Gargždų miesto istorija

Gargždai − Žemaitijos miestas prie Minijos upės, šalia istorinės ribos su Mažąja Lietuva. Gyvenvietė Garisdos vardu  pirmą kartą paminėta 1253 m. Livonijos ordino ir Kuršo vyskupo žemių dalybų akte. Nuo 1563 m. minimas Gargždų valsčius. Savivaldą ir herbą miestas gavo 1792 m. Vienas pirmųjų Kryžiuočių ordino prekybinių kelių į Žemaitiją vedė per Gargždus. Ilgus amžius Gargždai buvo pasienio gyvenvietė, tai apsprendė miesto ūkinį-prekybinį gyvenimą. Carizmo laikotarpiu per Gargždus į Didžiąją Lietuvą gabenta draudžiama spauda.

XV−XVI a. Gargžduose buvo Žemaičių seniūnų Kęsgailų dvaras. XIX a. dvaras priklausė baronams Rőne, įkūrusiems vieną gražiausių Žemaitijoje angliško stiliaus parkų, garsėjusiems dvare sukauptais senienų rinkiniais, turtinga biblioteka.

Tarp 1534−1540 m. pastatyta pirmoji medinė katalikų bažnyčia. 1918 m. Lietuvai tapus nepriklausoma, Gargždai – valsčiaus centras. Per Antrąjį pasaulinį karą miestelis sudegė. 1950 m. Gargždai tapo Klaipėdos rajono centru, 1958 m. gavo miestelio tipo gyvenvietės, o 1965 m. – miesto teises. Nuo 1960 m. formuojasi Gargždų pramonės zona.
1965 m. pastatytas statybinių medžiagų kombinatas buvo viena stambiausių statybinių medžiagų gamyklų PabaltijyjeŠią gamyklą statant reikėjo daug darbo jėgos, – čia prie statybų įsidarbino nemažai grįžusių iš Sibiro tremties žmonių.

Gargždams Atgimimo simboliu tapo 1989−1990 m. pastatyta postmodernistinio stiliaus mūrinė Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia (ar­chit. Vla­das Lučinskas). 2003 m. mi­nint mies­to 750 me­tų su­kak­tį, res­tau­ruo­ta Sa­vi­val­dy­bės aikš­tėjo­je įreng­tas fon­ta­nas. Gargždai didžiuosi istorinio palikimo fragmentais: senųjų gatvių linijomis, dvaro parku, atnaujinta Rinkos aikšte, restauruotais senųjų kapinių vartais, šventoriaus koplyčia ir varpine. Na­cių žiau­ru­mus pri­me­na juo­do gra­ni­to pa­min­klas 1941 m. bir­že­lio mė­ne­sį su­šau­dy­tiems Gargž­dų mies­to ir apy­lin­kių žy­dams.

Gražus mies­to par­kas. Čia ren­gia­mos įvai­rios šven­tės, spor­to var­žy­bos. Pa­sta­ty­tas kryžius Tautos kančioms ir pa­min­klas gyventojų rezistencijos aukoms atminti.


2005 m. įsteigtas Gargždų krašto muziejus. 2010 m. rekonstruota pagrindinė Gargždų Klaipėdos gatvė, ligoninės ir pirminės sveikatos priežiūros centro pastatai, 2011 m. – pastatas, kuriame įsikūręs Visuomenės sveikatos biuras, Paramos šeimai centras, Savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius ir dalis kitų Administracijos darbuotojų, 2014 m. – legendinis „Minijos“ kino teatras, 2015 m. – Vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro pastatas

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 11:30:42

Veiklos sritys