Būstas

Prašymų formos

Informacija apie Savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos, panaudos, pirkimo-pardavimo ir patikėjimo sutartis, viešo aukciono būdu parduodamą turtą

Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo Klaipėdos rajono savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašo tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo tvirtinimo

Dėl parduodamų Klaipėdos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo

Dėl Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo

Nuoma

Būsto strategija

Nuo 2018 m. sausio 1 d. – A+ klasės energinio naudingumo reikalavimai naujai statomiems namams

Klaipėdos rajono savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuomos sąrašas

Dėl galimybės gauti kompensacines išmokas atnaujinus (modernizavus) daugiabučio namo šilimos punktą ir šildymo bei karšto vandens sistemas

Daugiabučių namų administravimas ir modernizavimas

Paskutinis atnaujinimas: 2022-10-19 09:14:14

Veiklos sritys