Vietinės reikšmės keliai

1. Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašas (2021-01-28 Nr. T11-7).

2. Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) žiniaraščiai.

3. Klaipėdos rajono ilgalaikio susisiekimo infrastruktūros objektų vystymo planas ir projektų atrankos vertinimo kriterijų sistema, objektų vystymo schema (2019-11-28 Nr. T11-355).

4. Klaipėdos rajono savivaldybės kelių rekonstravimo, kapitalinio remonto, naujos statybos, paprastojo remonto 2023-2025 metų prioritetinis objektų sąrašas (2023-01-26 Nr. T11-35)

5. Kelių priežiūros darbų vykdymo kalendoriniai grafikai.

6. Klaipėdos rajono savivaldybės kelių žemėlapis.

7. Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių informacinės sistemos nuostatai (2019-12-19 Nr. T11-392).

8. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Klaipėdos rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašas (2023-09-29 Nr. T11-316).

9. Klaipėdos rajono savivaldybės saugaus eismo komisijos veiklos nuostatai.

10. Klaipėdos rajono bendrajame plane numatytų urbanizuoti teritorijų prie magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda (ruože nuo Jakų žiedo iki Gargždų sankryžos) vietinės reikšmės susisiekimo komunikacijų (kelių ir gatvių) schema.

11. Klaipėdos rajono bendrajame plane numatytų urbanizuoti prie magistralinio kelio  A13 Klaipėda–Liepoja (ruože nuo Jakų žiedo iki Normantų sankryžos) vietinės reikšmės susisiekimo komunikacijų (kelių ir gatvių) plėtros schema.

12. Klaipėdos rajono bendrajame plane numatytų urbanizuoti prie magistralinių kelių A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda (ruože nuo Jakų žiedo iki Gargždų sankryžos) ir A13 Klaipėda-Liepoja (ruože nuo Jakų žiedo iki Normantų sankryžos) vietinės reikšmės susisiekimo komunikacijų (kelių ir gatvių) schemos rengimo ataskaita.

13. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programos tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinė (2022-01-28 Nr. T11-37).

14. Naujų keleivių laukimo paviljonų Klaipėdos rajone, kuriuos įrengs VĮ KLAIPĖDOS REGIONO KELIAI,  įrengimo 2017-2020 m. sąrašas.

15. Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo Gargždų mieste 2014-2020 metų programa (2014-06-26 Nr. T11-273).

16. Dėl leidimų važiuoti Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabaritinėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos patvirtinimo” 2 priedo 1, 2, 3 lentelių pakeitimo.

17. Dėl Savivaldybės prisidėjimo prie fizinių ar juridinių asmenų, pageidaujančių skirti lėšų Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių juostoje esantiems kelių statiniams projektuoti, remontuoti, taisyti, kelių su žvyro danga dulkėtumui mažinti, pasiūlymo teikimo, vertinimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2018-09-28 Nr. T11-428).

18. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos rūpinasi magistraliniais, krašto ir rajoniniais keliais (neoficialus sąrašas). Dėl šių kelių problemų gyventojai turėtų kreiptis tiesiogiai į direkciją.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimas Nr. 757 „Dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“.

19. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo misterijos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymas 2020 metams.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-30 03:30:02

Veiklos sritys