Asociacija Gargždų miesto vietos veiklos grupė parengė Gargždų miesto 2024–2028 m. vietos plėtros strategiją, kurios tikslas – skatinti darnią plėtrą Gargždų mieste socialiniu, ekonominiu ir aplinkos aspektu.

Projekto vizija – iki 2030 m. socialiai atsakingas Gargždų miestas skirtingų sektorių partnerystės ir bendradarbiavimo sąveikoje.

Siekiant darnaus vystymosi Gargždų mieste bus sprendžiami bendruomenėje kylantys socialiniai, ekonominiai ir aplinkosauginiai iššūkiai:

  • Gana aukštas nedarbo lygis;
  • Pagrindinių paslaugų prieinamumo problemos;
  • Socialinė nelygybė;
  • Socialinių ir sveikatos kompleksinių paslaugų trūkumas;
  • Vaikų ir jaunimo užimtumo problemos;
  • Aplinkos taršos problemos.

Strategijos įgyvendinimo bus siekiama investuojant į neformalųjį švietimą, socialinių paslaugų ir infrastruktūros plėtrą ir modernizavimą, ekonominės plėtros iniciatyvas, bendruomeninio/socialinio verslo iniciatyvas, kuriose prioritetas yra socialinė ir aplinkosauginė atsakomybė, taip pat skatinant partnerystę ir bendradarbiavimą tarp įstaigų, įmonių ir organizacijų.

Gargždų miesto VVG kviečia visus iki 2023 m. liepos 27 d. (imtinai) teikti pastabas ir siūlymus strategijos projektui el. paštu [email protected].

Su projektu plačiau galite susipažinti čia – Gargždų miesto VPS projektas.