Gegužės mėn. teritorijų planavimo skelbimai

2024-05-30

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:1109; 5558/0007:1108) Mazūriškių k., Klaipėdos raj. detalųjį planą numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553003137, sprendinius.
Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0007:1109; 5558/0007:1108) Mazūriškių k., Klaipėdos raj. Planuojamas plotas – 0.3734 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.
Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.
Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-03-06 įsakymas Nr. AV-337 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:1109; 5558/0007:1108) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.
Planavimo tikslai: padalinti sklypą kad. Nr. 5558/0007:1109 į du sklypus. Vienam sklypui nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Apjungti su sklypu Versmininkų g. 8. Apjungtą sklypą padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.
Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (K-VT-55-24-277). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais. Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintais Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais.


2024-05-29

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:1109; 5558/0007:1108) Mazūriškių k., Klaipėdos raj. detalųjį planą numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553003137, sprendinius.
Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0007:1109; 5558/0007:1108) Mazūriškių k., Klaipėdos raj. Planuojamas plotas – 0.3734 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.
Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.
Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-03-06 įsakymas Nr. AV-337 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:1109; 5558/0007:1108) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.
Planavimo tikslai: padalinti sklypą kad. Nr. 5558/0007:1109 į du sklypus. Vienam sklypui nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Apjungti su sklypu Versmininkų g. 8. Apjungtą sklypą padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.
Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (K-VT-55-24-277). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais. Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintais Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais.


2024-05-29

INFORMACIJA APIE PATIKSLINTUS PRIEKULĖS MIESTO  BENDROJO PLANO KEITIMO KONKRETIZUOTUS SPRENDINIUS (TPD Nr. K-VT-55-22-102) ATSIŽVELGUS Į VISUOMENĖS PASIŪLYMUS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie patikslintus Priekulės miesto bendrojo plano keitimo konkretizuotus sprendinius atsižvelgus į priimtus visuomenės pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota. Su bendrojo plano sprendiniais galite susipažinti www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-102 ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. 8 4621 1116, el. paštas [email protected], interneto svetainė www.klaipedos-r.lt. Informaciją apie projektą teikia: Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistas Karolis Litvinas, tel. 8 677 15202, el. paštas [email protected].

Bendrojo plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2, Vilnius, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė: Marija Burinskienė, el. paštas: [email protected]. Informaciją apie projektą teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 867750670, el. paštas [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimas Nr. T11-372.

Planavimo darbų programa: susipažinti su planavimo darbų programa ir kita informacija galima www.tpdris.lt; TPD Nr. K-VT-55-22-102

Teritorijų planavimo dokumento rūšis ir lygmuo: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas, vietovės lygmens

Planuojama teritorija – Priekulės miesto teritorija, kitos Priekulės miesto bendruoju planu (reg. Nr. T00029432) suplanuotos teritorijos, Priekulės I kaimo teritorija, Priekulės II kaimo teritorija, dalis Pleškučių kaimo teritorijos ir dalis Gropiškių kaimo teritorijos.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

1. Tekstinė dalis;

2. Funkcinio zonavimo brėžinys;

3. Gamtinio karkaso brėžinys;

4. Inžinerinės infrastruktūros brėžinys;

5. Kultūros paveldo apsaugos brėžinys;

6. Susisiekimo brėžinys.


2024-05-28

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-05-27 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-360) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0004:107) esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalėje sen., Pramonės g. 21, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-05-28

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Globėjų g. 51, Gargždų mieste, Gargždų sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano patvirtinto 2002-10-03 sprendimu Nr. 186 (reg. Nr. 003553000341), koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Globėjų g. 51, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr. 5520/0011:91). Planuojamos teritorijos plotas – 0,1452 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211 116, el. p.:[email protected].  

Detaliojo plano koregavimo iniciatoriai: fizinis asmuo (duomenys nuasmeninti).

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: [email protected].

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguojama detaliajame plane pažymėtame žemės sklype Nr. 119 statybos zona ir statybos riba, naikinama statybos linija. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-06-10 iki 2024-06-21 imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt ir pas projekto rengėją, iš anksto susitarus tel. 8 650 43536. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2024-06-10 iki 2024-06-14 imtinai projekto rengėjo patalpose (su projekto rengėju iš anksto susitarus telefonu) ir Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt. Informacija teikiama aukščiau nurodytais projekto rengėjo kontaktais.

Pasiūlymų teikimo tvarka: planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo galima teikti raštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus, detaliojo plano koregavimo rengėjo  kontaktiniais adresais bei www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki susipažinimo su parengtu detaliojo plano koregavimu pabaigos (2024-06-21 d.).

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2024-05-28

Informuojame visuomenę apie parengtą 2008-11-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-623 patvirtinto žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:293, 5558/0005:139, 5558/0005:142) esančių Slengių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d., žemės sklypui Rūko g. 14, Trušelių k. pakoreguotą pagal Teritorijų planavimo komisijos 2024-05-22 derinimo protokole TPKp-55 pateiktas pastabas.
Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., Rūko g. 14. Planuojamos teritorijos plotas – 0.1200 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].
Projekto užsakovas: Fiziniai asmenys.
Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, adresas korespondencijai – H. Manto g.7, Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected].
Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą statinių statybos zoną, statybos ribą ir statybos liniją.

Aiškinamasis raštas.

Užstatymo zonos keitimas.


2024-05-28

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo kad. Nr. 5528/0004:227 detaliojo plano Karklės  k. rengimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui,  2 lapai.


2024-05-28

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo kad. Nr. 5528/0004:189   detaliojo plano Šaipių k. rengimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui,  2 lapai.


2024-05-27

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0003:722; 5523/0003:723;
5523/0003:724) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo
plano, reg. Nr. 003553002863, sprendinius, pakoreguotą pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir
statybos inspekcijos pateiktas pastabas.
Planuojama teritorija: žemės sklypai kad.Nr.5523/0003:722 Bachmano g. 22, kad.Nr.5523/0003:723 Bachmano g.24 ir kad.Nr.5523/0003:724 Bachmano g.26 Gindulių k., Klaipėdos r. Planuojamas plotas – 0.3373 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė
svetainė www.klaipedos-r.lt.
Planavimo iniciatorius: UAB „Mūsų kapitalas“, į.k.304462669
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto
vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.
Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-21 įsakymas Nr. AV-3402, Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0003:722; 5523/0003:723;
5523/0003:724) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo.
Planavimo tikslai: apjungti sklypus, žemės sklypui nustatyti naudojimo būdą – komercinės paskirties
teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui išskirti teritoriją inžinerinei
infrastruktūrai.
Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo
informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TDP Nr. K-VT-55-23-87.

Aiškinamasis raštas.

Sprendiniai.


2024-05-27

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0004:1340) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: [email protected].
Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.
Detaliojo plano rengėjas: Aušra Austienė (Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma 2013m. birželio 26 d. Nr. 587371). El.p.: [email protected], tel. Nr. +370 683 80514.
Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas “Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0004:1340) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“ 2021-07-02 Nr. AV-1904.
Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą į atskirus žemės sklypus. Pakeisti atidalintų žemės sklypų pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, vienam atidalintam sklypui suteikti du naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei komercinės paskirties objektų teritorijos. Išskirti sklypą susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms. Pakoreguoti – panaikinti suprojektuotą servitutą. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.
Planavimo darbų programa patvirtinta 2021-11-16 Nr. Ar.14-91.
SPAV reikalingumas: neatliekamas.
Koncepcijos rengimas: neprivaloma.
Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-658). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais.
Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus.


2024-05-27

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0004:1102; 5528/0004:1101) BRUZDEILYNO K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALŲJĮ PLANĄ (TPD NR. K-VT-55-23-915)

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. AV-1945 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0004:1102; 5528/0004:1101) Bruzdeilyno k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.

Detaliojo plano organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].

Detaliojo plano rengėjas – Jurgitos Comienės individualios veikla, teritorijų planavimo vadovė Jurgita Comienė, atestato Nr. 0021, el. paštas: [email protected], mob. 861738752.

Planavimo tikslai: pertvarkyti žemės sklypus, sujungiant žemės sklypus į vieną žemės sklypą, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus.

Su detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima nuo 2024-06-04 iki 2024-06-17 Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, institucijos internetiniame puslapyje www.klaipedos-r.lt,  Kretingalės seniūnijoje bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-23-915). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2024-06-11 iki 2024-06-17 imtinai Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima ir susitarus telefonu su projekto rengėju.

Viešas susirinkimas vyks 2024-06-18 d. 12:00 val. , transliuojamas gyvai internete per MS Teams platformą. Vaizdo transliavimo nuoroda: https://teams.live.com/meet/9442046339338?p=I3IwW7altCJChm8iyP.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-55-23-915) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos, t.y. 2024-06-18 d. 13 val. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

Aiškinamasis raštas.

Pagrindinis brėžinys.


2024-05-24

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:357) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2024-01-26

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: esamą sklypą padalinti į atskirus sklypus,
nekeičiant žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdus: vienbučių ir
dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
(I2), komercinės paskirties objektų teritorijos (K). Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus).

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-01-26 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:357) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2024-05-24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-05-23 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-356) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0009:613) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Dituvos k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-05-23

Informuojame apie suspaprastinta tvarka rengiamą „Detaliojo plano, numatančio pakeisti žemės sklypo paskirtį, suplanuoti namų valdų sklypus Ketvergių kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos r. sav. (kadastro Nr. 5544/0006:50)“, patvirtinto 2004-12-02 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-319 (reg. Nr. 003553000599), neesminių sprendinių koregavimą žemės sklype Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Ketvergių k., Toleikių g. 10 (kadastrinis Nr. 5544/0006:213).

Detalusis planas patvirtintas 2004-12-02 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-319.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: T. J., K. J..

Detaliojo plano rengėjas: MB “Archgama”, į. k. 305039152, Liepų g. 64A, Klaipėda, tel.: +370 671 44224, email: [email protected], projekto vadovas architektė Laura Merkelienė, atestato Nr. A1779.

Planuojamos teritorijos adresas: Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Ketvergių k., Toleikių g. 10.

Planavimo tikslas: koreguojama detaliuoju planu nustatyta statybos zona, statybos riba bei naikinama statybos linija.

Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis  LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama;

Susipažinti su parengtais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima interneto svetainėje https://klaipedos-r.lt/, Klaipėdos rajono savivaldybės, adresu Klaipėdos g. 2, Gargžduose bei plano rengėjo MB “Archgama”, Liepų g. 64A, Klaipėdoje, patalpose (norint susipažinti su projekto sprendiniais reikia iš anksto tartis telefonu +37067144224) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar projekto rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Prašymas

Aiškinamasis raštas


2024-05-23

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-05-22 gautas prašymas (registravimo Nr. Atp4-209) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0001:196) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Sudmantų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-05-23

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0003:722; 5523/0003:723; 5523/0003:724) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo
plano, reg. Nr. 003553002863, sprendinius, pakoreguotą pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pateiktas pastabas.
Planuojama teritorija: žemės sklypai kad.Nr.5523/0003:722 Bachmano g. 22, kad. Nr. 5523/0003:723 Bachmano g.24 ir kad. Nr.5523/0003:724 Bachmano g.26 Gindulių k., Klaipėdos r. Planuojamas plotas – 0.3373 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė
svetainė www.klaipedos-r.lt.
Planavimo iniciatorius: UAB „Mūsų kapitalas“, į.k.304462669
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto
namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto
vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.
Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-21 įsakymas Nr. AV-3402, Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0003:722; 5523/0003:723; 5523/0003:724) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo.
Planavimo tikslai: apjungti sklypus, žemės sklypui nustatyti naudojimo būdą – komercinės paskirties
teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui išskirti teritoriją inžinerinei
infrastruktūrai.
Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo
informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TDP Nr. K-VT-55-23-87.

Aiškinamasis raštas.

Sprendiniai.


2024-05-22

„Informuojame visuomenę apie atliekamas Klaipėdos miesto kapinių plėtros galimybių studijos papildymo naujomis galimomis teritorijomis paslaugas.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda, tel. Nr. (8 46) 39 60 01, el. paštas [email protected], internetinė svetainė
www.klaipeda.lt
Viešinimo data: 2024 m. Gegužės 29d., 16.00val.;
Video pristatymo nuoroda: hps://meet.google.com/unm-zuub-ods
Galimybė prisijungti ir skambinant telefonu: (LT) +370 5 204 6739 PIN: 995 196 948#
Galimybių studijos rengėjas: MB Bau projektas, Donatas Baltrušaitis, tel. (+370 672 56 744, el. p. [email protected], tinklalapis https://www.bauland.lt. Projekto vadovas Donatas Baltrušaitis.
Galimybių studijos papildymo rengimo tikslas – papildyti 2022 m. parengtą Klaipėdos miesto kapinių plėtros galimybių studijos papildymo naujomis galimomis teritorijomis(toliau – Galimybių studija) papildymą pagal gautus pasiūlymus gretimų savivaldybių teritorijose, įvertinant gautų pasiūlymų tinkamumą kapinių plėtrai socialiniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu aspektais, įvertinant jų priimtinumą vietovės (-ių) bendruomenei (-ėms) ir gretimos (-ų) savivaldybės (-ių) tarybai (-oms) (priklausomai nuo to, kur bus siūlomas (-i) kapinių plėtros variantas (-ai) pagal gautus pasiūlymus).”


2024-05-22

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypų Stakaimio g. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ir kad. Nr. 5558/0005:2438; 5558/0005:2436; 5558/0005:2437; 5558/0005:2435 Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, reg. Nr. 003553002428, sprendinius.

Planuojama teritorija: Žemės sklypai Stakaimio g. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ir kad. Nr. 5558/0005:2438;5558/0005:2436; 5558/0005:2437; 5558/0005:2435 Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – apie 2.2 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB Fortegija.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės mero potvarkis 2024-02-14 Nr. MV-176.

Planavimo tikslai: apjungti dalį sklypų, padalinti į sklypus. Nustatyti sklypams naudojimo būdus: komercinės paskirties objektų teritorijos bei vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Sklypams nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant poreikiui performuoti sklypų ribas. Esant poreikiui išskirti teritoriją inžinerinei infrastruktūrai bei bendrojo naudojimo teritorijoms ar atskirųjų želdynų teritorijoms.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (K-VT-55-24-237). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais. Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais.


2024-05-21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-05-20 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-2675) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0002:62, 5544/0002:95) esančių Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-05-21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-05-20 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-336) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0004:287) esančio Klaipėdos r. sav., Doviluose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-05-21

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:1030) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000325, sprendinius, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas.
Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0013:1030) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0.1274 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.
Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.
Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-09-05 įsakymas Nr. AV-1663 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:1030) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.
Planavimo tikslai: nustatyti žemės naudojimo būdą rekreacinių pastatų teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reikalavimus. Esant poreikiui išskirti teritoriją inžinerinei infrastruktūrai.
Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TDP Nr. K-VT-55-23-826.

Aiškinamasis raštas.

Sprendiniai.


2024-05-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-05-17 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-331) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0004:52) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-05-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-05-16 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-329) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5513/0023:758) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Lingių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-05-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-05-15 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-892) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0004:167) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-05-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-05-15 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-890) nustatyti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5533/0004:65) esančio Klaipėdos r. sav., Judrėnų sen., Užvėnų k., žemės sklypo (kad. Nr. 5533/0005:304), esančio Klaipėdos r., sav., Judrėnuose, žemės sklypų (kad. Nr. 5533/0003:173, 5533/0003:458), esančių Klaipėdos r. sav., Judrėnų sen., Šakėnų k., žemės naudojimo būdą kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2024-05-17

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie žemės sklypo Vėveriškių g. 26, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano patvirtinto 2007 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T11-41 (registro Nr. 003553001246) koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d., pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos 2024-05-16 nederinimo protokolo Nr. TPKp-52 pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Vėveriškių g. 26, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr. 5558/0002:533).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211 116, el. p.: [email protected].  

Detaliojo plano koregavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti).

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB “Profausta”, Klaipėda, Šilutės pl. 2-543, el. p.  [email protected] , tel. +37061872901

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguojama žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:533) detaliajame plane nustatyta statybos zona ir statybos riba. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt ir Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.klaipėdos-r.lt.


2024-05-17

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti teritorijų planavimo dokumentą, kurio pavadinimas „Žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0005:404; 5530/0005:405) Budrikų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas“.
Planuojama teritorija – Budrikų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.. Plotas – 0,3024 ha.
Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.
Planavimo iniciatorius – juridinis asmuo.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. [email protected].
Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2024-02-29 įsakymas Nr. AV-303 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0005:404; 5530/0005:405) Budrikų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.
Planavimo tikslas – Sujungti sklypus Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Budrikų k., Pavasario g. 3, 5 (kad. Nr. 5530/0005:405, 5530/0005:404) į vieną sklypą, suformuoto sklypo naudojimo būdą nustatyti – komercinės paskirties objektų teritorijos. Nustatyti naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą, užstatymo intensyvumą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitą). Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas Vadovaujantis ”Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu”, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Pasiūlymai dėl detaliojo plano teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki detaliojo plano viešinimo pabaigos, TPD Nr. K-VT-55-24-278.


2024-05-17

– Informuojame apie suspaprastinta tvarka rengiamą „Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5510/0004:178) Jonušų k., detaliojo plano, numatančio pakeisti sklypo paskirtį į kitą, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, padalyti į sklypus“, patvirtinto 2011-01-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-34 (reg. Nr. 003553003166), neesminių sprendinių koregavimą žemės sklype Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Jonušų k., Rūtų g. 5 (sklypo kadastrinis Nr. 5510/0004:695);

– Detalusis planas patvirtintas 2011-01-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-34;

– Planavimo organizatorius Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. (8 46) 21 11 16, email: [email protected].

– Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: E. Ž., A. Ž.;

-Detaliojo plano rengėjas: MB “Archgama”, į. k. 305039152, Liepų g. 64A, Klaipėda, tel.: +370 671 44224, email: [email protected], projekto vadovas architektė Laura Merkelienė, atestato Nr. A1779;

- Planuojamos teritorijos adresas: Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Jonušų k., Rūtų g. 5;

- Planavimo tikslas: Koreguojama detaliuoju planu nustatyta statybos zona, statybos riba, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai, servitutai;

- Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis  LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama;

- Susipažinti su parengtais detaliojo plano koregavimo sprendiniais nuo 2024-05-24 iki 2024-06-07 imtinai (10 darbo dienų) galima interneto svetainėje https://klaipedos-r.lt/, Klaipėdos rajono savivaldybės, adresu Klaipėdos g. 2, Gargžduose bei plano rengėjo MB “Archgama”, Liepų g. 64A, Klaipėdoje, patalpose (norint susipažinti su projekto sprendiniais reikia iš anksto tartis telefonu +370 671 44224) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar projekto rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Sklypo planas.

Aiškinamasis raštas.


2024-05-16

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-05-15 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-328) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0009:127) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Nibrų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-05-16

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-05-14 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-324) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:603) esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šlapšilės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos..

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-05-16

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-05-14 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-318) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:239) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Mazūriškių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-05-16

Visuomenės informavimas apie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T11-194 patvirtinto detaliojo plano, koregavimą žemės sklype (kad. Nr. 5544/0002:1149), Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k., Pilkapio g. 9, supaprastinta tvarka pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:210), esančio Kiškėnų kaime, Dovilų seniūnijoje detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimu Nr. T11-194, sprendinių koregavimas žemės sklype Klaipėdos r. sav., Dovilų  sen., Kiškėnų k., Pilkapio g. 9 (kad. Nr. 5544/0002:1149), koreguojant statinių statybos liniją, statybos zoną, statybos ribą ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus.

Detalusis planas koreguojamas žemės sklype adresu: Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k., Pilkapio g. 9 (kad. Nr. 5544/0002:1149). Sklypo plotas 0,0902 ha.

Žemės sklypo savininkas: D.B.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Užsakovas: D. B.

Planavimo tikslai: koreguoti galiojančio, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimu Nr. T11-194 patvirtinto žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:210), esančio Kiškėnų kaime, Dovilų seniūnijoje detaliojo plano statinių statybos linijos, statybos zonos, statybos ribos ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo sprendinius, nekeičiant žemės paskirties, būdo, kitų reglamentų.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB “Profausta”, Klaipėda, Šilutės pl. 2-543, el. p. [email protected] , tel. +37061872901.

Informaciją apie parengto detaliojo plano koregavimą teikia detaliojo plano koregavimo rengėjas UAB “Profausta”, Klaipėda, Šilutės pl. 2-543, el. p. [email protected], tel. +37061872901, architektė – Inga Lapinskienė.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka galima susipažinti nuo 2024 m. gegužės 22 d. iki 2024 m. birželio 04 d. imtinai (10 d. d.) teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt. Vieša projekto ekspozicija vyks 2024-05-29 – 2024-06-04 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, UAB “Profausta”, Klaipėda, Šilutės pl. 2-543, el. p. [email protected], tel. +37061872901, architektė – Inga Lapinskienė.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2024-06-04 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka. Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po viešinimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2024-05-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-05-13 gautas prašymas (registravimo Nr. A4-1150) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0004:393) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Drevernos k., Pamario g. 11, žemės naudojimo būdą iš rekreacinės teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-05-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-05-13 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-315) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:124) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-05-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-05-14 gautas patikslintas prašymas (registravimo Nr. T18-300) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0001:39) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Sudmantų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-05-13

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0006:50), esančio Ketvergių k., Dovilų sen., patvirtinto 2004-12-02 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-319, detaliojo plano koregavimą žemės sklype (kad. Nr. 5544/0006:229), Toleikių g. 8, Ketvergių k., Klaipėdos r., supaprastinta tvarka, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5544/0006:229), Toleikių g. 8, Ketvergių k., Klaipėdos r., plotas – 0,1698 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Projekto iniciatorius: Fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas: MB „Taurena”, įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT- 91289, tel. +37063869696, el. paštas –  [email protected].

Planavimo tikslai: žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0006:50), esančio Ketvergių k., Dovilų sen., detaliojo plano, patvirtinto 2004-12-02 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-319, sprendinių koregavimas žemės sklype (kad. Nr. 5544/0006:229), Toleikių g. 8, Ketvergių k., Klaipėdos r., koreguojant statinių statybos zoną ir statybos ribą.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-05-27 iki 2024-06-07 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt. Vieša projekto ekspozicija vyks 2024-06-03 – 2024-06-07 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Trilapio g. 10, Klaipėda (prieš tai susitarus telefonu tel. Nr. 8 638 69696).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2024-06-07 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas.

Sprendiniai.


2024-05-13

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5535/0004:18; 5535/0004:22; 5535/0004:23; 5535/0004:24; 5535/0004:25; 5535/0004:58; 5535/0004:161; 5535/0004:244; 5535/0004:245; 5535/0004:249; 5535/0004:495; 5535/0004:728) KRETINGALĖS MSTL., KRETINGALĖS  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: juridinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2024 m. gegužės 15 d. iki 2024 m. gegužės 28 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2024 m. gegužės 28 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės mero potvarkio projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5535/0004:18; 5535/0004:22; 5535/0004:23; 5535/0004:24; 5535/0004:25; 5535/0004:58; 5535/0004:161; 5535/0004:244; 5535/0004:245; 5535/0004:249; 5535/0004:495; 5535/0004:728) KRETINGALĖS MSTL., KRETINGALĖS  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2024-05-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-05-08 gautas prašymas (registravimo Nr. A4-1124) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0004:305) esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Gobergiškės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-05-13

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0003:165) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALUJĮ PLANĄ
Klaipėdos rajono savivaldybės meras 2023-10-19 potvarkiu Nr. MV-858 pritarė pasiūlymui rengti žemės sklypo (kad.Nr. 5558/0003:165) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000378, sprendinius. TPD Nr. K-VT-55-23-147.
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius raštu 2023-12-20 Nr.Ar.14-88 “Dėl planavimo darbų programos (sklypui kad. Nr. 5558/0003:165) derinimo ” suderino minėto detaliojo plano planavimo darbų programą.
Strateginio poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.
Koncepcijos rengimas: koncepcija nerengiama.
Planavimo tikslai – nustatyti/pakeisti teritorijos naudojimo reglamentus, esant būtinumui suformuoti sklypus inžinerinės infrastruktūros teritorijoms.
Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, el.paštas: [email protected], tel. (8 46) 21 11 16.
Planavimo iniciatoriai – UAB „Transketa“
Detaliojo plano rengėjas – MB „Geoatika“, įmonės kodas:306067329, Taikos pr.5, Klaipėda, tel. +37061530201,
El.paštas: [email protected].
Detaliojo plano koregavimo viešinimas vyks bendrąja teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje
per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki sprendinių susipažinimo, apie kurį bus paskelbta atskirai, pabaigos.


2024-05-13

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:480) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553001475, sprendinius.
Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0014:480) Kalotės k., Klaipėdos raj.
Planuojamas plotas – 0.1336 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.
Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.
Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-10-19 įsakymas Nr. AV-1908 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:480) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.
Planavimo tikslai: planavimo tikslai – padalinti sklypą į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas.
Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo
sistemoje www.tpdris.lt (K-VT-55-24-236). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo
dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais
kontaktais. Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento
sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus
skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079 patvirtintais Visuomenės
informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais
(aktualia redakcija).


2024-05-13

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0003:67) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000308, sprendinius.
Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0003:67) Gargždai, Kvietinių g. 24B, Klaipėdos raj. Planuojamas plotas – 0.5313 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.
Planavimo iniciatorius: UAB Parko nt, a.k. 303285963.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.
Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-12-08 įsakymas Nr. AV-2158 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0003:67) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.
Planavimo tikslai: nustatyti teritorijos naudojimo reikalavimus.
Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2024-04-24 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-421.
Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-05-22 iki 2024-06-04 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-24-24), Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.klaipedos-r.lt ir seniūnijoje. Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2024-05-22 iki 2024-05-28 projekto rengėjo patalpose (darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.), adresu H. Manto g. 7, Klaipėda (verslo centras „Manto namai“, 2 aukštas).
Viešas projekto svarstymas numatomas 2024-06-05 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:
https://us06web.zoom.us/j/85993106058?pwd=EdDQkIP4KmypIDKwstyBEyxhNYSW40.1
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-06-04) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Sprendiniai.


2024-05-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0003:725) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame, kad pakoreguoti planavimo tikslai.

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Nauji planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą į sklypus, pakeisti naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos bei nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-04-29 įsakymas „Dėl 2023-07-07 įsakymo Nr. AV-1412 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0003:725) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“ dalinio pakeitimo“, Priedas Nr. 1

2. 2024-05-06 papildomas susitarimas, Priedas Nr. 2


2024-05-09

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0003:67) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000308, sprendinius.
Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0003:67) Gargždai, Kvietinių g. 24B, Klaipėdos raj. Planuojamas plotas – 0.5313 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.
Planavimo iniciatorius: UAB Parko nt, a.k. 303285963.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.
Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-12-08 įsakymas Nr. AV-2158 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0003:67) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.
Planavimo tikslai: nustatyti teritorijos naudojimo reikalavimus.
Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2024-04-24 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5 421.
Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-05-22 iki 2024-06-04 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-24-24), Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.klaipedos-r.lt ir seniūnijoje. Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2024-05-22 iki 2024-05-28 projekto rengėjo patalpose (darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.), adresu H. Manto g. 7, Klaipėda (verslo centras „Manto namai“, 2 aukštas).
Viešas projekto svarstymas numatomas 2024-06-05 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:
https://us06web.zoom.us/j/85993106058?pwd=EdDQkIP4KmypIDKwstyBEyxhNYSW40.1
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-06-04) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Sprendiniai.


2024-05-09

Informuojame apie parengtą „Žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0010:1) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano”, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. AV-2777 (TPD registro Nr. T00084222), koregavimą, parengtą pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį supaprastinta tvarka ir pataisytą pagal Teritorijų planavimo komisijos kompleksinio derinimo protokole 2024-04-08 Nr. TPKp-38 pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija – žemės sklypas Kretingos Plento g. 1 (kadastrinis Nr. 5520/0010:120), Gargždai, plotas 0,4645 ha.

Planavimo tikslai – nekeičiant teritorijos naudojimo tipo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, žemės naudojimo būdo, koreguojama nustatyta statybos zona, statybos riba ir susisiekimo komunikacijų išdėstymas.

Detaliojo plano koregavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai; įstaigos kodas 188773688; tel. (0 46) 211 116; el. paštas: [email protected]; www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius – UAB „Trevena”, Laugalių g. 10, 96178 Gargždai; įmonės kodas 163346671; tel. (0 46) 470 480; el. paštas: [email protected]; www.trevena.lt.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas – UAB „NTH projektai”, reg. adresas Tauralaukio g. 18E, 92348 Klaipėda; tel. (0 686) 98 993; el. paštas: [email protected].

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2024-05-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:667) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2024-01-25

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, padalinti žemės sklypą į du sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą. Esant poreikiui, suformuoti sklypą inžinerinės infrastruktūros koridoriui ir šiam sklypui pakeisti naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-01-25 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:667) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2024-05-08

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:480) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553001475, sprendinius

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0014:480) Kalotės k., Klaipėdos raj. Planuojamas plotas – 0.1336 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-10-19 įsakymas Nr. AV-1908 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:480) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo tikslai: planavimo tikslai – padalinti sklypą į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (K-VT-55-24-236). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais. Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079 patvirtintais Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (aktualia redakcija).


2024-05-08

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-05-03 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-2373) nustatyti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0001:111) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Drevernos k., žemės naudojimo būdą – susisiekimo ir komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos ir rekreacinės teritorijos. Hidrotechniniam įrenginiui eksploatuoti.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-05-08

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-04-11 gautas patikslintas prašymas (registravimo Nr. T17-245) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0008:31) esančio Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Agluonėnų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, rekreacinės teritorijos. Poilsio paskirties pastatų statybai.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-05-07

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypo Ragainės g. 2, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr. 5558/0006:302) detalųjį planą.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Ragainės g. 2, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr. 5558/0006:302). Planuojamos teritorijos plotas – 0.5659 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas – [email protected], www.klaipedos-r.lt
Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TPV 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: [email protected].
Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės mero 2024-03-26 potvarkis Nr. MV – 372.
Planavimo tikslai: esamą sklypą padalinti į atskirus sklypus, nekeičiant žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2), komercinės paskirties objektų teritorijos (K). Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas.
Urbanistinės idėjos konkursas – nerengiamas.
Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-24-241).
Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje. Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama papildomai, vadovaujantis LRV 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 22 p.


2024-05-06

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-04-30 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-287) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:1316) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-05-06

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-04-30 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-287) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:1315) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-05-06

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-04-30 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-287) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:1314) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-05-06

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-04-30 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-287) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:158) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-05-06

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0001:377; 5520/0001:346) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2024 m. gegužės 8 d. iki 2024 m. gegužės 21 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2024 m. gegužės 21 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0001:377; 5520/0001:346) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2024-05-06

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypo Ragainės g. 2, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr. 5558/0006:302) detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Ragainės g. 2, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr. 5558/0006:302). Planuojamos teritorijos plotas – 0.5659 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas – [email protected], www.klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TPV 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės mero 2024-03-26 potvarkis Nr. MV – 372.

Planavimo tikslai: esamą sklypą padalinti į atskirus sklypus, nekeičiant žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2), komercinės paskirties objektų teritorijos (K). Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.                        Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas.

Urbanistinės idėjos konkursas – nerengiamas.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-24-241).

Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama papildomai, vadovaujantis LRV 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 22 p.


2024-05-03

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0004:934) Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553002903, sprendinius.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, [email protected] , tel. (8 46) 47 20 25.
Planavimo iniciatoriai: juridinis asmeuo.
Detaliojo plano rengėjas: MB “Projektų rengimo studija”, kodas 305839297. Tel. Nr. +370 683 80514, el. p.: [email protected].
Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0004:934) Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“, 2024-04-11 Nr. AV-485.
Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo kad. Nr. 5535/0004:934 naudojimo būdą iš daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos. Esant poreikiui išskirti žemės sklypą (-us) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.
Planavimo darbų programa patvirtinta 2024-04-29 Nr. Ar.14-37.
SPAV reikalingumas: neatliekamas.
Koncepcijos rengimas: nerengiama.
Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-24-302). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais.
Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą bei laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus.


2024-05-03

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5535/0004:222; 5535/0004:212; 5535/0004:182; 5535/0004:933) Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553002801, sprendinius.
Planuojama teritorija: Žemės sklypai (kad. Nr. 5535/0004:222; 5535/0004:212;
5535/0004:182; 5535/0004:933), Kretingalė Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 2.9611 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.
Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.
Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-10-10 įsakymas Nr. AV-1849 „Dėl 2023-03-09 įsakymo Nr. AV-636 „Dėl žemės sklypų
(kad. Nr. 5535/0004:222; 5535/0004:212) Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“ dalinio pakeitimo“.
Planavimo tikslai: apjungti sklypus. Pakeisti žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų teritorijas. Padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.
Esant poreikiui suformuoti infrastruktūros bei želdynų teritorijas.
Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2024-04-03 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-334.
Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-05-13 iki 2024-05-24 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-21-23-422). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2024-05-13 iki 2024-05-17 imtinai projekto rengėjo patalpose (darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.), adresu H. Manto g. 7, Klaipėda (verslo centras „Manto namai“, 2 aukštas).
Viešas projekto svarstymas numatomas 2024-05-27 11:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per nuorodą:
https://us06web.zoom.us/j/87613464880?pwd=iiZMPUszzAwlFsseukemvo4vD7yEds.1
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-05-24 ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Sprendiniai.


2024-05-03

Informuojame apie parengtą Žemės sklypų (kad. Nr. 5510/0004:587; 5510/0004:588; 5510/0004:589) Jonušų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kadastro Nr. 5510/0004:587; 5510/0004:588; 5510/0004:589) Jonušų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamos teritorijos plotas – 1,8765 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, tel. +370 46 473060, el. p. [email protected], interneto svetainė – www.klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys. 

Detaliojo plano rengėjas/projekto vadovas: architektas Edmundas Petrauskas, I. Kanto g. 8-18A, 92235 Klaipėda, tel. +370 646 75867, el. p. [email protected].

Planavimo pagrindas:Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-09-29 įsakymas Nr. AV-2666 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5510/0004:587; 5510/0004:588; 5510/0004:589) Jonušų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai:sujungiant ir padalijant esamus žemės sklypus keisti šių žemės sklypų tarpusavio ribas ir jų plotus, projektuoti naujus žemės sklypus. Detalizuojant savivaldybės lygmens bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą ir inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, keisti dalies projektuojamų žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą, nustatyti galimus žemės sklypų naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su parengtu detaliuoju planu galima nuo 2024 m. gegužės 13 d. iki gegužės 24 d. (imtinai) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-902), Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt ir pas projekto rengėją aukščiau nurodytu adresu (susitarus iš anksto telefonu: +370 646 75867). Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija vyks nuo 2024 m. gegužės 13 d. iki gegužės 24 d. (imtinai) Dauparų-Kvietinių seniūnijos skelbimų lentoje adresu: Žemaitės g. 10, Gargždai.Viešas svarstymas numatomas 2024 m. gegužės 27 d. 15.00 valandą Dauparų-Kvietinių seniūnijos patalpose aukščiau nurodytu adresu.

Pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki 2024 m. gegužės 27 d. vyksiančio viešo svarstymo pabaigos Planavimo organizatoriui ir (ar) Projekto rengėjui aukščiau nurodytais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas nuo viešo svarstymo proceso pabaigos. Planavimo organizatoriaus atsakymas į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Aiškinamasis raštas.

Pagrindinis brėžinys.

Sklypų ribų nužymėjimo brėžinys.


2024-05-03

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0006:435; 5544/0006:436) Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą.
Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5544/0006:435; 5544/0006:436) Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – apie 2,3 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, Gargždai, el. p. [email protected], tel. (8 46) 211116.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Green Energy Studio“, j. a. k. 302826985, adresas korespondencijai Šilutės pl. 2-502, Klaipėda, mob. +370 615 21741, el. p. [email protected], TPV Vaidas Martinkus.
Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-11-23 įsakymas Nr. AV-2062 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0006:435; 5544/0006:436) Ketvergių k., Dovilų sen., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“, 2023-12-01 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-2473.
Planavimo tikslai, uždaviniai – perdalinti žemės sklypus į du ir daugiau žemės sklypų, vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo, patvirtinto 2020-08-20 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-333, sprendiniais, daliai atidalintų žemės sklypų numatoma pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, numatoma suformuoti miškų ūkio paskirties žemės sklypą, esant poreikiui išskirti infrastruktūros teritorijas, suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų sklypą gatvės plėtrai, kuri suplanuota Ketvergių gyvenvietės aplinkos susisiekimo sistemos bei inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiuoju planu (reg. Nr. 003552002833), suformuotiems žemės sklypams nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų reikalavimus.
Planavimo darbų programa patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-04-15 įsakymu Nr. Ar.14-26.
Koncepcija: nerengiama.
Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-952). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti pasiūlymus raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir www.tpdris.lt.
Informacija apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2024-05-03

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0002:1204; 5558/0002:1205) Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0002:1204; 5558/0002:1205) Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – apie 0,2340 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, Gargždai, el. p. [email protected], tel. (8 46) 211116.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Green Energy Studio“, j. a. k. 302826985, adresas korespondencijai Šilutės pl. 2-502, Klaipėda, mob. +370 615 21741, el. p. [email protected], TPV Vaidas Martinkus.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-12-21 sprendimas Nr. AV-2237 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0002:1204; 5558/0002:1205) Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“; 2024-04-08 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-974.

Planavimo tikslai, uždaviniai – žemės sklypus sujungti į vieną, sujungtam žemės sklypui numatyti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį – kitą, numatyti žemės sklypo naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų reikalavimus.

Planavimo darbų programa patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-04-16 įsakymu Nr. Ar.14-31.

Koncepcija: nerengiama.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-24-245). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti pasiūlymus raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir www.tpdris.lt.

Informacija apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-06-04 09:09:15

Veiklos sritys