Birželio mėn. teritorijų planavimo skelbimai

2024-06-28

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-06-27 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-434) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0009:208) esančio Klaipėdos r. sav., Gargžduose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-06-27

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:1109; 5558/0007:1108) Mazūriškių k., Klaipėdos raj. detalųjį planą numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553003137, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0007:1109; 5558/0007:1108) Mazūriškių k., Klaipėdos raj.  Planuojamas plotas – 0.3734 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-03-06 įsakymas Nr. AV-337 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:1109; 5558/0007:1108) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo tikslai: padalinti sklypą kad. Nr. 5558/0007:1109 į du sklypus. Vienam sklypui nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Apjungti su sklypu Versmininkų g. 8. Apjungtą sklypą padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2024-06-14 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-604.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-07-11 iki 2024-07-24 imtinai teritorijų planavimo ir statybos vartai informacinėje sistemoje www.planuojustatau.lt (TPD Nr. K-VT-55-24-277), Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.klaipedos-r.lt ir seniūnijoje. Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2024-07-11 iki 2024-07-17 projekto rengėjo patalpose (darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.), adresu H. Manto g. 7, Klaipėda (verslo centras „Manto namai“, 2 aukštas).

Viešas projekto svarstymas numatomas 2024-07-25 13:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/84039002042?pwd=cqKtGPq9atADMmBWWPOyW629ySoDr5.1

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-07-24) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Aiškinamasis raštas.

Sprendiniai.


2024-06-27

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0006:435; 5544/0006:436) Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą.
Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5544/0006:435; 5544/0006:436) Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – apie 2,3 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, Gargždai, el. p. [email protected], tel. (8 46) 211116.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Green Energy Studio“, j. a. k. 302826985, adresas korespondencijai Šilutės pl. 2-502, Klaipėda, mob. +370 615 21741, el. p. [email protected], TPV Vaidas Martinkus.
Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-11-23 įsakymas Nr. AV-2062 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0006:435; 5544/0006:436) Ketvergių k., Dovilų sen., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“, 2023-12-01 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-2473.
Planavimo tikslai, uždaviniai – perdalinti žemės sklypus į du ir daugiau žemės sklypų, vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo, patvirtinto 2020-08-20 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-333, sprendiniais, daliai atidalintų žemės sklypų numatoma pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, numatoma suformuoti miškų ūkio paskirties žemės sklypą, esant poreikiui išskirti infrastruktūros teritorijas, suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų sklypą gatvės plėtrai, kuri suplanuota Ketvergių gyvenvietės aplinkos susisiekimo sistemos bei inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiuoju planu (reg. Nr. 003552002833), suformuotiems žemės sklypams nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų reikalavimus.
Planavimo darbų programa patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-04-15 įsakymu Nr. Ar.14-26.
Koncepcija: nerengiama.
Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-952). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti pasiūlymus raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir www.tpdris.lt.
Informacija apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2024-06-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-06-25 gautas prašymas (registravimo Nr. A4-1526) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:976) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-06-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-06-21 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-422) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0001:219) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Drevernos k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, rekreacinės teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-06-26

Informuojame, apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0004:143) ir žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0005:62), esančių Svencelės kaime, Priekulės seniūnijoje detaliojo plano, patvirtinto 2010-12-23 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-1014 (reg. Nr. T00063773), sprendinių koregavimą žemės sklype Nendrių g. 27, Svencelės k., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr. 5515/0004:232), kuris detaliajame plane pažymėtas Nr. 3, ir žemės sklype Nendrių g. 25, Svencelės k., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr. 5515/0004:233), kuris detaliajame plane pažymėtas Nr. 4, supaprastinta tvarka pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija – žemės sklypas Nendrių g. 27, Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr. 5515/0004:232), ir žemės sklypas Nendrių g. 25, Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr. 5515/0004:233). Planuojamas plotas – 0,2366 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, tel.: 0 46 211116, el. p.: [email protected].

Projekto iniciatorius – R. K., L. K.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB Green Energy Studio, buveinės adresas Rimkų g. 31-2, Klaipėda, adresas korespondencijai Šilutės pl. 2-502, Klaipėda, mob. 0 615 21741, el. p. [email protected]; TPV Vaidas Martinkus (atestato Nr. 0056).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti statybos zoną, statybos ribą, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus (įvažiavimo/išvažiavimo vietą).

Susipažinti su parengtais koreguojamo supaprastinta tvarka teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2024-07-08 iki 2024-07-19 d. (imtinai) Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda-r.lt ir/arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei plano rengėjo patalpose Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda, informacija tel. 0 615 21741, el. p. [email protected]. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2024-07-15 iki 2024-07-19 plano rengėjo patalpose Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda, UAB „Planvesta“ patalpose (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus mob. 0 615 21741).

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-07-19), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako planavimo organizatorius. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas.

Sprendiniai.


2024-06-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-06-21 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-420) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0008:168) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Šventvakarių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-06-20

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-06-19 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-414) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0005:330) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Žemgrindžių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-06-20

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-06-19 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-413) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0001:35) esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičiuose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-06-20

INFORMUOJAME APIE GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMO SPRENDINIAIS

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 47 20 25, el. paštas [email protected], interneto svetainė www.klaipedos-r.lt

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Tyrens Lietuva“, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, el. p.: [email protected]. Projekto vadovė – Gintarė Karpavičienė, tel.: +37064909425, el. p.: [email protected], interneto svetainė: www.tyrens.lt 

Planavimo pagrindas:

• Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimas Nr. T11-405 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių koregavimo“

• Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. AV-550 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendinių koregavimo“

• Planavimo darbų programa Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendiniams

Planavimo tikslai:

Planavimo tikslas nustatytas vadovaujantis Savivaldybės bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos išvadomis. Planavimo tikslas – koreguoti bendrojo plano koregavimo sprendinius visoje bendruoju planu suplanuotoje teritorijoje, nekeičiant galiojančio bendrojo plano sprendinių esmės.

Planavimo uždaviniai:

 1. Įvertinti rekomendacijas ir siūlymus, suformuotas bendrojo plano koregavimo sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) 2020-2021 metų ataskaitoje.
 2. Pagal poreikį taisyti technines klaidas (brėžiniuose ir (ar) tekstinėje dalyje).
 3. Detalizuoti aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.
 4. Pagal poreikį įvertinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje išdėstytus uždavinius.
 5. Pagal poreikį nustatyti savivaldybės ir jos urbanistinių centrų socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus.
 6. Bendrojo plano koregavimo sprendiniuose aiškiau reglamentuoti G1 indeksą neurbanizuojamose teritorijose.
 7. Įvertinti ir pateikti siūlymus dėl bendrajame plane numatytų rodiklių: užstatymo tankumas, intensyvumas ir aukštingumas.
 8. Patikslinti 30 m aukščio ir aukštesnių ypatingųjų inžinerinių statinių ir atsinaujinančių išteklių energetikos objektų (išskyrus saulės šviesos energijos elektrines ir kitus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatytus atvejus) išdėstymo reikalavimus.
 9. Patikslinti urbanistinių struktūrų formavimo ir (ar) pertvarkymo principus.
 10. Įvertinti ir patikslinti bendrajame plane nustatytus sklypų dydžius ir jų reglamentavimą.
 11. Pagal poreikį tikslinti bendrojo plano koregavimo sprendinius dėl marių krantų apsaugos juostos, įvertinant pasikeitusius teisės aktus.
 12. Bendrojo plano koregavimo sprendiniuose reglamentuoti sklypų atidalinimą bendraturčiams.
 13. Bendrojo plano koregavimo sprendiniuose įvertinti ir patikslinti (esant poreikiui) bendrojo plano sprendiniuose vaizduojamas sanitarines apsaugos zonas.
 14. Pagal poreikį patikslinti, reglamentuoti urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose pramonės ir gamybos įmonių veiklą ir plėtros galimybes.
 15. Numatyti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą, tame tarpe uostelius/prieplaukas.
 16. Bendrojo plano koregavimo sprendiniuose reglamentuoti miškų funkcines zonas, rengiant teritorijų planavimo dokumentus.
 17. Bendrojo plano koregavimo sprendiniuose patikslinti infrastruktūrai reikalingų koridorių formavimą, žemesnio lygmens teritorijų planavimo ir žemėtvarkos dokumentuose ir žemės paskirties keitimo atvejais.
 18. Bendrojo plano koregavimo sprendiniuose nustatyti vertingą kraštovaizdį reprezentuojančias apžvalgos vietas ir iš jų atsiveriančias panoramas, pagal poreikį numatyti jų vizualinę apsaugą.
 19. Bendrojo plano koregavimo sprendiniuose įvertinti želdynų plotų atitiktį teisės aktuose nustatytoms želdynų normoms, jeigu reikalinga pateikti siūlymus.

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: savivaldybės.

Viešinimo procedūrų tvarka: bendroji (savivaldybės lygmens bendrųjų planų) viešinimo tvarka.

Susipažinti su parengto Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendiniais galima:

Skelbimas apie parengtą bendrąjį planą: Informacija, apie parengtą bendrąjį planą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS interneto svetainėje www.planuojustatau.lt TPD Nr. K-RJ-55-23-498); Planavimo organizatoriaus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai) ir interneto svetainėje https://klaipedos-r.lt/, ir seniūnijų skelbimų lentose.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Susipažinti su parengto Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2024  07 01 d. iki 2024 08 01 d. teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje (https://www.planuojustatau.lt, TPD Nr. K-RJ-55-23-498); Planavimo organizatoriaus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos buveinėje ir svetainėje (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai); Rengėjo UAB „Tyrens Lietuva“ buveinėje, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, informacija telefonu Tel. +370 649 09 425, el. paštas [email protected]

Sprendinių vieša ekspozicija vyks: 2024 07 08 d. iki 2024 08 01 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje (I aukšte), adresu Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

Viešas susirinkimas dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendinių įvyks 2024 08 01 d. 17.00 val. Gargždų muzikos mokyklos salėje (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai)

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendinių teikiami planavimo organizatoriui raštu (aukščiau nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo svarstymo pabaigos – t. y. 2024 08 01 d. viešo susirinkimo pabaigos.

Pasibaigus susipažinimo su parengtu dokumentu skirtam laikui, pateikti pasiūlymai nebus priimami. Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas ir juos patvirtinantys įrodymai. Pasiūlymus teikusiems asmenims planavimo organizatorius atsakys raštu, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.

Susipažinti su bendrojo plano sprendiniais galite ČIA.


2024-06-19

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-06-17 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-406) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0009:219) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Dituvos k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-06-19

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-06-17 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1175) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0001:619) esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kisinių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-06-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-06-14 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-399) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0001:167, 5558/0001:265) esančių Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Glaudėnų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-06-13

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0004:427) Kulių k., Klaipėdos raj. detalųjį planą numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553004533, sprendinius.
Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5544/0004:427) Kulių k., Klaipėdos raj.
Planuojamas plotas – 0.1521 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.
Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.
Planavimo pagrindas: 2023-10-19 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AV-1907.
Planavimo tikslai: Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.
Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (K-VT-55-24-281). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais. Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079 patvirtintais Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (aktualia redakcija).


2024-06-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-06-06 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-383) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0001:488) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Pangesų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-06-12

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0004:427) Kulių k., Klaipėdos raj. detalųjį planą numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553004533, sprendinius.
Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5544/0004:427) Kulių k., Klaipėdos raj. Planuojamas plotas – 0.1521 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.
Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.
Planavimo pagrindas2023-10-19 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymas Nr. AV-1907.
Planavimo tikslai: Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.
Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (K-VT-55-24-281). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais. Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079 patvirtintais Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (aktualia redakcija).


2024-06-11

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-06-07 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-393) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5505/0002:100) esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Baičių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, rekreacinės teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-06-11

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-06-06 gautas patikslintas prašymas (registravimo Nr. A23-2978) nustatyti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0001:111) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Drevernos k., žemės naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos. Hidrotechniniam įrenginiui eksploatuoti.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-06-11

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0004:1340) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, reg. Nr. T00077669, sprendinius.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: [email protected].

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: Aušra Austienė (Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma 2013m. birželio 26 d. Nr.  587371). El.p.: [email protected], tel. Nr. +370 683 80514.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas “Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0004:1340) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“ 2021-07-02 Nr. AV-1904.

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą į atskirus žemės sklypus. Pakeisti atidalintų žemės sklypų pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, vienam atidalintam sklypui suteikti du naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei komercinės paskirties objektų teritorijos. Išskirti sklypą susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms. Pakoreguoti – panaikinti suprojektuotą servitutą.  Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai
pritarta 2024-05-17 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-494.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo
priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu
susipažinti galima nuo 2024-06-19 iki 2024-07-04 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje
www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-658), TPS „Vartai“ Planuoju teritoriją skiltyje „Rengiamų TPD viešinimas“, Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.klaipedos-r.lt, seniūnijoje bei projekto rengėjo patalpose (prieš tai susitarus telefonu Nr. 8 683 80514), adresu Kuršelių g. 12, Plikiai, Klaipėdos r. sav., el. paštu [email protected]. Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2024-06-28 iki 2024-07-04 imtinai projekto rengėjo patalpose aukščiau nurodytu adresu prieš tai susisiekus nurodytais kontaktais, savivaldybės vestibiulyje, pirmame aukšte.

Viešas projekto svarstymas numatomas 2024-07-05 15:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per
nuorodą: https://us04web.zoom.us/j/79660686817?pwd=gEZFsEsbbibyu8EaHTnQk8p7Qx5naO.1.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-07-04) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai_institucijai.

Aiškinamasis raštas.

Pagrindinis brėžinys.


2024-06-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:173) GRABIŲ K., KRETINGALĖS  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano rengimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2024 m. birželio 13 d. iki 2024 m. birželio 27 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2024 m. birželio 27 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės mero potvarkio projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:173) GRABIŲ K., KRETINGALĖS  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2024-06-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0002:545; 5528/0002:546; 5528/0002:13; 5528/0002:16; 5528/0002:109; 5528/0002:100; 5528/0002:11; 5528/0002:667; 5528/0002:547; 5528/0002:664; 5528/0002:253; 5528/0002:12) KUNKIŲ K., KRETINGALĖS  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano rengimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2024 m. birželio 13 d. iki 2024 m. birželio 27 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2024 m. birželio 27 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės mero potvarkio projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0002:545; 5528/0002:546; 5528/0002:13; 5528/0002:16; 5528/0002:109; 5528/0002:100; 5528/0002:11; 5528/0002:667; 5528/0002:547; 5528/0002:664; 5528/0002:253; 5528/0002:12) KUNKIŲ K., KRETINGALĖS  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2024-06-11

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-06-06 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-390) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:552) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Budrikų k., žemės naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros koridorių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-06-11

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-06-06 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-389) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0006:647) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Lelių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-06-11

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-06-06 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-386) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:565) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k., Meldų g. 2, žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-06-11

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0004:1340) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, reg. Nr. T00077669, sprendinius.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: [email protected].

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: Aušra Austienė (Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma 2013m. birželio 26 d. Nr.  587371). El.p.: [email protected], tel. Nr. +370 683 80514.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas “Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0004:1340) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“ 2021-07-02 Nr. AV-1904.

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą į atskirus žemės sklypus. Pakeisti atidalintų žemės sklypų pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, vienam atidalintam sklypui suteikti du naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei komercinės paskirties objektų teritorijos. Išskirti sklypą susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms. Pakoreguoti – panaikinti suprojektuotą servitutą.  Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai
pritarta 2024-05-17 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-494.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo
priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu
susipažinti galima nuo 2024-06-19 iki 2024-07-04 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje
www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-658), Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje
www.klaipedos-r.lt, seniūnijoje bei projekto rengėjo patalpose (prieš tai susitarus telefonu Nr. 8 683 80514), adresu Kuršelių g. 12, Plikiai, Klaipėdos r. sav., el. paštu [email protected]. Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2024-06-28 iki 2024-07-04 imtinai projekto rengėjo patalpose aukščiau nurodytu adresu prieš tai susisiekus nurodytais kontaktais, savivaldybės vestibiulyje, pirmame aukšte.

Viešas projekto svarstymas numatomas 2024-07-05 15:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per
nuorodą: https://us04web.zoom.us/j/79660686817?pwd=gEZFsEsbbibyu8EaHTnQk8p7Qx5naO.1.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-07-04) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2024-06-11

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Ragainės g. 2, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr. 5558/0006:302) detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Ragainės g. 2, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr. 5558/0006:302). Planuojamos teritorijos plotas – 0.5659 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas – [email protected], www.klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TPV 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės mero 2024-03-26 potvarkis Nr. MV – 372.

Planavimo tikslai: esamą sklypą padalinti į atskirus sklypus, nekeičiant žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2), komercinės paskirties objektų teritorijos (K). Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.                       

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus su detaliuoju planu galimasusipažinti nuo 2024-06-20 iki 2024-07-04 imtinai planavimo organizatoriaus – Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-24-241). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2024-06-20 iki 2024-06-27 imtinai TPDRIS informacinėje sistemoje TPD Nr. K-VT-55-24-241 ir detaliojo plano rengėjo patalpose (iš anksto susitarus nurodytu telefonu). Informacija teikiama aukščiau nurodytais detaliojo plano rengėjo kontaktais. Detaliojo plano projekto viešas svarstymas numatomas 2024-07-05 16:00 val. nuotoliniu būdu, nuoroda prisijungimui: https://us05web.zoom.us/j/84161408488?pwd=UxB5OAEVN9j8MXh0KhHXE71Fn6HbRP.1 meeting ID: 841 6140 8488, passcode: 4KZLfd.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu, iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2024-06-06

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-06-03 gautas prašymas (registravimo Nr. A4-1320) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 5510/0003:415, 5510/0003:416, 5510/0004:417, 5510/0004:418) esančių Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Gobergiškės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Sandėliavimo ar pramonės paskirties pastatų statybai.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-06-06

INFORMACIJA APIE KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO METU ATLIKTĄ ATRANKĄ DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija vadovaudamasi 2023 m. vasario 28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-550 pradėjo Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendinių koregavimą.

Bendrojo plano tikslas: koreguoti bendrojo plano koregavimo sprendinius visoje bendruoju planu suplanuotoje teritorijoje, nekeičiant galiojančio bendrojo plano sprendinių esmės.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, el. paštas – [email protected]. Planavimo organizatoriaus atstovo kontaktai: Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Tamošaukienė, tel. +370 652 66 868 el. paštas [email protected].

Bendrojo plano rengėjas ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento rengėjas: UAB „Tyrens Lietuva“, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, [email protected]. Rengėjo kontaktai: Bendrojo plano vadovė, architektė – Gintarė Karpavičienė, tel. +370 649 09 425, el. paštas [email protected].

Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 28 d. Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 30 punktu, pranešame, kad 2024 m. birželio 4 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. AV-767priėmė sprendimą, kad Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių koregavimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.

Su vertinimo subjektų išvadų vertinimo ir Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių koregavimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentu galima susipažinti ir pateikti pasiūlymus planavimo organizatoriaus patalpose Gargžduose, Klaipėdos g. 2 bei internetinėje svetainėje adresu www.klaipedos-r.lt. Pasiūlymus galima teikti ir elektroniniu paštu: [email protected].  Planavimo organizatoriaus atsakingas asmuo – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Jurgita Tamošauskienė tel.: +370 652 66 868, el. p. [email protected].

PRIDEDAMA:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2024 m. birželio 4 įsakymas Nr. AV-767 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių koregavimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“, 1 byla.

2. Vertinimo subjektų įvertinimo pažymą, 1 byla.

3. Atrankos dokumentas dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.


2024-06-05

INFORMACIJA APIE PAKOREGUOTĄ ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1606; 5558/0005:1615) SLENGIŲ, SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALŲJĮ PLANĄ, PAGAL DERINANČIŲ INSTITUCIJŲ PASTABAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie pakoreguotą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:1606; 5558/0005:1615) Slengių, Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą (TPD Nr. K-VT-55-22-435), pagal 2024-02-20 teritorijų planavimo komisijos derinimo išvadą Nr. REG316482.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0005:1606; 5558/0005:1615), esantys Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – apie 0,2132 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, Gargždai, el. p. [email protected], tel. (8 46) 211116.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Green Energy Studio“, j. a. k. 302826985, adresas korespondencijai Šilutės pl. 2-502, Klaipėda, mob. +370 615 21741, el. p. [email protected], TPV Vaidas Martinkus.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-04 įsakymas Nr. AV-612 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:1606; 5558/0005:1615) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 2022-05-10 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-752.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, pertvarkyti žemės sklypus juos sujungiant ir pakeičiant sujungto žemės sklypo naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos ir pobūdį iš mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į žemės naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Aiškinamasis raštas.

Sprendinių brėžinys.

Paaiškinimai dėl detaliojo plano taisymų.


2024-06-05

Informuojame visuomenę apie parengtą 2007-12-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-440 patvirtinto UAB „Fabilita“ žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0003:106, 5523/0003:79, 5523/0003:93, 5523/0003:69, 5523/0003:117, 5523/0003:118, 5523/0003:429, 5523/0003:136, 5523/0003:444, 5523/0003:71, 5523/0003:453), esančių Gindulių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koregavimą  supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d. žemės sklypui Garbsėdžių g. 17, Gindulių k. Teritorijų planavimo dokumentas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Koreguojama teritorija: žemės Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Garbsėdžių g. 17. Koreguojamos teritorijos plotas – 0.1001 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].  

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. +370 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Koregavimo tikslai: pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą statinių statybos ribą ir statybos zoną.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-06-17 iki 2024-07-01 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės skelbimų lentoje ir interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt. bei projekto rengėjo UAB „Project 28“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2024-06-17 iki 2024-06-21 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės skelbimų lentoje.

Pasiūlymų teikimo tvarka: planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-07-01). Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Aiškinamasis raštas.

Užstatymo zonos keitimas.


2024-06-04

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:1618) Slengių k., Sendvario sen, Klaipėdos r. sav.,  detalųjį planą, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas 2024-06-03 nederinimo protokolo Nr. REG333056 pastabas.

Planuojama teritorija:  Slengių kaimas, Sendvario seniūnija, Klaipėdos r. sav..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: Margarita Bendikaitė (individuali veikla Nr. 683150), adresas: Klaipėdos g. 6, Gargždai, Klaipėdos r. sav., LT-96135, tel. Nr. 861498750, el. paštas: [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2022-10-13, Nr. AV-2779.

Planavimo tikslai: Padalinti žemės sklypą į sklypus, nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. Esant poreikiui, suformuoti sklypą (-us) inžinerinės infrastruktūros koridoriui ir šiam sklypui (-ams) pakeisti naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.“

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-1009 ir Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.klaipėdos-r.lt.

Aiškinamasis raštas.

Pagrindinis brėžinys.


2024-06-04

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:2230) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553005208, sprendinius, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas.
Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0005:2230) Slengių k., Klaipėdos raj. Planuojamas plotas – 0.1128 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.
Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.
Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl 2023-11-23 įsakymo Nr. AV – 2 0 5 9 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr.5558/0005:2230) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“ dalinio pakeitimo 2024-02-07 Nr.AV-205.
Planavimo tikslai: Padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant poreikiui suformuoti inžinerines infrastruktūras teritorijas.
Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TDP Nr. K-VT-55-23-998.

Aiškinamasis raštas.

Sprendiniai.


2024-06-04

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:366; 5558/0014:365) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2024 m. birželio 5 d. iki 2024 m. birželio 18 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2024 m. birželio 18 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:366; 5558/0014:365) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2024-06-03

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypų Dargužių k. ir Kunkių k. detaliojo plano rengimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui,  2 lapai.


2024-06-03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-05-30 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-364) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0003:119) esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Karklės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-06-03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-05-30 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1034) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:1297) esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Rimkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-06-28 03:08:32

Veiklos sritys