 163346671).

Planavimo tikslai – žemės sklype Nr. 1.3 nekeičiant teritorijos naudojimo tipo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, žemės naudojimo būdo, koreguojama nustatyta statybos zona, statybos riba ir susisiekimo komunikacijų išdėstymas.

Detaliojo plano koregavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai; įstaigos kodas 188773688 (Klaipėdos rajono savivaldybės administracija); tel. (8 46) 211 116; el. paštas: [email protected]; www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius – UAB ”Trevena”, Laugalių g. 10, 96178 Gargždai; įmonės kodas 163346671; tel. (8 46) 470 480, mob. (8 686) 53 245; el. paštas: [email protected]; www.trevena.lt.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas – UAB ”NTH projektai”, reg.adresas Tauralaukio g. 18E, 92348 Klaipėda; tel. (8 686) 98 993; el. paštas: [email protected].

Informaciją apie parengto detaliojo plano koregavimą teikia detaliojo plano rengėjas UAB ”NTH projektai”; tel. (8 686) 98 993; el. paštas: [email protected].

Su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais, supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima darbo dienomis nuo 2024 m. vasario 29 d. iki 2024 m. kovo 15 d. imtinai (11 d.d.) detaliojo plano koregavimo iniciatoriaus įmonėje UAB ”Trevena” (2 aukšte), adresu Laugalių g. 10, 96178 Gargždai, taip pat teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt (skiltyje ”Teritorijų planavimas”).

Pasiūlymai dėl detaliojo plano koregavimo teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumentų koregavimo rengimo laiką iki detaliojo plano koregavimo viešinimo pabaigos.

Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po TPD viešinimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas.

Pagrindinis brėžinys.


2024-02-20

Informuojame visuomenę apie apie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008-01-31sprendimu Nr. T11-48 patvirtinto detaliojo plano, sprendinių koregavimą žemės sklype (kad. Nr. 5505/0001:353), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Baičių k., Gedminų g. 39, supaprastinta tvarka pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Gedminų g. 39, Baičių k. Dovilų sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr.5505/0001:353). Planuojamo sklypo plotas – 0,1597 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211 116, el. p.:[email protected].

Detaliojo plano koregavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti)

Detaliojo plano koregavio rengėjas: Vidmantas Češulis (atestatas Nr.TPV 0026; individualios veiklos vykdymo pažymėjimas Nr.404813), tel.: 8 683 70788, el. p. cminvida@yahoo. com, adresas: Kuncų g. 5-47, Klaipėda.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguojama statybos zona, statybos ribos ir statybos linija. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-02-20 iki 2024-03-01 imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris), Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt. ir pas projekto rengėją, iš anksto susitarus tel. 8 683 70788. Viešą projekto ekspozicija vyks nuo 2024-02-20 iki2024-02-25 imtinai projekto rengėjo patalpose (su projekto iš anksto susitarus telefonu) ir Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt. Informacija teikiama aukščiau nurodytais projekto rengėjo kontaktais.

Pasiūlymų teikimo tvarka: planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo galima teikti raštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus, detaliojo plano koregavimo rengėjo  kontaktiniais adresais bei www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki susipažinimo su parengtu detaliojo plano koregavimu pabaigos (2024-03-01 d.).

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Aiškinamasis raštas.

Pagrindinis brėžinys.


2024-02-20

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo kad. Nr. 5530/0005:263 esančio Jakų kaime, Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010-12-23 sprendimu Nr. T11-966, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos r. sav.  koregavimas žemės sklype Galindų g. 20, Švepelių k., Klaipėdos r. sav.

Detaliojo plano darbų organizatorius – Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected]

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo (duomenys nuasmeninti)

Detaliojo plano rengėjas: Jurgitos Comienės individuali veikla, tel. 861738752, el. paštas: [email protected]

Planavimo tikslai: koreguojama statybos zona, statybos riba, panaikinama statybos linija.

Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2024-02-27 iki 2024-03-12 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda-r.lt, Dovilų seniūnijoje adresu Lašupio g. 1A, Dovilai, Klaipėdos r. sav.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Aiškinamasis raštas.

Sprendiniai.


2024-02-19

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0002:1704) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2024 m. vasario 21 d. iki 2024 m. kovo 5 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2024 m. kovo 5 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0002:1704) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2024-02-19

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1109; 5558/0007:1108) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2024 m. vasario 21 d. iki 2024 m. kovo 5 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2024 m. kovo 5 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1109; 5558/0007:1108) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2024-02-15

Informuojame VISUOMENĘ APIE ŽEMĖS SKLYPE (kad. Nr. 5523/0002: 977), Klaipėdos r. sav. Sendvario sen., KleMIŠKĖS I k. pradėtą rengti detalųjį planą.

Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav. Sendvario seniūnija, Klemiškės I kaimas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: Margarita Bendikaitė (individuali veikla Nr. 683150), adresas: Klaipėdos g.6, Gargždai, Klaipėdos r. sav., LT-96135, tel. Nr. 861498750, el. paštas: [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2023-02-01 Nr. AV-295

Planavimo tikslai: žemės sklypui pakeisti naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos bei nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija teikiama, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-23-136.Su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu, susipažinti galima viso planavimo metu, plano rengėjo patalpose, taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, iki projekto rengimo pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui arba per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, bus siūloma susipažinti apie tai pranešus teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, bei teisės aktais numatytose informavimo vietose.


2024-02-15

Informuojame VISUOMENĘ APIE ŽEMĖS SKLYPE (kad. Nr. 5523/0003: 725) Klaipėdos r. sav. Sendvario sen., Gindulių k. pradėtą rengti detalųjį planą.

Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav. Sendvario seniūnija, Gindulių kaimas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr. 8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: Margarita Bendikaitė (individuali veikla Nr. 683150), adresas: Klaipėdos g.6, Gargždai, Klaipėdos r. sav., LT-96135, tel. Nr. 861498750, el. paštas: [email protected], teritorijų detaliojo plano vadovas Simona Sokolovienė (kvalifikacijos atestatas Nr. AT 1780).

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2023-07-07 Nr. AV-1412 „Dėl žemės sklypo kad. Nr. 5523/0003:725) Gindulių k, Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano koregavimo.

Planavimo tikslai: Padalinti žemės sklypą į sklypus vienam iš jų pakeisti naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos bei nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija teikiama, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-23-610. Su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu, susipažinti galima viso planavimo metu, plano rengėjo patalpose, taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, iki projekto rengimo pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui arba per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, bus siūloma susipažinti apie tai pranešus teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, bei teisės aktais numatytose informavimo vietose.


2024-02-15

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Žiemos g. 43, Bauštininkų k., Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimu Nr. T11-593 (reg. Nr. 003553001944) patvirtintą koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Žiemos g. 43, Baukštininkų k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr. 5558/0004:784). Planuojamo sklypo plotas – 0.1146 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211 116, el. p.: [email protected].  

Detaliojo plano koregavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti).

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: [email protected].

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguojama detaliajame plane pažymėtame žemės sklype Nr. 29 susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai (įvažiavimas į sklypą). Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-02-29 iki 2024-03-14 imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt ir pas projekto rengėją, iš anksto susitarus tel. 8 650 43536. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2024-02-29 iki 2024-03-06 imtinai projekto rengėjo patalpose (su projekto rengėju iš anksto susitarus telefonu) ir Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt. Informacija teikiama aukščiau nurodytais projekto rengėjo kontaktais.

Pasiūlymų teikimo tvarka: planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo galima teikti raštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus, detaliojo plano koregavimo rengėjo  kontaktiniais adresais bei www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki susipažinimo su parengtu detaliojo plano koregavimu pabaigos (2024-03-14 d.).

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2024-02-15

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:2230) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame, kad pakoreguoti planavimo tikslai.

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Nauji planavimo tikslai: padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant poreikiui suformuoti inžinerinės infrastruktūras teritorijas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-02-07 įsakymas „Dėl 2023-11-23 įsakymo Nr. AV-2059 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:2230) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“ dalinio pakeitimo“, Priedas Nr. 1

2. 2024-02-14 papildomas susitarimas, Priedas Nr. 2


2024-02-15

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-02-14 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-112) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0008:129) esančio Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Kantvainų k., Priekulės g. 25, dalies žemės sklypo iš kitos į žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai 1,1512 ha ploto ir kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 0,1755 ha ploto.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-02-19 iki 2024-03-01  (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-02-15

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-02-14 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-111) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0009:91) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klausmylių vs,  pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos. Komercinei veiklai vykdyti.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-02-19 iki 2024-03-01  (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-02-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-02-13 gautas prašymas (registravimo Nr. A4-372) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0005:89) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., Svencelės g. 101, žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į rekreacinės teritorijos. Poilsio paskirties pastatų statybai.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-02-15 iki 2024-03-01  (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-02-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-02-12 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-795) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5505/0001:135) esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kisinių k.,  pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-02-14 iki 2024-02-28  (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-02-13

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo kad. Nr. 5558/0002:1704 detaliojo plano Mazūriškių k. koregavimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2024-02-13

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypų kad. Nr. 5515/0001:0257; 5515/0001:0263; 5515/0001:0246; 5515/0001:0300; 5515/0001:0261; 5515/0001:0225; 5515/0001:0060; 5515/0001:0061 Drevernos k. detaliojo plano rengimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2024-02-13

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo kad. Nr. 5545/0004:17 Žiobrių k. detaliojo plano rengimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 2 lapai.


2024-02-13

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypų Žiemos g. 22 ir Žiemos g. 24, Baukštininkų k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr. 5558/0004:766, kad. Nr. 5558/0004:767) detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553001944 sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Žiemos g. 22 ir Žiemos g. 24, Baukštininkų k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr. 5558/0004:766, kad. Nr. 5558/0004:767). Planuojamos teritorijos plotas – 0.2036 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas – [email protected], www.klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TPV 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-02-01 įsakymas Nr. AV – 293.

Planavimo uždaviniai: koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553001944 sprendinius.

Planavimo tikslai: esamus sklypus sujungti į vieną sklypą, nekeičiant žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo (kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos), nustatyti (pakeisti) teritorijos naudojimo reglamentus.

Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas.

Urbanistinės idėjos konkursas – nerengiamas.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-128).

Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama papildomai, vadovaujantis LRV 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 22 p.


2024-02-12

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0002:697) Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553003378, sprendinius.
Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad.Nr.5528/0002:697) Dargužių k., Klaipėdos raj.
Planuojamas plotas – apie 0.2376 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius,
Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.
Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.
Planavimo pagrindas: 2023-05-04 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AV-1075 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0002:697) Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.
Planavimo tikslai: nekeičiant žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus numatant prijungimą prie vietinių inžinerinių tinklų. Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (K-VT-55-23-492). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais. Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079 patvirtintais Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais
(aktualia redakcija)


2024-02-12

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0007:224; 5523/0007:225) LELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2024 m. vasario 14 d. iki 2024 m. vasario 28 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2024 m. vasario 28 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0007:224; 5523/0007:225) LELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2024-02-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-02-08 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-94) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5563/0006:477) esančio Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Meiskių k.,  pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-02-12 iki 2024-02-26  (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-02-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-02-07 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-92) nustatyti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0002:53) esančio Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Poškų k., Bobės g. 20,  žemės naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-02-12 iki 2024-02-26  (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-02-09

DĖL PARENGTO KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO, KURIO TIKSLAS PARINKTI ŪKININKO SODYBOS VIETĄ, ŽEMĖS SKLYPUI KAD. NR.5552/0010:0372 ESANČIAM KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE, PRIEKULĖS SENIŪNIJOJE., TRAUBIŲ KAIME.

Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.5552/0010:0372), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Traubių k.. , kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslas parinkti ūkininko sodybos vietą, uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima nuo 2024-02-20 iki 2024-03-05 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt,  paslaugos Nr. ŽPDRIS sistemoje: KPZP-114292.

Projekto vieša ekspozicija vyks nuo 2024-02-20 iki 2024-03-23 adresu:  Kalvarijų g. 151, Vilnius

Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu: UAB „Baltijos Matavimų Organizacija“,  Kalvarijų g. 151, elektroniniu paštu  justyna  @  bm o.lt,,  bei projekto viešo svarstymo, kuris vyks 2024-03-06 10:00 „Baltijos Matavimų Organizacija“, Kalvarijų g. 151, Vilnius, metu.

Telefonas pasiteiravimui:+37060030784


2024-02-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-02-06 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-90) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0001:480) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Priekulės I k., Slėnio g. 10, nustatytas žemės naudojimo būdų (pramonės ir sandėliavimo paskirties objektų teritorijos ir vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) dalis – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos 0,1559 ha ploto ir vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 0,1147 ha ploto.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-02-12 iki 2024-02-26 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-02-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:250) GRABIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2023-12-21

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, esamam žemės sklypui, nekeičiant žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo, pakeisti teritorijų naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-12-21 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:250) GRABIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2024-02-08

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-02-06 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-86) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:531) esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k., Sodų g. 9, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-02-09 iki 2024-02-23 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-02-08

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-02-05 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-697) nustatyti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0006:38) esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Ketvergių k., žemės naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-02-09 iki 2024-02-23  (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-02-07

Informacija apie parengtą žemės sklypo kad.Nr.5544/0006:50,  Ketvergių kaime detaliojo plano, patvirtinto 2004-12-02 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-319, koregavimą žemės sklype Nr.24 (Adresu: Vyturio g. 7, Ketvergių kaimas, Dovilų seniūnija,  Klaipėdos rajonas)  supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojamos teritorijos adresas ir plotas: žemės sklypas Vyturio g. 7, Ketvergių kaime, Dovilų seniūnijoje,  Klaipėdos rajone, kurio plotas – 0.1906 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Kaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, Tel. (8 46) 21 11 16. el. paštas: [email protected].

Projekto rengėjas: MB “Geoatika”, Taikos pr. 5, Klaipėda, tel. +37061530201, El.paštas: [email protected].

Projekto užsakovas: privatus asmuo.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti statybos zoną, statybos ribą ir statybos liniją galiojančio 2004-12-02  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-319 patvirtinto Žemės sklypo kad.Nr.5544/0006:50,  Ketvergių kaime detaliojo plano sprendinius žemės sklype Vyturio g. 7, Ketvergių kaime, Dovilų seniūnijoje,  Klaipėdos rajone, nekeičiant žemės naudojimo paskirties, būdo, teritorijos naudojimo reglamentų.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2024-02-20 iki 2024-03-04 imtinai planavimo organizatoriaus buveinėje, adresu Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, ir jo interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt. bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Vieša projekto ekspozicija vyks 2024-02-20 iki 2024-02-26 imtinai patalpose, adresu Taikos pr. 5-213,  Klaipėda, II aukštas (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. 8 615 30201).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu arba el. paštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2024-03-04 imtinai.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako planavimo organizatorius. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Aiškinamasis raštas.

Sprendinių brėžinys.


2024-02-06

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-02-05 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-83) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0007:168) esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Letūkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-02-07 iki 2024-02-21 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-02-06

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-02-05 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-196) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0001:740) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Pangesų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-02-07 iki 2024-02-21  (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-02-06

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0004:678; 5523/0004:679; 5523/0004:680) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553002829, sprendinius, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5523/0004:678; 5523/0004:679;

5523/0004:680) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos rajone. Planuojamas plotas – apie 0.3858 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-04-13 įsakymas Nr. AV-953 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0004:678; 5523/0004:679; 5523/0004:680) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: apjungti sklypus. Nustatyti žemės naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant poreikiui suformuoti infrastruktūros bei želdynų teritorijas.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt,  TDP Nr. K-VT-55-23-359.


2024-02-06

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:1030) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000325, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0013:1030) Aukštkiemių k., Sendvario
sen., Klaipėdos r. sav.  Planuojamas plotas – 0.1274 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-09-05 įsakymas Nr. AV-1663 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:1030) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo tikslai: nustatyti žemės naudojimo būdą rekreacinių pastatų teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reikalavimus. Esant poreikiui išskirti teritoriją inžinerinei infrastruktūrai

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (K-VT-55-23-826). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais. Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintais Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais.


2024-02-06

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypų kad. Nr. 5558/0001:382; 5558/0001:383; 5558/0001:384; 5558/0001:385 detaliojo plano Aukštkiemių k. koregavimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 2 lapai.


2024-02-05

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-02-01 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-77) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0005:98) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Baukštininkų k.,  pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-02-05 iki 2024-01-20  (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-02-05

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-02-01 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-77) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0005:17) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Baukštininkų k.,  pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-02-05 iki 2024-01-20  (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-02-05

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0005:404; 5530/0005:405) BUDRIKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis  ir juridinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2024 m. vasario 7 d. iki 2024 m. vasario 21 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2024 m. vasario 21 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0005:404; 5530/0005:405) BUDRIKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2024-02-05

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:1030) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000325, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0013:1030) Aukštkiemių k., Sendvario
sen., Klaipėdos r. sav.  Planuojamas plotas – 0.1274 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-09-05 įsakymas Nr. AV-1663 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:1030) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo tikslai: nustatyti žemės naudojimo būdą rekreacinių pastatų teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reikalavimus. Esant poreikiui išskirti teritoriją inžinerinei infrastruktūrai

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (K-VT-55-23-826). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais. Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintais Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais.


2024-02-05

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0004:678; 5523/0004:679; 5523/0004:680) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553002829, sprendinius, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5523/0004:678; 5523/0004:679;

5523/0004:680) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos rajone. Planuojamas plotas – apie 0.3858 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-04-13 įsakymas Nr. AV-953 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0004:678; 5523/0004:679; 5523/0004:680) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: apjungti sklypus. Nustatyti žemės naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant poreikiui suformuoti infrastruktūros bei želdynų teritorijas.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt,  TDP Nr. K-VT-55-23-359.


2024-02-05

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl Klaipėdos rajono Kisinių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimo pradžios projektą.

1. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (https://lgt.lrv.lt/lt/skelbimai/) galima iki 2024 m. vasario 28 d;

2. teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Tarnybai (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu ([email protected]) iki 2024 m. vasario 28 d.

PRIDEDAMA. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimo projektas, 1 lapas.


2024-05-05

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0006:171; 5558/0006:176; 5558/0006:452; 5558/0006:572; 5558/0006:576; 5558/0006:615; 5558/0006:616; 5558/0006:617; 5558/0006:618) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2024 m. vasario 7 d. iki 2024 m. vasario 21 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2024 m. vasario 21 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0006:171; 5558/0006:176; 5558/0006:452; 5558/0006:572; 5558/0006:576; 5558/0006:615; 5558/0006:616; 5558/0006:617; 5558/0006:618) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2024-02-05

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-02-01 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-75) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0004:261) esančio Klaipėdos r. sav., Doviluose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-02-05 iki 2024-02-19  (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-02-05

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-01-31 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-579) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5525/0005:174) esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Stirbių k., žemės naudojimo būdą iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į rekreacinio naudojimo žemės sklypai.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-02-05 iki 2024-02-19 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-02-05

Informuojame, kad parengtas „Žemės sklypų (unikalus Nr. 5510-00050122, įregistruotas Nekilnojamojo turto registre 2002-11-27 Nr.55/39895; unikalus Nr. 5510-00050088, įregistruotas Nekilnojamojo turto registre 1996-12-02 Nr.55/23417), esančių Šlapšilės kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje,  detalaus plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. rugpjūčio mėn. 28 d. sprendimu Nr. T11-143, koregavimas sklype Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šlapšilės k., Baukštės g. 5 (kadastrinis Nr. 5510/0005:183), techninio projekto rengimo metu, naikinant statybos liniją, bei koreguojant  statybos ribą ir statybos zoną“.

Detalusis planas koreguojamas žemės sklype adresu: Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šlapšilės k., Baukštės g. 5,  (kadastrinis Nr.  5510/0005:183). Sklypo plotas 0,1506 ha. Žemės sklypo savininkas: M. Z.

Planavimo tikslai: koreguoti galiojančio, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. rugpjūčio mėn. 28 d. sprendimu Nr. T11-143 „Žemės sklypų (unikalus Nr. 5510-00050122, įregistruotas Nekilnojamojo turto registre 2002-11-27 Nr.55/39895; unikalus Nr. 5510-00050088, įregistruotas Nekilnojamojo turto registre 1996-12-02 Nr.55/23417), esančių Šlapšilės kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje,  detalusis planas“ statybos linijos naikinimą, statybos užstatymo zonos ir ribos sprendinius, nekeičiant žemės  paskirties, būdo, kitų reglamentų.

Detaliojo plano organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Klaipėdos r., įmonės kodas 188773688, tel. (8 46) 21 11 16, el. p.: [email protected] , www.klaipedos-r.lt/ .

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB “Kartografiniai projektai”, S. Daukanto g. 35C, Kretinga, el. p.  [email protected] , tel. (8 46) 493322, Projekto vadovas, Architektas – Rimgaudas Laužikas, el. p. [email protected].

Informaciją apie parengto detaliojo plano koregavimą teikia detaliojo plano rengėjas UAB “Kartografiniai projektai”, S. Daukanto g. 35C, Kretinga, el. p.  [email protected] , tel. (8 46) 493322, Projekto vadovas, Architektas – Rimgaudas Laužikas, el. p. [email protected] .

Su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka galima susipažinti nuo 2024 m. vasario 6 d. iki 2024 m. vasario 20 d. imtinai (10 d. d. ) Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklapyje: https://klaipedos-r.lt/svetaines-skelbimai/skelbimai-apie-visuomenei-svarbiu-statiniu-projektavima/

Pasiūlymai dėl detaliojo plano koregavimo teikiami planavimo organizatoriui raštu visą teritorijų planavimo dokumentų koregavimo rengimo laiką iki detaliojo plano koregavimo viešinimo pabaigos.

Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po viešinimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas ir brėžinys.


2024-02-02

ŽEMĖS SKLYPŲ (UNIKALUS NR. 5510-00050122, ĮREGISTRUOTAS NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE 2002-11-27 NR.55/39895; UNIKALUS NR. 5510-00050088, ĮREGISTRUOTAS NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE 1996-12-02 NR.55/23417), ESANČIŲ ŠLAPŠILĖS KAIME, DAUPARŲ – KVIETINIŲ SENIŪNIJOJE,  DETALAUS PLANO, PATVIRTINTO KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. RUGPJŪČIO MĖN. 28 D. SPRENDIMU NR. T11-143, KOREGAVIMAS SKLYPE KLAIPĖDOS R. SAV., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., ŠLAPŠILĖS K., BAUKŠTĖS G. 5 (KADASTRINIS NR. 5510/0005:183),  TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO METU,

 NAIKINANT STATYBOS LINIJĄ, KOREGUOJANT  STATYBOS RIBĄ IR STATYBOS ZONĄ.

Informuojame, kad parengtas „Žemės sklypų (unikalus Nr. 5510-00050122, įregistruotas Nekilnojamojo turto registre 2002-11-27 Nr.55/39895; unikalus Nr. 5510-00050088, įregistruotas Nekilnojamojo turto registre 1996-12-02 Nr.55/23417), esančių Šlapšilės kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje,  detalaus plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. rugpjūčio mėn. 28 d. sprendimu Nr. T11-143, koregavimas sklype Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šlapšilės k., Baukštės g. 5 (kadastrinis Nr. 5510/0005:183), techninio projekto rengimo metu, naikinant statybos liniją, bei koreguojant  statybos ribą ir statybos zoną“.

Detalusis planas koreguojamas žemės sklype adresu: Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šlapšilės k., Baukštės g. 5,  (kadastrinis Nr.  5510/0005:183). Sklypo plotas 0,1506 ha. Žemės sklypo savininkas: M. Z.

Planavimo tikslai: koreguoti galiojančio, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. rugpjūčio mėn. 28 d. sprendimu Nr. T11-143 „Žemės sklypų (unikalus Nr. 5510-00050122, įregistruotas Nekilnojamojo turto registre 2002-11-27 Nr.55/39895; unikalus Nr. 5510-00050088, įregistruotas Nekilnojamojo turto registre 1996-12-02 Nr.55/23417), esančių Šlapšilės kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje,  detalusis planas“ statybos linijos naikinimą, statybos užstatymo zonos ir ribos sprendinius, nekeičiant žemės  paskirties, būdo, kitų reglamentų.

Detaliojo plano organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Klaipėdos r., įmonės kodas 188773688, tel. (8 46) 21 11 16, el. p.: [email protected]www.klaipedos-r.lt/ .

Statytojas: N. J.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB “Kartografiniai projektai”, S. Daukanto g. 35C, Kretinga, el. p.  [email protected] , tel. (8 46) 493322, Projekto vadovas, Architektas – Rimgaudas Laužikas, el. p. [email protected].

Informaciją apie parengto detaliojo plano koregavimą teikia detaliojo plano rengėjas UAB “Kartografiniai projektai”, S. Daukanto g. 35C, Kretinga, el. p.  [email protected] , tel. (8 46) 493322, Projekto vadovas, Architektas – Rimgaudas Laužikas, el. p. [email protected] .

Su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka galima susipažinti nuo 2024 m. vasario 6 d. iki 2024 m. vasario 20 d. imtinai (10 d. d. ) Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklapyje: https://klaipedos-r.lt/svetaines-skelbimai/skelbimai-apie-visuomenei-svarbiu-statiniu-projektavima/

Pasiūlymai dėl detaliojo plano koregavimo teikiami planavimo organizatoriui raštu visą teritorijų planavimo dokumentų koregavimo rengimo laiką iki detaliojo plano koregavimo viešinimo pabaigos.

Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po viešinimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas ir brėžinys.


2024-02-01

INFORMACIJA APIE PAKOREGUOTĄ ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5565/0003:56) VENCKŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALŲJĮ PLANĄ PAGAL DERINANČIŲ INSTITUCIJŲ PASTABAS Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie pakoreguotą žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0003:56) Venckų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą (TPD Nr. K-VT-55-23-360), pagal teritorijų planavimo komisijos derinimo išvadą. 

Planuojama teritorija:žemės sklypas (kad. Nr. 5565/0003:56), Venckų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – apie 1,12 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, Gargždai, el. p. [email protected], tel. (8 46) 211116.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Green Energy Studio“, TPV Vaidas Martinkus, Šilutės pl. 2-502, Klaipėda, mob. +370 615 21741, el. p. [email protected].

Planavimo pagrindas:Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-22 įsakymas Nr. AV-3406 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0003:56) Venckų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“, 2023-05-05 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-938.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties, padalinti žemės sklypą į du ar daugiau žemės sklypų, daliai suformuotų žemės sklypų pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš naudingųjų iškasenų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus.

Brėžinys.

Aiškinamasis raštas.

Paaiškinimai dėl taisymų.


2024-02-01

Informuojame visuomenę apie parengtą 2002-10-03 d. Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr. 186 patvirtinto gyvenamųjų namų kvartalo Laugalių kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimą žemės sklype (kad. Nr. 5520/0011:89), Gulbių g. 4, Gargždai, supaprastinta tvarka, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0011:89), Gulbių g. 4, Gargždai, plotas – 0.1192 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Projekto iniciatorius: Fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas: MB „Taurena”, įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT- 91289, tel. +37063869696, el. paštas –  [email protected].

Planavimo tikslai: gyvenamųjų namų kvartalo Laugalių kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano, patvirtinto 2002-10-03 d. Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr. 186, sprendinių koregavimas žemės sklype (kad. Nr. 5520/0011:89), Gulbių g. 4, Gargždai, naikinant statybos liniją, koreguojant statybos ribą, statinių statybos zoną ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-02-14 iki 2024-02-28 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt. Vieša projekto ekspozicija vyks 2024-02-22 – 2024-02-28 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Trilapio g. 10, Klaipėda (prieš tai susitarus telefonu tel. Nr. 8 638 69696).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2024-02-28 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas.

Sprendinių brėžinys.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-02-29 11:54:46

Veiklos sritys